เลือกภาษา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

 Five persons in a meeting

ค่านิยมองค์กร ที่เรายึดมั่น

Proud to be PRU

ทุกๆ วัน ผู้คนนับล้านคน มอบความไว้วางใจให้แก่พรูเด็นเชียล ซึ่งนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับเราที่ได้รับการชื่นชมและยกย่องในฐานะผู้นำของธุรกิจเสมอมา บุคลากรของเราต่างก็ประจักษ์ว่าสิ่งที่เราทำอยู่มีความท้าทายและให้ผลคุ้มค่าเพิ่มขึ้นทุกวัน 

เราให้ความสำคัญกับบุคลากรของเรา ความสำเร็จที่ได้มาล้วนมาจากความสามารถและความมุ่งมั่นทุ่มเทของพวกเขาเหล่านี้ การมีมุมมองกว้างไกลผนวกกับความเชี่ยวชาญเฉพาะท้องถิ่น สร้างบุคลากรของเราให้มีความแตกต่าง มีความมุ่งมั่นทุ่มเท และยอมรับความคิดที่แตกต่าง 

บุคลากรของเราได้ส่งมอบความสำเร็จซึ่งสืบทอดต่อๆ กันเรื่อยมา และมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของพรูเด็นเชียล พวกเขามีปณิธานร่วมกันกับเรา และเชื่อมั่นในการสร้างชีวิตให้ดีขึ้น

 เรามุ่งเน้นในการทำธุรกิจระยะยาว บุคลากรของเราต่างเชื่อมถึงกัน และมีความรอบรู้เกี่ยวกับความเป็นไปต่างๆ ในโลก เพื่อให้แน่ใจว่า เราก้าวนำผู้อื่นอยู่เสมอ ด้วยรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงทำให้เรามีความพร้อมที่จะมองไกลไปในอนาคต เพื่อนำความเจริญ พัฒนาการใหม่ๆ และคุณประโยชน์มาสู่ลูกค้า นักลงทุน ชุมชน รวมถึงบุคลากรของเรา

 

พรู เฟิร์สค่านิยมองค์กร

ใส่ใจเป็นที่ 1
เราเข้าใจและใส่ใจต่อความต้องการและความคาดหวังของพนักงาน ลูกค้า ตัวแทน คู่ค้าทางธุรกิจและผู้ถือหุ้น
ประสานความร่วมมือเป็นที่ 1
เราสนับสนุนการทำงานแบบทีม เปิดกว้างทางความคิด และมอบความไว้ใจซึ่งกันและกัน
สร้างสรรค์เป็นที่ 1
เรายินดีเปิดรับนวัตกรรม ความท้าทาย และโอกาสใหม่ๆ อยู่เสมอ
ส่งมอบความเป็น 1
เรารักษาคำสัญญาด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนและยึกมั่นในความซื่อสัตย์อยู่เสมอ
Internship Program 2021

โอกาสดีๆ ที่น้องๆ จะได้ร่วมงานกับพรูเด็นเชียลในโครงการ Internship Program

น้องๆ จะได้พัฒนาทักษะความรู้จากการทำงานจริง ในบรรยากาศการทำงานที่เป็นสากล
เพิ่มเติมคลิก
ผู้หญิงที่เห็นคุณค่า

เป็นที่ไว้วางใจ ที่ปรึกษาทางการเงิน

คุณสามารถร่วมเดินทางไปกับเราเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจกับผู้คนและช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายทางการเงินพร้อมโอกาสในการสร้างอาชีพและผลตอบแทนที่น่าอัศจรรย์
เข้าร่วมกับเราตอนนี้
A lady and a man having a discussion

ตรวจสอบรายชื่อผู้เสนอขาย

มาร่วมกับเราเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่น่าไว้วางใจกับผู้คน ช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายทางการเงิน พร้อมโอกาสในการสร้างอาชีพและผลตอบแทนที่น่าอัศจรรย์

เข้าร่วมกับเราตอนนี้