เลือกภาษา
เกี่ยวกับเรา

รู้จัก ทีมผู้บริหาร

ทำความรู้จักกับทีมผู้บริหารซึ่งขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และภารกิจของพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต

คณะกรรมการบริษัท

Ms Lilian Ng
นางสาวลิเลียน ลุบ-ยิน อึ้ง
ประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
Mr. Robin Lloyd Spencer
นายโรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
Mr. Robin Lloyd Spencer
นายศุภพงษ์ อัศวินวิจิตร
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
Ms. Saipin Choaknumkij
นายวิลเฟรด จอห์น แบล็คเบิร์น
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

Mr. Subhak Siwaraksa
นายสุภัค ศิวะรักษ์
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
Mr. Vatcharakitt Asvinvichit
นายธัชพล โปษยานนท์
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ
Mr. Kavinthorn Atthakor
นายกวินธร อัตถากร
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

รู้จักทีมผู้บริหาร

Mr. Robin Lloyd Spencer
นายโรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
Mrs. Saipin Choaknumkij
นางสายพิณ โชคนำกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานรัฐกิจสัมพันธ์
Mr. Itt Apiraktivong
นายอิฎฐ์ อภิรักษ์ติวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์
Mr. Keilic Wong
นายเคลิค หว่อง
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

Mrs. Jennifer Villalobos
นางเจนนิเฟอร์ วิลลาโลโบส
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเทคโนโลยีและดิจิทัล
Ms. Rosanun Chankasame
นางสาวรสนันท์ จันเกษม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล
Mr. Martin Steven Berry
นายมาร์ติน สตีเว่น แบร์รี่
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
Ms. Pasalaree Theerasas
นางสาวเปสลารี ธีระสาสน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานลูกค้า

 K’Susan
นางสาวซูซาน แฟนนิง
ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจสุขภาพ

โครงสร้างองค์กร