เลือกภาษา
close

PRUInternship program 2023
โอกาสดีๆ สำหรับน้องๆ นิสิตนักศึกษา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 28 ก.พ. 2566
สัมภาษณ์ 1-15 มี.ค. 2566
ระยะเวลาฝึกงาน พ.ค. - ก.ค. 2566
PRUInternship
ตำแหน่งที่เปิดรับ:
  •  Alternative Distribution
  • Digital & Technology

  • Transformations

  • Commercial

  • Finance

คุณสมบัติ:
  •  กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 -4
  • พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่

  • ปรับตัวได้และมีความยืดหยุ่น

  • มีทักษะการสื่อสารที่ดี

  • มีทักษะทางเทคโนโลยี

น้องๆ คนไหนที่สนใจ

สามารถส่ง CV มาได้ที่อีเมล 

Anon.Boonchun@prudential.co.th

Kamonnit.Limparangsri@prudential.co.th

recruitment@prudential.co.th