เลือกภาษา
A family of four looking at a map

มอบความมั่นคงทางการเงินให้แก่ครอบครัวของคุณ

สร้างความมั่นคงให้แก่คนที่คุณรักแม้ยามที่คุณไม่ได้อยู่ดูแลไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ตาม

ประกันชีวิต คืออะไร

แม้ว่าการเสียชีวิตหรือความพิการเป็นเรื่องที่ไม่สามารถล่วงรู้ได้ แต่จะดีกว่าไหมถ้าคุณได้เตรียมพร้อมเพื่ออนาคตของคุณที่คุณรักด้วยการทำประกันชีวิต
A family of four sitting on a sofa
ปกป้องสถานะทางการเงินของครอบครัว
ประกันชีวิตพร้อมมอบความคุ้มครอง และจ่ายเงินชดเชยให้แก่ครอบครัวของคุณ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
A couple moving in their new house
ปกป้องความฝันของคนที่คุณรัก
สร้างหลักประกันที่มั่นคงด้วยประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง ให้กับครอบครัวและคนที่คุณรัก
Two daughters putting money into piggy bank with their father
เพิ่มพูนเงินออมของคุณไปพร้อมกับการรับความคุ้มครองชีวิต
เพิ่มค่าเงินออมให้กับคุณและครอบครัว ไปพร้อมๆ กับการวางแผนอนาคตที่มั่นคง

เริ่มต้นคุ้มครอง คนที่คุณรักวันนี้