เลือกภาษา

Protection Excellence Agent

อีกระดับของความเป็นตัวแทนมืออาชีพ ที่ได้รับการคัดเลือก อบรม ฝึกฝน และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นพิเศษจากบริษัทฯ เพื่อยกระดับการเป็น “ผู้เชี่ยวชาญทางความคุ้มครอง” ในการส่งมอบความคุ้มครองให้แก่ลูกค้า
ผู้เชี่ยวชาญทางความคุ้มครอง

ทำไมต้องปรึกษาเรา

เพราะเราคือเพื่อนคู่คิดที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน ที่พร้อมช่วยให้คุณก้าวสู่ความสำเร็จและความมั่งคั่งอีกระดับ
โดยผู้เชี่ยวชาญของเราแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

arrow
Life Protection Excellence
ผู้เชี่ยวชาญทางความคุ้มครองชีวิต ผ่านการ วิเคราะห์ความจำเป็นของลูกค้า และนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการความ คุ้มครองชีวิตให้แก่ลูกค้า
arrow
Health Protection Excellence
ผู้เชี่ยวชาญทางความคุ้มครองสุขภาพและ
โรคร้ายแรง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทาง
สุขภาพในปัจจุบัน ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์
ความต้องการให้แก่ลูกค้า
arrow
Wealth Protection Excellence
ผู้เชี่ยวชาญทางความคุ้มครองความมั่งคั่ง
ผ่านการวิเคราะห์ความจำเป็นแบบองค์รวม และ
นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันควบการลงทุนให้แก่ลูกค้าอย่างเหมาะสม

บริการวางแผนทางการเงิน ในทุกช่วงเวลาของชีวิต

arrow
วางแผนยามเจ็บป่วย
ครอบคลุมทั้งค่าใช้จ่ายในการรักษา
เงินชดเชยรายได้ รวมถึงกรณี
เจ็บป่วยจากโรคร้ายแรง เพื่อไม่ให้
เป็นภาระกับเงินออมปัจจุบัน
arrow
วางแผนเพื่อการศึกษาบุตร
ปกป้องความฝันของคนที่คุณรัก
ด้วยการวางแผนการเงินที่ทำให้
การศึกษาของบุตรในแต่ละช่วงวัย
เป็นไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
arrow
วางแผนป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
เตรียมความพร้อมรับมือกับความเสี่ยงรอบด้าน
ด้วยการสร้างหลักประกันให้ครอบครัว
กรณีเกิดเหตุไม่คาดฝัน

arrow
วางแผนภาษี
สร้างความคุ้มครอง สร้างหลักประกัน พร้อมลดภาระทางภาษี ทำได้ด้วยการวางแผน
arrow
วางแผนเพื่อชีวิตวัยเกษียณ
ใช้ชีวิตเกษียณอย่างมีความสุข ด้วยการวางแผนการออม เพื่อต่อยอดการเงินให้ถึงเป้าหมาย อย่างมั่นคง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

กรอกข้อมูลของคุณเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญของเราติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง
โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

ข้อมูลส่วนตัว

การติดต่อ

ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัทฯ เก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อการประชาสัมพันธ์ แนะนำ ให้ข้อมูลหรือเสนอ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงสิทธิพิเศษที่เป็นประโยชน์และอาจเหมาะสมกับข้าพเจ้า ซึ่งอาจเกินความคาดหมายของข้าพเจ้า *

ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัทฯ เก็บรวบรวม และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อวิเคราะห์วิจัยข้อมูลของข้าพเจ้าสำหรับปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัย ตามที่ปรากฏในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัทฯ ซึ่งอาจเกินความคาดหมายของข้าพเจ้า

 

อ่านรายละเอียด นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

อ่านรายละเอียด เงื่อนไขการให้บริการ

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

โทร. 1621 หรือ 08 1815 2011