เลือกภาษา
close

Cha-Ching (ชะชิ้ง)

โครงการการสร้างความรอบรู้ทางด้านการเงิน ให้แก่กลุ่มเด็กในช่วง อายุ 7-12 ปี ซึ่งพรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชั่น ร่วมกับบริษัทพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) และมูลนิธิจูเนียร์ อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย ได้ดำเนินการร่วมกันเพื่อสนับสนุน และติดตามโครงการการสร้างความรอบรู้ทางด้านการเงินให้กับเด็ก ภายใต้ชื่อ “ชะชิ้ง” เพื่อสนับสนุนโครงการนี้ นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 เป็นต้นมา
Cha-Ching

โครงการ “ชะชิ้ง” เป็นโครงการที่มุ่งสร้างความรอบรู้ทางด้านการเงินแก่กลุ่มเด็กที่มีอายุระหว่าง 7-12 ปี
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงทักษะที่จำเป็น ผ่านแนวคิดพื้นฐานทางด้านการเงิน 4 ประการ ได้แก่
การหารายได้ (Earn) การเก็บออม (Save) การใช้จ่าย (Spend) และการบริจาค (Donate)
โดยได้รับการพัฒนาเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับเด็ก และมีการนำเสนอผ่านการ์ตูนเพลง
และเกมส์ออนไลน์ ที่เหมาะสมกับช่วงวัย และอายุของกลุ่มเด็กเป้าหมาย

ณ ปัจจุบัน มีการให้ความรู้ทางด้านการเงิน ผ่านโครงการชะชิ้งในประเทศไทย แก่คุณครูรวม 15,164 คน และนักเรียน รวม 234,292 คน

(ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2566)

แนวคิดหลัก 4 ประการ ทางด้านการเงิน

arrow
การหารายได้
เงินไม่ได้งอกจากต้นไม้ เราต้องหาเอง และหากอยากเก็บออม ใช้จ่าย หรือบริจาค เราก็ต้องหารายได้ให้ได้ก่อน
arrow
การเก็บออม
การเก็บออมคือนิสัยที่สำคัญในการทำเป้าหมาย ทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้สำเร็จ นอกจากนี้ ยังต้องเก็บออมเผื่อเหตุฉุกเฉินอีกด้วย
arrow
การใช้จ่าย
การใช้จ่ายคือเรื่องอันดับหนึ่งในความคิดเด็ก ๆ แต่สิ่งสำคัญคือการแยกแยะ ระหว่างความต้องการกับความจำเป็น
arrow
การบริจาค
แนวคิดของการบริจาคคือสิ่งสำคัญ ในการช่วยเหลือชุมชนของเรา เราควรกระตุ้นให้เด็กบริจาคเวลา สิ่งของ หรือเงินให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนกว่าเรา

ชะชิ้ง ได้รับการพัฒนา และสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญที่สามารถสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับเด็ก ซึ่งประกอบด้วย
- ชุดซีรีส์การ์ตูนเพลง ความยาวตอนละ 3 นาที เผยแพร่ผ่านช่องการ์ตูน เน็ตเวิร์ก และทีวีสาธารณะ
- เกมส์ออนไลน์ในเว็บไซต์ ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เพลิดเพลินไปกับการจำลองสถานการณ์การบริหารจัดการด้านการเงินด้วยตนเอง
- ชุดบทเรียน และกิจกรรมต่างๆ ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และสื่อการเรียนการสอนที่ผู้ปกครองสามารถมีส่วนร่วมกับบุตรหลานได้
- ช่องทางยูทูป เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงซีรีส์การ์ตูนเพลงได้ทุกที่ ทุกเวลา
- ช่องทางเฟซบุ๊ก สำหรับใช้เป็นช่องทางสื่อสาร และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกันผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

“ชะชิ้ง มันนี แอดเวนเจอร์” คว้า 2 รางวัลอันทรงเกียรติ

“ชะชิ้ง มันนี แอดเวนเจอร์” คว้า 2 รางวัลอันทรงเกียรติ

พรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชัน เป็นที่รู้จักในฐานะขององค์กรอิสระ ภายใต้กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล ที่ให้การสนับสนุนเรื่องการสร้างความรอบรู้ทางด้านการเงินให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชน ที่ผ่านมา ชะชิ้ง ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจหลากหลายประเภทรางวัล รวมถึง
  • รางวัลเหรียญเงิน ประเภทการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรม ด้านโครงการพิเศษ
  • รางวัลเหรียญเงิน ประเภทการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรม ด้านการสร้างประสบการณ์ดิจิทัล และนวัตกรรม

กิจกรรมของ ชะชิ้ง