เลือกภาษา
close
ค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

เครือข่ายโรงพยาบาล และ คลินิก

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ในการรับบริการค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก เมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในเครือข่ายกว่า 600 แห่งทั่วประเทศไทย โดยไม่ต้องสำรองจ่ายตามสิทธิและเงื่อนไขกรมธรรม์

โรงพยาบาล ใกล้คุณ

โรงพยาบาลที่ค้นพบ:
ข้อมูลอัพเดท ณ เดือน 04 ปี 2024

* หมายเหตุ 

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลในเครือข่ายเพิ่มเติม ภายใต้ผู้ให้บริการด้านสินไหม (TPA) ได้ที่
https://www2.blueventuretpa.com/THRES/