เลือกภาษา
close
Prudential's purpose

ดำเนินการตาม เจตนารมณ์

เจตนารมณ์ของพรูเด็นเชียลคือ การช่วยให้ผู้คนไปให้ถึงจุดหมายสูงสุดของชีวิต เรามุ่งทำให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และในราคาที่ย่อมเยา เรามุ่งปกป้องความมั่งคั่งของผู้คน และต่อยอดทรัพย์สินของลูกค้า นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนให้ลูกค้าเก็บออมเงินเพื่อทำเป้าหมายของตนให้สำเร็จอีกด้วย

เรากำลังพลิกโฉมหน้าธุรกิจของเรา ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงนี้ เราได้ค้นพบเจตนารมณ์ใหม่ของเรา ซึ่งก็คือการช่วยให้ผู้คนไปให้ถึงจุดหมายสูงสุดในชีวิต

เราต้องการที่จะสรรหาและทำงานร่วมกับบุคลากรที่เข้าใจและได้รับแรงบันดาลใจจากเจตนารมณ์นี้ ยึดถือในค่านิยมองค์กร รวมถึงมีความมุ่งมั่นเฉกเช่นเดียวกันกับเรา

เราเชื่อว่าการก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราผนึกกำลังร่วมกัน และเมื่อเราได้ลองทำสิ่งใหม่ๆ ร่วมกัน ได้ล้มเหลว และเรียนรู้มามากพอ เราก็จะสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ และสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั้นจะเป็นที่จดจำและไม่เหมือนใคร

สิ่งที่เรายึดมั่น

เจตนารมณ์ของเรา
สิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นถึงเจตนารมณ์นี้ ก็คือ การที่เราตอบแทนสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม ผ่านงานที่เราทำ และวิธีการทำงานที่เราสนับสนุนซึ่งกันและกัน
หลักการของเรา
ในขณะที่เราสร้างความเติบโต และวาดฝันถึงอนาคตที่ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดี ความมุ่งมั่นที่เรามีต่อหลักการของเรายังคงแน่วแน่ไม่เปลี่ยนแปลง นั่นคือ มุ่งให้ความสำคัญต่อลูกค้าเป็นลำดับแรก การดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งสร้างการเติบโต ลงทุนในชุมชน และมองการณ์ไกล นั่นเป็นเพราะว่า เราต้องการอยู่ที่นี่ไปอีกยาวนาน
ค่านิยมองค์กรของเรา
ความสำเร็จของเราเกิดจากค่านิยมองค์กรที่เราร่วมกันยึดถือ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ดีที่สุดในตัวเรา นั่นคือ มุ่งมั่นท้าทาย (Ambitious) ใฝ่รู้ (Curious) เห็นอกเห็นใจ (Empathetic) กล้าหาญ (Courage) และ ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว (Nimble)
Career opportunities

มองหาโอกาสในการร่วมงานกับเรา

เยี่ยมชมหน้า "ร่วมงานกับเรา" เพื่อมองหาตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ทั่วภูมิภาค
ดูตำแหน่งงานที่สนใจ
PRUInternship

โอกาสมาถึงแล้ว

สำหรับน้องๆ ที่กำลังมองหาที่ฝึกงาน #PRUInternship
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
Connect Grow Succeed

เชื่อมโยง เติบโต และประสบความสำเร็จร่วมกัน

เรารับรู้และให้คุณค่าในความไว้วางใจที่คุณมอบให้แก่เราโดยการทำให้พรูเด็นเชียลเป็นที่ที่คุณสามารถ เชื่อมโยง เติบโต และประสบความสำเร็จร่วมกันได้
เรียนรู้เพิ่มเติม
United through teamwork

ทำงานร่วมกันเป็นทีม

ทีมงานของเรามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทำงานร่วมกันอย่างจริงจังและมีประสิทธิผล ทั้งนี้ การแบ่งปันและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผลนั้นจำเป็นต้องอาศัยความเคารพ ความซื่อสัตย์ และการทำงานเป็นทีม บริษัทของเรามีประวัติการดำเนินงาน และวัฒนธรรมองค์กรที่สืบสานมาอย่างยาวนาน แต่เมื่อมองไปสู่อนาคต เรายังต้องการพลังแห่งความสร้างสรรค์ และมุมมองใหม่ๆ