เลือกภาษา
close

ดูข้อมูลกรมธรรม์

ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ประกันสินเชื่อบ้าน ประกันสินเชื่อรถยนต์ ประกันชีวิต
ดูข้อมูลกรมธรรม์

ข้อมูลเพิ่มเติม และคำถามที่พบบ่อย

สามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ประเภทใดได้บ้าง

กรมธรรม์ประกันชีวิต, กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน, กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล, กรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่อบ้าน, กรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่อรถยนต์

กรมธรรม์ที่ไม่มีผลบังคับแล้ว ยังสามารถตรวจสอบข้อมูลจาก PRUConnect ได้อยู่หรือไม่

กรมธรรม์ที่ไม่มีผลบังคับ ยังคงสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อีก 1 ปี นับจากวันที่สถานะกรมธรรม์เปลี่ยน ยกเว้น สถานะ ขาดอายุ สามารถตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการต่ออายุได้ อีก 5 ปี นับจากวันที่สถานะกรมธรรม์เปลี่ยน

ในเมนูกรมธรรม์ของฉัน จะแสดงข้อมูลประเภทใดบ้าง

สำหรับรายละเอียดที่แสดง จะแบ่งตามประเภทดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลกรมธรรม์ เช่น รายละเอียดกรมธรรม์ ระยะเวลาความคุ้มครองและผลประโยชน์ รายละเอียดในการติดต่อ

2. ข้อมูลเบี้ยประกันภัย ช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัย และค่าเบี้ยประกันภัยที่ต้องชำระ

3. ความคุ้มครอง แสดงแผนความคุ้มครองหลัก และสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี)

4. สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Link) จะแสดงข้อมูลมูลค่ารายละเอียดการลงทุน

สามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ของบุคคลในครอบครัวได้หรือไม่

ปัจจุบัน สามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ได้ ภายใต้หมายเลขบัตรประชาชนที่ใช้เข้าสู่ระบบเท่านั้น ไม่สามารถเห็นข้อมูลกรมธรรม์ภายใต้หมายเลขบัตรประชาชนอื่นได้

ทำรายการอื่นๆ ผ่าน PRUConnect