เลือกภาษา
close
Connect Grow Succeed

เชื่อมโยง เติบโต และประสบความสำเร็จไปด้วยกัน

นี่คือคุณค่าสำคัญในการทำงานที่พรูเด็นเชียล ซึ่งทำให้พรูเด็นเชียลเป็นองค์กรที่น่าร่วมงานด้วย
YOU to the power of PRU

คุณคือพลังของพรู

หน้าที่ของเราคือการเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการทำงานในอนาคตข้างหน้า เพื่อให้คุณประสบความสำเร็จที่พรูเด็นเชียล รวมถึงเส้นทางสายอาชีพของคุณในอนาคต
มองหาตำแหน่งงานที่ต้องการ
PRU to the power of YOU

พรูจะเป็นพลังให้คุณ

ในฐานะองค์กร พรูเด็นเชียลมีความแข็งแกร่ง และเป็นหนึ่งเดียว ลองนึกภาพดูว่า เราจะไปได้ไกลแค่ไหน หากเราทุกคนแสดงศักยภาพที่ดีที่สุดของตัวเองออกมา และได้รับการสนับสนุนจากพรูเด็นเชียล เพื่อสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่จดจำ
Diversity and inclusion

การเคารพในความหลากหลายและไม่แบ่งแยก (Diversity & Inclusion)

พรูเด็นเชียลดำเนินการตามเจตนารมณ์โดยมุ่งสร้างวัฒนองค์กรที่เคารพและสนับสนุนความหลากหลาย และการยอมรับความแตกต่างเพื่อเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และพันธมิตรของเรา
Unleash your potential

ปลดปล่อยศักยภาพในตัวคุณ

พนักงานของพรูเด็นเชียลมุ่งมั่นในการทำงานอยู่เสมอ ทั้งยังเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองเพื่อสังคมที่ดีกว่า ไม่ว่าความท้าทายจะเป็นอย่างไร เรามักมองเห็นโอกาส เข้าใจ และเรียนรู้ปัญหา และก้าวต่อไป พรูเด็นเชียลส่งเสริมให้พนักงานได้รับโอกาสในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศเพื่อถ่ายทอดทักษะและพัฒนาสายงานอาชีพ
We put our people first

บุคลากรสำคัญสำหรับเราเสมอ

เรามีสวัสดิการพนักงานที่พร้อมมอบสิทธิประโยชน์และความเป็นอยู่ที่ดี โดยโครงการ PRU+YOU มุ่งมอบสิทธิประโยชน์ที่หลากหลายที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีตั้งแต่ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การดูแลสุขภาพจิต ความเป็นอยู่ที่ดีทางการเงิน ไปจนถึงการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานเพื่อสนับสนุนบุคลากรของเราในการเชื่อมโยง เติบโต และประสบความสำเร็จทั้งในงานและชีวิต ซึ่งรวมถึงโครงการช่วยเหลือพนักงานทั่วทั้งภูมิภาค และแผน PRUshareplus ซึ่งช่วยให้พนักงานร่วมเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้

คุณค่าในความเป็นบุคลากรของเรา

ประวัติศาสตร์อันยาวนานขององค์กร

our-heritageเราผ่านประสบการณ์มาอย่างยาวนานเกือบสองศตวรรษ และเรายังคงสร้างความเติบโตต่อไปในวันนี้ โดยมุ่งเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจในเอเชียและแอฟริกา

 

เรามุ่งทำให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และในราคาที่ย่อมเยา เรามุ่งปกป้องความมั่งคั่งของผู้คน และต่อยอดทรัพย์สินของลูกค้า นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนให้ลูกค้าเก็บออมเงินเพื่อทำเป้าหมายของตนให้สำเร็จอีกด้วย

 

เราเชื่อว่าการก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราผนึกกำลังร่วมกัน และเมื่อเราได้ลองทำสิ่งใหม่ๆ ร่วมกัน ได้ล้มเหลว และเรียนรู้มามากพอ เราก็จะสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ และสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั้นจะเป็นที่จดจำและไม่เหมือนใคร

 

นี่คือสิ่งที่ผลักดันให้เราพัฒนาตัวเองให้โดดเด่นขึ้นทุกวัน

มุ่งสร้างการเติบโต

delivering-growth

คุณคงอยากรู้จักเรามากขึ้น ไม่ว่าจะรู้สึกตื่นเต้นกับกลยุทธ์ของเรา ได้รับแรงบันดาลใจจากเจตนารมณ์ของเรา หรือต้องการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีแนวคิดคล้ายๆ กัน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด เราก็ต้องการให้คุณเข้ามาร่วมทีมกับเรา

 

เมื่อได้ร่วมงานกับเรา คุณจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความแข็งแกร่ง และเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลง อันจะช่วยให้บุคลากรของเราเชื่อมโยง เติบโต และประสบความสำเร็จร่วมกันที่พรูเด็นเชียล

 

ทุกวันนี้ ธุรกิจของเรา กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีกำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญ ธุรกิจมุ่งเน้นความเร็วและคล่องตัวในการทำงานมากขึ้น มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สำคัญในตอนนี้

 

ทว่าสิ่งที่แตกต่างออกไป คือ วิธีการทำงานของเรา เพราะเราต้องการช่วยผู้คนให้ไปถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดในชีวิต

 

โอกาสที่คุณจะนำทักษะ จินตนาการ และความมุ่งมั่นของคุณมาใช้ในสถานที่ที่ พยายามฉีกกรอบแนวคิดดั้งเดิมอย่างแท้จริงมาถึงแล้ว

 

ดูตำแหน่งงานที่สนใจ