เลือกภาษา
close
เกี่ยวกับเรา

แบรนด์ของเรา

“เรารับฟัง เพื่อเข้าใจ และลงมือทำ” คือหัวใจสำคัญในการทำงานของเรา ที่มุ่งทำความเข้าใจความรู้สึก ความต้องการ และเป้าหมายของลูกค้าเสมอ
Prudential logo with text

ความภูมิใจของพรูเด็นเชียล

พรูเด็นเชียลรับฟัง เพื่อเข้าใจ และลงมือทำ เพื่อความหวังและความฝันของลูกค้าหลายล้านคนทั่วโลก เรายึดถือปรัชญาข้อนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถตอบสนองทุกความต้องการของผู้คนได้ โลโก้ของพรูเด็นเชียลก็สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญานี้ด้วยเช่นกัน เทพีพรูเด็นซ์ที่กำลังส่องมองกระจก สื่อความหมายถึงการมองตัวเอง และโลกตามความเป็นจริงของชีวิต นอกจากนี้ เทพีพรูเด็นซ์ ยังคอยย้ำเตือนเราว่า ในโลกของการเปลี่ยนแปลง เราเป็นบริษัทที่ความแน่วแน่และมีใจที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน
Building in London

กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล

กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านประกันชีวิตและสุขภาพ รวมถึงการบริหารสินทรัพย์ โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกาเป็นสำคัญ เจตนารมณ์ของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลคือ การช่วยให้ผู้คนไปให้ถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดในชีวิต โดยมุ่งดำเนินการให้เรื่องการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้ และในราคาที่ย่อมเยา รวมทั้งการเข้าถึงบริการทางการเงินอีกด้วย พรูเด็นเชียลมุ่งมั่นปกป้องความมั่งคั่ง ช่วยเพิ่มพูนสินทรัพย์ และสนับสนุนให้ผู้คนเก็บออมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีลูกค้าประกันชีวิตกว่า 19 ล้านรายในเอเชีย และแอฟริกา และเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ฮ่องกง สิงคโปร์ และนิวยอร์ก กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลมิได้มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับ Prudential Financial, Inc ซึ่งเป็นบริษัทที่มีสถานประกอบธุรกิจหลักตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึง The Prudential Assurance Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ M&G, plc ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในสหราชอาณาจักร

พรูเด็นเชียลในภูมิภาคเอเชีย

พรูเด็นเชียลมีประสบการณ์การดำเนินธุรกิจอันยาวนานในเอเชียกว่า 100 ปี ครอบคลุมธุรกิจประกันชีวิต และธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุนใน 15 ประเทศทั่วเอเชีย ด้วยความสำเร็จในฐานะผู้นำตลาด และมีความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง

 • ด้วยช่องทางจัดจำหน่ายที่หลากหลาย ดูแลลูกค้ากว่า 18.6 ล้านคน

 • รั้งอันดับผู้นำใน 11 ประเทศในทวีปเอเชีย (Top 3)

 • จำนวนตัวแทนมากกว่า 540,000 คน

 • จำหน่ายผ่านธนาคารกว่า 26,000 สาขา

 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เพื่อการออม การคุ้มครอง สุขภาพ และการลงทุน

 

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.prudentialplc.com

พรูเด็นเชียลในประเทศไทย

พรูเด็นเชียลเริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2538 ในฐานะหนึ่งในผู้นำด้านประกันชีวิต และสุขภาพที่พร้อมมอบความคุ้มครองให้แก่คนไทย บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผ่านช่องทางจำหน่ายที่หลากหลาย ประกอบด้วย ช่องทางธนาคาร ช่องทางตัวแทน ช่องทางการขายทางโทรศัพท์ ช่องทางดิจิทัล และช่องทางอื่นๆ รวมทั้งประกันกลุ่ม

 • เรามีการจ้างงานพนักงานกว่า 1,003 คน

 • เราสร้างโอกาสทางอาชีพผ่านทีมตัวแทนขายกว่า 1,667 ท่าน

 • เราสร้างโอกาสทางธุรกิจผ่านการเป็นพันธมิตรระยะยาวกับ 2 ตัวแทนจำหน่ายผ่านธนาคาร ครอบคลุมทั่วประเทศกว่า 733 สาขา

 • เรามอบความคุ้มครองให้แก่ลูกค้ากว่า 1.88 ล้านกรมธรรม์

 • เราลงทุนในประเทศด้วยสินทรัพย์รวมกว่า 102.2 พันล้านบาท

 • สินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการมูลค่า 118.9 พันล้านบาท

 • เงินชดเชยและผลประโยชน์รวม 10.3 พันล้านบาท

 

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564