เลือกภาษา
close

บริการยืนยันตัวตน eKYC

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายปปง. และเพิ่มความสะดวกสบายในการทําธุรกรรมต่างๆ โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาที่สาขาหรือพบเจ้าหน้าที่
บริการยืนยันตัวตน eKYC

จุดเด่นบริการ

 • สะดวกไม่ต้องเดินทาง อยู่ที่ไหนก็ทำได้

 • ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำธุรกรรม

 • ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการยืนยันตัวตน

ekyc how to instruction

คำถามที่พบบ่อย

eKYC คือออะไร

การทําความรู้จักลูกค้าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ในการระบุตัวตน (Identification) และยืนยันตัวตน (Verification) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ซึ่งบริษัทฯ ต้องดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าว่ามีตัวตนอยู่จริงและประสงค์จะทําธุรกรรมกับบริษัทฯ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

การยืนยันตัวตน ดีอย่างไร และ ทําไมต้องยืนยันตัวตน

เพื่อสร้างความปลอดภัยต่อเจ้าของข้อมูล และป้องกันบุคคลอื่นมาแอบอ้างตัวตน

ทั้งนี้ การยืนยันตัวตนจะช่วยให้เจ้าของข้อมูลสามารถเข้าถึงบริการทางกรมธรรม์ รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามกรมธรรม์ได้อย่างครบถ้วน

ใครบ้างที่ต้องยืนยันตัวตน
 • ลูกค้าใหม่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันชีวิต และกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

 • ลูกค้าปัจจุบันที่ถือกรมธรรม์ฯ และต้องการทําธุรกรรมที่มีมูลค่ามากกว่า 100,000 บาทขึ้นไป กับบริษัทฯ อาทิเช่น การเรียกร้องสินไหม และ การใช้สิทธิตามกรมธรรม์ เช่น การกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ ยกเลิก หรือ เวนคืนกรมธรรม์ ฯลฯ

ข้อมูลจะปลอดภัยไหม

การยืนยันตัวตนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นบริการที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และบริษัทฯ มีมาตรการในการดูแลข้อมูลของคุณเพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เคยยืนยันตัวตนแล้ว ต้องยืนยันตัวตนอีกหรือไม่

การยืนยันตัวตนจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกําหนดระยะเวลาในการทบทวนข้อมูลลูกค้า ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการแจ้งเตือนให้ลูกค้าดําเนินการอัปเดตฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามกําหนดระยะเวลาดังกล่าว

หากยืนยันตัวตนไม่สําเร็จ ต้องทําอย่างไร
 • แชทผ่าน LINE Official account @Prudentialthailand หรือ คลิก

 • อีเมล hotline@prudential.co.th

 • ศูนย์บริการลูกค้า 1621 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30-19:00 น. และ วันเสาร์ เวลา 8:30-16:00 น.)

เวลาให้บริการยืนยันตัวตน eKYC

สามารถทําการยืนยันตัวตนผ่านระบบ eKYC ตามลิงก์ที่บริษัทฯ จัดส่งให้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลที่จําเป็นเพื่อการทํา eKYC มีอะไรบ้าง
 • ชื่อ - นามสกุล

 • วัน เดือน ปีเกิด

 • เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน

 • เลขที่ด้านหลังบัตรประจําตัวประชาชน

ขั้นตอนในการทํา eKYC ผ่านลิ้ง SMS มีอะไรบ้าง

1. กรอกรายละเอียดข้อมูลบัตรประชาชน (ตามรายละเอียดข้างต้น)

2. อัปโหลดภาพถ่ายหน้าตรง เข้าระบบ

3. อัปโหลดรูปบัตรประจําตัวประชาชน เข้าระบบ