เลือกภาษา
close

National & International Award-winning Agents

ตัวแทนมืออาชีพที่ได้รับการเชิดชูจากสมาคมชั้นนำของไทยและสากล
ผู้เป็นแบบอย่างแห่งความสำเร็จและมาตรฐานสูงสุดด้านความเป็นเลิศในการให้บริการแก่ลูกค้า
National & International Awarded Agents

คุณวุฒิแห่งความสำเร็จ

คุณวุฒิที่มอบให้เฉพาะตัวแทนที่มีผลงานอันโดดเด่น การันตีถึงความเป็นมืออาชีพและความสำเร็จสูงสุดในฐานะตัวแทนประกันชีวิต

สโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลม Million Dollar Round Table (MDRT)
สโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลม Million Dollar Round Table (MDRT)
สมาคมระดับโลกที่มีตัวแทนประกันชีวิตระดับ
แนวหน้าของวิชาชีพ รวมถึงที่ปรึกษาทางการเงิน
ชั้นนำกว่า 70 ประเทศเป็นสมาชิก
รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ Thailand National Quality Awards (TNQA)
รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ Thailand National Quality Awards (TNQA)
รางวัลที่สมาคมประกันชีวิตไทยมอบให้แก่
ตัวแทนเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณตัวแทน
ผู้ผลิตผลงานคุณภาพดีและเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ตัวแทนในประเทศ
รางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ National Agent Awards (NAA)
รางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ National Agent Awards (NAA)
มอบให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลผลิตระดับ
แนวหน้าของอุตสาหกรรมโดยสมาคมตัวแทน
ประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน

บริการวางแผนทางการเงิน ในทุกช่วงเวลาของชีวิต

วางแผนยามเจ็บป่วย
วางแผนยามเจ็บป่วย
ครอบคลุมทั้งค่าใช้จ่ายในการรักษา
เงินชดเชยรายได้ รวมถึงกรณี
เจ็บป่วยจากโรคร้ายแรง เพื่อไม่ให้
เป็นภาระกับเงินออมปัจจุบัน
วางแผนเพื่อการศึกษาบุตร
วางแผนเพื่อการศึกษาบุตร
ปกป้องความฝันของคนที่คุณรัก
ด้วยการวางแผนการเงินที่ทำให้
การศึกษาของบุตรในแต่ละช่วงวัย
เป็นไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
วางแผนป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
วางแผนป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
เตรียมความพร้อมรับมือกับความเสี่ยงรอบด้าน
ด้วยการสร้างหลักประกันให้ครอบครัว
กรณีเกิดเหตุไม่คาดฝัน

วางแผนภาษี
วางแผนภาษี
สร้างความคุ้มครอง สร้างหลักประกัน พร้อมลดภาระทางภาษี ทำได้ด้วยการวางแผน
วางแผนเพื่อชีวิตวัยเกษียณ
วางแผนเพื่อชีวิตวัยเกษียณ
ใช้ชีวิตเกษียณอย่างมีความสุข ด้วยการวางแผนการออม เพื่อต่อยอดการเงินให้ถึงเป้าหมาย อย่างมั่นคง

ค้นหาแผนประกันที่เหมาะสำหรับคุณ

บอกให้เรารับรู้ถึงความต้องการ เป้าหมาย และสิ่งต่าง ๆ ที่คุณมีความใส่ใจเป็นพิเศษ
โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง
โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

ช่องที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องระบุ

รายละเอียดของคุณ

รายละเอียดอื่น ๆ

ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัทฯ เก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อการประชาสัมพันธ์ แนะนำ ให้ข้อมูลหรือเสนอ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงสิทธิพิเศษที่เป็นประโยชน์และอาจเหมาะสมกับข้าพเจ้า ซึ่งอาจเกินความคาดหมายของข้าพเจ้า *

ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัทฯ เก็บรวบรวม และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อวิเคราะห์วิจัยข้อมูลของข้าพเจ้าสำหรับปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัย ตามที่ปรากฏในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัทฯ ซึ่งอาจเกินความคาดหมายของข้าพเจ้า 

 

อ่านรายละเอียด นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

อ่านรายละเอียด เงื่อนไขการให้บริการ

ค้นหาแผนประกันที่เหมาะสำหรับคุณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

โทร. 1621 หรือ 08 1815 2011