เลือกภาษา
close

คำมั่นสัญญาในการพิจารณาสินไหม

กรมธรรม์ประกันชีวิตจากพรูเด็นเชียลช่วยปกป้องคุณและครอบครัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากของชีวิต ด้วยขั้นตอนการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่เรียบง่าย รวดเร็ว เพียงใช้เฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาเท่านั้น
claims promise women relax

พรูเด็นเชียลพร้อมมอบให้

hand_icon

ขั้นตอนที่รวดเร็ว ตรงไปตรงมา

เพื่อให้เราสามารถมอบความช่วยเหลือแก่คุณได้อย่างดีที่สุด เราขอมอบขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เรียบง่าย รวดเร็ว ตรงไปตรงมาโดยพนักงาน ตัวแทนที่ผ่านการอบรมมาอย่างดีเยี่ยม

สินไหมทดแทน

เราพิจารณาสินไหม และส่งมอบค่าสินไหมทดแทนในทันที ด้วยการร้องขอเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา พร้อมแจ้งข้อมูลความคืบหน้า รวมถึงการให้รายละเอียดผลการพิจารณาที่ชัดเจน เข้าใจง่าย

 

พันธสัญญาของเรา

ตรงต่อเวลา
เราให้บริการสินไหมด้วยความรวดเร็ว โดยจะแจ้งให้ท่านทราบในแต่ละขั้นตอนการพิจารณา ภายใต้มาตรฐานการบริการดังนี้

บริการสินไหมโดยไม่ต้องสำรองจ่าย (Cashless Claim)

มากกว่า 90% ของการเรียกร้องสินไหม กรณีเข้านอนโรงพยาบาลและการออกจากโรงพยาบาล (ในเครือข่าย) จะได้รับการตอบกลับภายใน 30 นาที ภายหลังจากที่ได้รับเอกสารครบถ้วนจากโรงพยาบาล

บริการสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาล หรือสินไหมโรคร้ายแรง

- ส่งข้อความตอบรับ SMS ภายใน 24 ชั่วโมง หลังได้รับเอกสารทางไปรษณีย์หรือจากตัวแทน
- ระบบตอบกลับอัตโนมัติเมื่อท่านส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมผ่านบริการเคลมออนไลน์หรือผ่านอีเมล
- ส่งจดหมายแจ้งการขอเอกสารเพิ่มเติมภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับเอกสารเรียกร้องสินไหม
- ส่งจดหมายการแจ้งจ่ายค่าสินไหมเมื่อได้รับการอนุมัติ (ภายในระยะเวลา 15 วัน หลังจากที่ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์)
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเอาใจใส่
พนักงานของเราได้รับการฝึกทักษะการให้บริการที่พร้อมให้ความช่วยเหลือเสมอเมื่อท่านต้องการ และเราจะแจ้งให้ท่านได้ทราบเมื่อมีการขอเอกสารใดๆ เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาสินไหม
สร้างประสบการณ์ที่ดี
เราให้ความสำคัญกับการบริการและประสบการณ์ที่ท่านได้รับ ข้อเสนอแนะของท่านเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการบริการของเรา โดยหากท่านมีข้อร้องเรียนเราพร้อมรับฟังและหาแนวทางแก้ไขอย่างจริงจัง
มีความเป็นธรรม
เราตระหนักดีว่าการเรียกร้องสินไหมนั้นมีความสำคัญสำหรับท่าน เราจึงมุ่งเน้นที่จะให้บริการท่านด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา มีความชัดเจนในการพิจารณาสินไหม โดยปราศจากอคติใดๆ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เราให้ความสำคัญและจริงจังในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในทุกๆ ขั้นตอน