เลือกภาษา
close
เกี่ยวกับเรา

รู้จัก ทีมผู้บริหาร

ทำความรู้จักกับทีมผู้บริหารซึ่งขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และภารกิจของพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต

คณะกรรมการบริษัท

arrow
นายเดนนิส เธียน อูน แทน
ประธานกรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
arrow
นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
arrow
นายศุภพงษ์ อัศวินวิจิตร
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
arrow
นายเบนจามิน เจมส์ บุลเมอร์
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
arrow
นายสุภัค ศิวะรักษ์
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
arrow
นายธัชพล โปษยานนท์
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ
arrow
นายกวินธร อัตถากร
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

รู้จักทีมผู้บริหาร

arrow
นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
arrow
นายดอน จรรย์ศุภรินทร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการพาณิชย์
arrow
นายเคลิค หว่อง
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
arrow
นางสาวเปสลารี ธีระสาสน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานลูกค้าและเทคโนโลยี
arrow
นายอิฎฐ์ อภิรักษ์ติวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาองค์กร
arrow
นายมาร์ติน สตีเว่น แบร์รี่
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
arrow
นางสาวสุดาวรรณ อริยะทรัพย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล

โครงสร้างองค์กร