เลือกภาษา
close

เคลมประกันเรียกร้องสินไหม
ง่ายนิดเดียว

ส่งแบบฟอร์มเคลมประกันสุขภาพและเคลมอุบัติเหตุ พร้อมติดตามสถานะในแบบที่คุณต้องการ
claims promise women relax

เคลมประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
คำมั่นสัญญาในการพิจารณาสินไหม

กรมธรรม์ประกันชีวิตจากพรูเด็นเชียล ช่วยปกป้องคุณและครอบครัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากของชีวิต ด้วยขั้นตอนการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน เคลมประกันที่เรียบง่าย รวดเร็ว เพียงใช้เฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม

ทำเรื่องเคลมประกัน
เรียกร้องสินไหมอย่างไร

ไม่ว่าคุณจะเคลมประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ ตามความคุ้มครองประเภทใดก็ตามกับ พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการดูแล และบริการที่ดีที่สุดจากเราเสมอ
A guy looking at a tablet and a document

การเรียกร้องสินไหมผ่านระบบออนไลน์ e-Claim

- ลูกค้าทั่วไป สามารถยื่นเอกสารผ่านแอพลิเคชั่น LINE ได้ โดยค้นหาบัญชีทางการของ Prudential Thailand
- ลูกค้าประกันกลุ่ม เพิ่มช่องทางออนไลน์ใหม่ ผ่านทางแอพลิเคชั่น PULSE โดยดาวน์โหลดผ่าน App store และ Google play
A couple talking to an agent

การเรียกร้องสินไหมผ่านตัวแทนบริการของคุณ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรอกรายละเอียดของคุณ และส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบที่ต้องใช้ไปยังตัวแทนบริการที่น่าเชื่อถือ
A lady looking at documents

การเรียกร้องสินไหมโดยส่งมาที่บริษัท

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรอกรายละเอียดของคุณ และส่งแบบฟอร์มของคุณพร้อมเอกสารประกอบที่ต้องใช้มาให้กับเรา

การดูแลเรื่องเคลมค่าสินไหมของ Prudential

หากคุณกำลังจะทำเรื่องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และกำลังสงสัยว่าเรื่องการเคลมค่าสินไหมกี่วันได้รับเงิน และเรามีการดูแลเรื่องเคลมประกันของคุณอย่างไร ขอให้คุณมั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ของเราจะทำการเรียกร้องค่าสินไหมอย่างรวดเร็ว และง่ายดายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อคุณ

 

เคลมค่าสินไหมกี่วันได้รับเงิน?

 1. กรณีสินไหมสุขภาพและอุบัติเหตุ ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

 2. กรณีโรคร้ายแรง และกรณีเสียชีวิต ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

 

ชดเชยค่าสินไหมผ่านทางช่องทางใด?

เมื่อการเรียกร้องค่าสินไหมได้รับการอนุมัติแล้ว เราจะชดเชยเงินค่าสินไหมผ่านทางช่องทางที่ระบุไว้ในเอกสารคำร้อง

 

ควรยื่นเอกสารเรียกร้องสินไหมเมื่อไหร่?

โปรดส่งเอกสารเคลมประกันสุขภาพใน 30 วัน นับจากเข้ารับการรักษา หรือภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อเรียกร้องสินไหม

เรียกร้องสินไหมทั่วไป

สำหรับการเรียกร้องสินไหมทั่วไป ทำตามขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้

Claims process

เลือก ประเภทการเคลมประกันเรียกร้องสินไหม

เคลมประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ

เอกสารที่ต้องใช้

 • แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม ดาวน์โหลด

 • หลักฐานในการให้ความยินยอมของผู้เอาประกันภัยในการเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้เอาประกันภัย

 • หลักฐานในการยืนยันตัวตนของผู้เอาประกันภัยที่ออกโดยหน่วยงานราชการ

 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และใบรายละเอียดค่ารักษาพยาบาล

 • ใบรับรองแพทย์

 

ระยะเวลา 

 • ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

เคลมประกันโรคร้ายแรง

เอกสารที่ต้องใช้

 • แบบฟอร์มบริษัท ดาวน์โหลด

 • หลักฐานในการยืนยันตัวตนของผู้เอาประกันภัยที่ออกโดยหน่วยงานราชการ

 • หลักฐานในการให้ความยินยอมของผู้เอาประกันภัยในการเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้เอาประกันภัย

 • ใบรับรองแพทย์หรือรายงานผลการตรวจและวินิจฉัยของแพทย์ ที่จำเป็นต่อการพิจารณา แต่ละโรคร้ายแรง (เช่น ผลการตรวจชิ้นเนื้อ หรือผลการตรวจคลื่นหัวใจ, ผล CT Scan เป็นต้น)

 

ระยะเวลา

 • ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

เคลมประกันทุพพลภาพ

เอกสารที่ต้องใช้

 • ใบรับรองแพทย์ ตามแบบฟอร์มบริษัทฯ ดาวน์โหลด

 • หลักฐานในการยืนยันตัวตนของผู้เอาประกันภัยที่ออกโดยหน่วยงานราชการ

 • หลักฐานในการให้ความยินยอมของผู้เอาประกันภัยในการเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้เอาประกันภัย

 • ใบรับรองแพทย์หรือรายงานผลการตรวจและวินิจฉัยของแพทย์ ที่จำเป็นต่อการพิจารณา แต่ละโรคร้ายแรง (เช่น ผลเอ็กซ์เรย์, ผล CT Scan,รูปถ่ายตำแหน่งที่บาดเจ็บ)

 

ระยะเวลา

 • ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

เคลมประกันเสียชีวิต

เอกสารที่ต้องใช้

กรณีเสียชีวิตจากโรค

 • แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม ดาวน์โหลด
 • กรมธรรม์ประกันภัย เว้นแต่บริษัทฯ ได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยใช้ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต้องส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัย
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ของผู้รับประโยชน์
 • สำเนาใบมรณบัตรที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหลักฐานรับรองการตายที่ออกโดยหน่วยงานราชการ หรือสถานพยาบาล หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการออกเอกสาร
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่าย “ตาย” และสำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน
 • หนังสือให้ความยินยอมของผู้รับประโยชน์หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย ในการเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้เอาประกันภัย
 • รายงานแพทย์ กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล


กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือเหตุอื่น

 • สำเนาบันทึกประจำวัน และรายงานสรุปการสอบสวนเกี่ยวกับคดี (ถ้ามี) ที่ได้รับรองในหน้าที่จากเจ้าพนักงาน
 • สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพที่ได้รับรองในหน้าที่จากเจ้าพนักงาน หรือสำเนารายงานการตรวจศพที่ได้รับรองในหน้าที่จากหน่วยงานราชการ หรือสถานพยาบาล หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการออกเอกสารหลักฐานดังกล่าว (ถ้ามี)


กรณีผู้รับประโยชน์เป็นผู้เยาว์

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองโดยชอบธรรม (กรณีไม่ใช่บิดา มารดา กรุณาแนบสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้ปกครอง)

 

ระยะเวลา

 • ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

 

 

ตามประกาศของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) หากค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับต่อผู้รับประโยชน์ 1 ท่าน เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ขอให้ผู้รับประโยชน์กรุณายืนยันตัวตน โดย

 • คลิก https://prupolicy.prudential.co.th/ekyc หรือ

 • แนบรูปถ่ายสี หน้าตรงเห็นใบหน้าชัดเจน (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) และรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนเห็นภาพในบัตรฯ ชัดเจน โดยส่งไปรษณีย์มายัง บริษัทฯ

 • กรณีผู้รับประโยชน์ที่เป็นผู้เยาว์และยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ขอให้ระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของบิดา/มารดา/ผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย

ส่งแบบฟอร์ม และเอกสารเพื่อเรียกร้องสินไหม

ขั้นตอนการส่งเอกสาร

Claims process

 

ส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมได้ที่

บริษัท พรูเด็นเซียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
แผนกสินไหมทดแทน ที่อยู่เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สาขา
ท่านสามารถติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการ ณ สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัทฯ ทุกสาขา

ตัวแทนบริการ
สามารถส่งเอกสารผ่านตัวแทนบริการของท่าน

เคลมออนไลน์ หรือ e-Claim

 • ช่องทางออนไลน์ผ่าน LINE
  สามารถส่งเอกสารผ่านเคลมออนไลน์ได้ที่ Line @PrudentialThailand

QR

 • ช่องทางออนไลน์ผ่าน PULSE *สำหรับกรมธรรม์ประกันกลุ่มเท่านั้น
  สามารถส่งเอกสารผ่านเคลมออนไลน์ได้ที่ PULSE Application โดยดาวน์โหลดแอพลิเคชั่นได้ที่ App Store หรือ Google Play

QR code

 

 

 

ขั้นตอนการทบทวนการพิจารณาชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต

 1. ท่านสามารถขอให้บริษัทฯ ทบทวนการพิจารณาชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด ได้แก่

  • บริษัท พรูเด็นเซียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แผนกสินไหมทดแทน ที่อยู่เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  • สาขา: ติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการ ณ สำนักงานใหญ่

  • ตัวแทนบริการ: สามารถส่งเอกสารหรือแจ้งเรื่องผ่านตัวแทนบริการของท่าน

  • ศูนย์บริการลูกค้า: Call Center 1621

  • อีเมล: hotline@prudential.co.th

 2. เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำขอแล้วบริษัทฯ จะดำเนินการทบทวนผลการพิจารณาชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด แต่ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอให้ทบทวน และเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี) ครบถ้วน

 3. บริษัทฯ จะแจ้งผลการทบทวนการพิจารณาชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตแก่ท่าน พร้อมระบุผลของการพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ

ข้อมูลติดต่อ TPA Care

คุณสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการเรียกร้องสินไหมทดแทน (แบบ Fax Claim) ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
ที่ศูนย์บริการลูกค้าผ่านช่องทาง

 1. TPA Customer Service : โทร 02-660-1210

 2. สำนักงานใหญ่: โทร 02-660-1234

 3. อีเมล: tpa_cs@blueventuretpa.com

 

ศึกษาข้อมูล ติดตามข่าวสารได้ผ่านทางเว็บไซต์ TPA Care: https://www2.blueventuretpa.com/

 

เข้ารับการรักษาพยาบาลด้วยบริการพรูแคร์การ์ด

แสดงบัตรพรูแคร์การ์ดพร้อมเอกสารระบุตัวตนของคุณก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายของบริษัทและ Prudential จะดำเนินการต่อในส่วนที่เหลือ ทั้งนี้คุณสามารถศึกษาขั้นตอนในการใช้บริการผ่านบัตรพรูแคร์การ์ดได้ ที่นี่

หมายเหตุ

 • กรณีไม่ได้รับอนุมัติสิทธิ์ เช่น ข้อมูลการเจ็บป่วยไม่ชัดเจน หรือเข้าข่ายข้อยกเว้นของกรมธรรม์ พนักงานของบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบเพื่อทำเรื่องเรียกร้องสินไหมโดยวิธีปกติ

 • เงินผลประโยชน์อื่นๆ ตามกรมธรรม์ (ถ้ามี) เช่น ค่ารักษาพยาบาลรายวัน หรือค่าทดแทนอุบัติเหตุ บริษัทฯจะพิจารณาจ่ายให้โดยอัตโนมัติภายหลังจากที่ผู้เอาประกันภัยออกจากโรงพยาบาลแล้ว โดยไม่ต้องยื่นเอกสารและแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมชดเชยของบริษัทฯ อีก(ยกเว้นในกรณีที่จำเป็น บริษัทฯจะมีเอกสารเพิ่มเติมให้ทราบ) โดยบริษัทฯ จะส่งเงินสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ เท่านั้น

 • “ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองก่อนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยทุกครั้ง”

how to claim