เลือกภาษา
close
บริการด้านสุขภาพ

Med@Home

บริการตรวจสุขภาพที่บ้านก่อนทำประกันชีวิต ไม่กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ และไม่เรียกเก็บค่าบริการเพิ่ม
Med@Home

สะดวกสบายด้วยบริการ Med@Home

arrow
พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพลูกค้าที่บ้านทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00 น.
arrow
สะดวกสบายไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล
arrow
ทราบผลตรวจเลยก่อนซื้อประกัน
arrow
ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการหลากหลายจังหวัด

ขั้นตอนการรับบริการ Med@Home

 

med@home

med@home

 

 
สำหรับบริการ Med@Home

สามารถสอบถามได้ที่ 1621 หรือตัวแทนประกันชีวิตของท่าน