เลือกภาษา

พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ประเทศไทย

พรูเด็นเชียลอยู่เคียงคู่สังคมไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยเราคือผู้นำด้านประกันชีวิตที่มอบความคุ้มครองให้แก่ชาวไทยอย่างใส่ใจเสมอมา
Prudential logo

เกี่ยวกับเรา

Prudential logo
พันธกิจของบริษัทฯ
คือ เป็นบริษัทชั้นนำ 1 ใน 3 ของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย และเป็นที่ 1 ในใจลูกค้า
Prudential logo
เจตนารมณ์ของบริษัทฯ
คือ “เราช่วยให้คนไทยไปให้ถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต”

กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

ทิศทางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มุ่งเน้นในการสร้างแบรนด์และส่งมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้า โดยเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับลูกค้าและสร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์พรูเด็นเชียล เรามุ่งมั่นที่จะทำให้คนไทยมีสุขภาพและความมั่นคงทางการเงินที่ดียิ่งขึ้น ผ่านแพลตฟอร์มด้านสุขภาพและการเงินแบบบูรณาการ เรามุ่งมั่นที่จะปฏิรูปการขายผ่านช่องทางธนาคาร โดยเน้นการพัฒนาทักษะ ศักยภาพ และคุณภาพของผู้ขาย เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสามารถทำงานอย่างสอดประสานและเพิ่มโอกาสสูงสุดทางธุรกิจ เราจะพัฒนาตัวแทนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถในการให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพแก่ลูกค้า และมุ่งเน้นที่จะเป็นผู้นำด้านประกันผ่านช่องทางดิจิทัล โดยมุ่งเน้นที่จะเข้าใจลูกค้า ขยายจำนวนลูกค้าใหม่และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งกว่าผู้ให้บริการรายอื่น เราจะบรรลุเป้าหมายกลยุทธ์ผ่านการพัฒนาบุคลากรและองค์กร โดยพัฒนาพนักงานให้มีทักษะและความสามารถที่จำเป็นในการขับเคลื่อนองค์กร ควบคู่ไปกับการสร้างค่านิยมองค์กรที่ส่งเสริมแนวทางการทำงานรูปแบบใหม่ (new ways of working) ทำให้พนักงาน ทำงานอย่างมีความสุข และสร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กร

เกี่ยวกับเรา