เลือกภาษา
close
ค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

บริการข้อมูลผ่านโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ

เข้าสู่ข้อมูลของคุณได้สะดวกยิ่งขึ้น ด้วยบริการข้อมูลผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติ เพียงกดหมายเลขศูนย์บริการลูกค้า 1621

บริการข้อมูลผ่านโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ

เข้าสู่ข้อมูลง่าย สบายยิ่งขึ้น ด้วยตัวคุณเอง วันนี้คุณสามารถเข้าสู่ข้อมูลของคุณได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ด้วยบริการข้อมูลผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติ เพียงกดหมายเลขศูนย์บริการลูกค้า 1621

เพียงกดหมายเลขศูนย์บริการลูกค้า: 1621

ศูนย์บริการลูกค้า พรูเด็นเชียล

โทรศัพท์ 1621 และ 08 1815 2011

โทรสาร   0 2353 4888

email: hotline@prudential.co.th

 

วันและเวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30-19.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30-16.00 น. (ยกเว้น วันอาทิตย์ และวันหยุดประจำปี)

กด 1: สอบถามข้อมูลกรมธรรม์ผ่านระบบอัตโนมัติสำหรับ PRUUnit Link

สอบถามข้อมูลกรมธรรม์ผ่านระบบอัตโนมัติ

กด 1

 • สอบถามข้อมูลกรมธรรม์

กด 2

 • สอบถามสถานะการเรียกร้องสินไหม

กด 4

 • ขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย

กด 6 

รับฟังวิธีการต่างๆผ่านระบบอัตโนมัติ

กด 2

 • เพิ่มเบี้ยประกันภัย

กด 1

 • เพิ่มเบี้ยประกันภัยพิเศษครั้งเดียว

กด 2 

 • สับเปลี่ยนกองทุน

กด 3

 • ถอนเงินประกันบางส่วน

กด 4

 • เวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมด

กด 5

 • เรียกร้องสินไหมทดแทนกรณีมรณกรรม

กด 6

 • เรียกร้องสินไหมทดแทนทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

กด 7

กด 2: เลือกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตอื่น

สอบถามข้อมูลกรมธรรม์ผ่านระบบอัตโนมัติ

กด 1

 • ตรวจสอบใบสมัคร

กด 1

 • สอบถามข้อมูลกรมธรรม์

กด 2

 • สอบถามการชำระเบี้ยประกันภัย

กด 3 

 • สอบถามสถานะการเรียกร้องสินไหม

กด 4

 • สอบถามการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรมธรรม์

กด 5 

 • ขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย

กด 6 

รับฟังวิธีการดำเนินงานต่างๆผ่านระบบอัตโนมัติ

กด 2

 • สอบถามสถานะการเรียกร้องสินไหม

กด 1

 • สอบถามช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัย

กด 2 

 • สอบถามวิธีเปลี่ยนแปลงการชำระเบี้ยฯ

กด 3

 • สอบถามกรณีเล่มกรมธรรม์สูญหาย

กด 4

 • สอบถามการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรมธรรม์

กด 5

 • สอบถามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์สาขา

กด 6