เลือกภาษา
close

ผู้เชี่ยวชาญทางความคุ้มครองทางสุขภาพ
Health Protection Excellence

ตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือก อบรม ฝึกฝน และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นพิเศษ เพื่อส่งมอบความคุ้มครองทางสุขภาพและโรคร้ายแรงให้ลูกค้าเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางสุขภาพและโรคร้ายแรงในปัจจุบัน ผ่านผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการความคุ้มครองสุขภาพให้แก่ลูกค้า​

รุ่นที่ 4

arrow
ธนพรรณ อโนสา
ผู้เชี่ยวชาญทางความคุ้มครองทางสุขภาพ
(Health Protection Excellence)

เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต:
5701016977

ติดต่อ: 0909703185