เลือกภาษา

พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ประเทศไทย

พรูเด็นเชียลอยู่เคียงคู่สังคมไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยเราคือผู้นำด้านประกันชีวิตที่มอบความคุ้มครองให้แก่ชาวไทยอย่างใส่ใจเสมอมา
Prudential logo

เกี่ยวกับเรา

Prudential logo
เกี่ยวกับเรา
คือ “การที่เราเชื่อว่าผู้คนทุกวัยควรใช้ชีวิตอยู่อย่างภาคภูมิ โดยพรูเด็นเชียลจะปกป้องศักดิ์ศรีของคุณ”
Prudential logo
วิสัยทัศน์ของเรา
คือ “อยู่เคียงข้างคุ้มครองทุกช่วงเวลาของชีวิต พร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมผ่านนวัตกรรม”

ปรัชญาสู่ความสำเร็จของเรา

วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน

เราขยายฐานลูกค้าด้วยการมุ่งพัฒนาศักยภาพ ความสามารถ และคุณภาพของตัวแทนและผู้ขาย รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรในปัจจุบัน เพื่อเปิดรับและขยายโอกาสทางธุรกิจ

ปรัชญาที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

เราส่งมอบนวัตกรรมและบริการด้านประกันภัยที่ล้ำสมัย ทั้งด้านประกันควบการลงทุน ประกันสุขภาพ และการคุ้มครองต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงนำเสนอบริการที่เกี่ยวเนื่องแบบครบวงจร

การพัฒนาคนและองค์กร

เราเน้นการพัฒนาพนักงานให้มีทักษะและความสามารถที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กร ควบคู่ไปกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมกับองค์กร และการทำงานอย่างมีความสุข

 

เกี่ยวกับเรา