เลือกภาษา
close

ความยั่งยืน
For Every Life, For Every Future
ชีวิตมีกัน…ทุกวันดีกว่า

ที่พรูเด็นเชียล เรามีพันธกิจในการเป็นเพื่อนที่อยู่เคียงข้าง และผู้ปกป้องดูแลที่สามารถไว้วางใจได้มากที่สุดสำหรับคนรุ่นนี้ และรุ่นต่อๆ ไป โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการด้านการเงิน และสุขภาพที่เข้าใจ และเข้าถึงได้ง่าย
รายงานความยั่งยืน 2023
ESG
arrow
เราคือเพื่อนที่อยู่เคียงข้าง
และมุ่งมั่นที่จะดูแลสุขภาพของลูกค้าของเราทุกคน ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และภูมิปัญญาที่มีอยู่ร่วมกัน พร้อมเสมอในการมอบความอุ่นใจ
arrow
เราคือผู้ปกป้องดูแล
และเพิ่มมูลค่าให้แก่ชุมชนของเรา รวมถึงให้การสนับสนุนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อคนรุ่นนี้และรุ่นต่อๆ ไป

กลยุทธ์สู่ความยั่งยืนของเรา

วิธีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนคือสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญต่อเจตนารมณ์ขององค์กร For Every Life, For Every Future ชีวิตมีกัน…ทุกวันดีกว่า ซึ่งในฐานะที่เราเป็นบริษัทประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และนักลงทุนระยะยาว เรามีความปรารถนาที่จะพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนโดยการส่งต่อผลกระทบในเชิงบวก ผ่านการดำเนินงานในเชิงรุกเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้คน ผู้ถือหุ้น และสังคมที่เราดำเนินธุรกิจอยู่

วิวัฒนาการของเส้นทางสู่ความยั่งยืนของเราเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับพันธกิจของเราในการเป็นเพื่อนที่อยู่เคียงข้างและผู้ปกป้องดูแลที่สามารถไว้วางใจได้มากที่สุดสำหรับคนรุ่นนี้ และรุ่นต่อๆ ไป ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการด้านการเงิน และสุขภาพที่เข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย โดยกลยุทธ์สู่ความยั่งยืนของเรานั้นได้สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของการดำเนินธุรกิจและการใช้จุดเด่นของธุรกิจในการสร้างมูลค่าระยะยาวให้แก่สังคมและผู้ถือหุ้นของเรา การดำเนินธุรกิจที่ครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย และแอฟริกา ทำให้เราสามารถให้ความคุ้มครองประชากรได้มากถึง 4,000 ล้านคน ซึ่งจะช่วยกำหนดอนาคต และความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่โลก และสังคมของเรา

กลยุทธ์สู่ความยั่งยืนของเราให้ความสำคัญกับ 3 หลักการสำคัญ คือ

  1. นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพ และการเงินที่เข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย

  2. การลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ

  3. การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

เรายังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลกระทบที่มีนัยสำคัญเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างอนาคตที่ดีกว่า

 

 

3 หลักสำคัญของกลยุทธ์สู่ความยั่งยืนของเรา

การเข้าถึงความคุ้มครองทางด้านสุขภาพและการเงิน
การเข้าถึงความคุ้มครองทางด้านสุขภาพและการเงิน
เราเชื่อว่าทุกคนควรจะได้รับโอกาสในการสร้างอนาคตที่มั่นคงมากขึ้น เราต้องการที่จะทำให้เรื่องของสุขภาพและความมั่นคงทางด้านการเงินเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย และเข้าถึงง่าย ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าของเรา
การลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ
การลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ
เรายังคงให้คำมั่นว่าเราจะเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่ปลอดคาร์บอนภายในปีค.ศ. 2050 เราเชื่อว่าการสนับสนุนที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกาให้เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงจาก ‘พลังงานสีน้ำตาล’ สู่ ‘พลังงานสีเขียว’ อย่างเป็นธรรมและครอบคลุมเป็นเรื่องสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ
การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
เรายังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่บุคลากรที่มีศักยภาพ ขยายแผนงานเกี่ยวกับความหลากหลายและเท่าเทียม ความเสมอภาค การมีส่วนร่วม และเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กร เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจและห่วงโซ่คุณค่า และใช้ความสามารถที่มีอยู่เพื่อกำหนดนโยบายที่สนับสนุนความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการพิจารณาตลาดเกิดใหม่เป็นสำคัญ
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

กำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบเป็นพื้นฐานสำคัญของกลยุทธ์สู่ความยั่งยืนของเรา ซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ความประพฤติ และจริยธรรม การบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงจากบุคคลภายนอก

บทความน่ารู้

แคมเปญ ของเรา

กิจกรรม ของเรา