เลือกภาษา
We DO Virtual Concert and Fan Meet Announcement

ยินดีกับผู้โชคดีทุกท่าน ที่มาร่วมสนุกกับเรา

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับ PRUxSuperM Diary และ WE DO Postcard Set จำนวน 120 รางวัล (ประกาศ ณ วันที่ 17 ก.ย. 2564)
รายชื่อลูกค้าพรูเด็นเชียลที่ได้รับ We DO Premium Mini Set จำนวน 250 รางวัล (ประกาศ ณ วันที่ 17 ส.ค. 2564)
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับ WE DO Tote Bag และ WE DO Postcard Set จำนวน 100 รางวัล (ประกาศ ณ วันที่ 9 ส.ค. 2564)
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับบัตรจำนวนรวม 2,000 สิทธิ์ (ประกาศ ณ วันที่ 8 ก.ค. 2564)

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับบัตรจำนวนรวม 2,000 สิทธิ์

ทางบริษัทจะใช้ข้อมูลที่ผู้โชคดีลงทะเบียน เพื่อให้ทีมที่ดูแลเกี่ยวกับคอนเสิร์ตของ SuperM ติดต่อเพื่อส่งรายละเอียดสิทธิ์การเข้าร่วมดู Prudential X SuperM We DO Virtual Concert & Fan Meet อย่างไรก็ตาม หากผู้โชคดีที่ได้รางวัลไม่ตอบกลับเมื่อได้รับการติดต่อไม่ว่าทางอีเมลหรือช่องทางต่างๆ ในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าดูคอนเสิร์ตได้ด้วยเหตุใดก็ตาม จะถือว่าสละสิทธิ์โดยปริยาย

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับบัตรพิเศษ พร้อมสิทธิ์ขึ้นจอจำนวนรวม 75 สิทธิ์ (ประกาศ ณ วันที่ 8 ก.ค. 2564)

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับบัตรพิเศษ พร้อมสิทธิ์ขึ้นจอจำนวนรวม 75 สิทธิ์

สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับบัตรพร้อมสิทธิ์ขึ้นจอคอนเสิร์ตกับ SuperM ทางค่ายและผู้จัดคอนเสิร์ตกำหนดให้มีการนัดซ้อมสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ขึ้นจอช่วงหนึ่งสัปดาห์ก่อนคอนเสิร์ต เป็นจำนวน 2 ครั้ง โดยทางทีมผู้จัดจะติดต่อแจ้งรายละเอียด ข้อกำหนดการซ้อมและเวลาผ่านทางอีเมลโดยตรงถึง 75 ผู้โชคดีนี้ อย่างไรก็ตาม หากผู้โชคดีไม่สามารถเข้าร่วมซ้อมด้วยเหตุใดก็ตามจะถือว่าสละสิทธิ์โดยปริยาย จะไม่มีสิทธิ์ขึ้นจอแต่ยังร่วมดูคอนเสิร์ตได้

รายชื่อลูกค้าพรูเด็นเชียลที่ได้รับบัตรจำนวนรวม 600 สิทธิ์ (ประกาศ ณ วันที่ 9 ก.ค. 2564)
** กิจกรรมครั้งนี้ให้สิทธิ์สำหรับลูกค้าพรูเด็นเชียลจำนวน 1,000 รางวัล แต่เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำถูกกติกาทั้งสิ้น 600 ท่าน จึงขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ที่ทำถูกกติกาตามจำนวนที่กล่าวมา **

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับบัตรจำนวนรวม 600 สิทธิ์

ทางบริษัทจะใช้ข้อมูลที่ผู้โชคดีลงทะเบียน เพื่อให้ทีมที่ดูแลเกี่ยวกับคอนเสิร์ตของ SuperM ติดต่อเพื่อส่งรายละเอียดสิทธิ์การเข้าร่วมดู Prudential X SuperM We DO Virtual Concert & Fan Meet อย่างไรก็ตาม หากผู้โชคดีที่ได้รางวัลไม่ตอบกลับเมื่อได้รับการติดต่อไม่ว่าทางอีเมลหรือช่องทางต่างๆ ในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าดูคอนเสิร์ตได้ด้วยเหตุใดก็ตาม จะถือว่าสละสิทธิ์โดยปริยาย

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับบัตรจำนวนรวม 500 สิทธิ์ (ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.ค. 2564)

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับบัตรจำนวนรวม 500 สิทธิ์

ทางบริษัทจะใช้ข้อมูลที่ผู้โชคดีลงทะเบียน เพื่อให้ทีมที่ดูแลเกี่ยวกับคอนเสิร์ตของ SuperM ติดต่อเพื่อส่งรายละเอียดสิทธิ์การเข้าร่วมดู Prudential X SuperM We DO Virtual Concert & Fan Meet อย่างไรก็ตาม หากผู้โชคดีที่ได้รางวัลไม่ตอบกลับเมื่อได้รับการติดต่อไม่ว่าทางอีเมลหรือช่องทางต่างๆ ในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าดูคอนเสิร์ตได้ด้วยเหตุใดก็ตาม จะถือว่าสละสิทธิ์โดยปริยาย