เลือกภาษา

คำมั่นสัญญาในการพิจารณาสินไหม

กรมธรรม์ประกันชีวิตจากพรูเด็นเชียลช่วยปกป้องคุณและครอบครัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากของชีวิต ด้วยขั้นตอนการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่เรียบง่าย รวดเร็ว เพียงใช้เฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาเท่านั้น
claims promise women relax

พรูเด็นเชียลพร้อมมอบให้

ขั้นตอนที่รวดเร็ว ตรงไปตรงมา

เพื่อให้เราสามารถมอบความช่วยเหลือแก่คุณได้อย่างดีที่สุด เราขอมอบขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เรียบง่าย รวดเร็ว ตรงไปตรงมาโดยพนักงาน ตัวแทนที่ผ่านการอบรมมาอย่างดีเยี่ยม

สินไหมทดแทน

เราพิจารณาสินไหม และส่งมอบค่าสินไหมทดแทนในทันที ด้วยการร้องขอเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา พร้อมแจ้งข้อมูลความคืบหน้า รวมถึงการให้รายละเอียดผลการพิจารณาที่ชัดเจน เข้าใจง่าย

 

นโยบายจัดการความเสี่ยงให้กับลูกค้า

คณะกรรมการของกลุ่ม บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต แห่งภูมิภาค ได้กำหนดมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงด้านพฤติกรรม 5 ประการ ที่แต่ละประเทศต้องปฏิบัติตาม
ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม เปิดเผย ตรงไปตรงมา
แต่ละประเทศจะพิจารณาและควบคุมความเสี่ยงที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามข้อกำหนด เพื่อลดหรือบริหารความเสี่ยงให้กับลูกค้าในทุกช่วงเวลาของชีวิต รวมไปถึงการให้ความสำคัญในการบริการจัดการด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการแก่ลูกค้า
เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้ผลิตภัณฑ์ที่อาจมีความซับซ้อนเกี่ยวกับมูลค่าและผลประโยชน์แก่ลูกค้า แต่ละประเทศต้องคำนึงถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการ และเพิ่มคุณภาพการสื่อสารด้านผลประโยชน์ที่จะมอบแก่ลูกค้า โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกียวข้อง เช่น สถานการณ์ที่แตกต่าง และผลตอบแทนของตลาดในระยะยาว
การรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า
เพื่อตอบแทนความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้ ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่มีความสำคัญยิ่ง เราและตัวแทนถือเป็นความรับผิดชอบสูงสุดในการให้ความมั่นใจ และตรวจสอบทุกขั้นตอนอย่างเข้มงวด เพื่อให้ข้อมูลลูกค้าคนสำคัญไม่มีทางถูกเผยแพร่ออกไป

ให้บริการลูกค้าด้วยมาตรฐานสูงสุด
เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจการบริการครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทุกหน่วยธุรกิจให้บริการลูกค้าด้วยมาตรฐานระดับสูงอย่างต่อเนื่องด้วยมาตรฐานชี้วัดคุณภาพในการให้บริการ และการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเวลาที่กำหนดด้วยความเที่ยงตรง
ข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า
การร้องเรียนของลูกค้าคือหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่บ่งชี้ถึงคุณภาพและความสำเร็จของเรา เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า แต่ละหน่วยธุรกิจได้กำหนดวิธีการ ขั้นตอนในการแก้ไขข้อร้องเรียนทั้งหมดด้วยความเป็นธรรม รวมถึงสร้างกระบวนการวิเคราะห์ เข้าใจสาเหตุของปัญหา เพื่อลดจำนวนข้อร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และทำการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเสียหายให้แก่ลูกค้า เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดใดๆ ทันที