เลือกภาษา
close

ชําระเบี้ยประกัน

ผ่าน PRUConnect
PRUConnect Online Payment

pruconnect online payment step

ข้อมูลเพิ่มเติม และคำถามที่พบบ่อย

จ่ายเบี้ยแล้วทำไมยังได้รับ SMS แจ้งเตือนการชำระเบี้ย

สําหรับลูกค้าที่ชําระเบี้ยฯ โดยการหักเงินจากบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต คุณจะได้รับ SMS แจ้งเตือน ล่วงหน้า 20 วันก่อนครบกําหนดชําระเบี้ยฯ

 

สําหรับลูกค้าที่ชําระเบี้ยฯ ในแต่ละงวดด้วยตนเอง คุณจะได้รับ SMS แจ้งเตือนการชําระเบี้ยฯ 3 รอบดังนี้

1) 5 วันก่อนครบกําหนดชําระเบี้ยฯ

2) 5 วันหลังครบกําหนดชําระเบี้ยฯ และยังไม่มีการชําระเบี้ยฯ

3) 26 วันหลังครบกําหนดชําระเบี้ยฯ และยังไม่มีการชําระเบี้ยฯ

 

กรณีที่การชําระค่าเบี้ยฯ ของคุณเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะส่ง SMS แจ้งผลการชําระเบี้ยฯ ให้คุณทราบในวันทําการถัดไป

 

ทั้งนี้คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดการชําระเบี้ยฯ ของคุณได้ที่ PRUConnect โดยเลือกเมนู

กรมธรรม์ของฉัน > เลือกกรมธรรม์ที่ต้องการตรวจสอบ เพื่อดูรายละเอียด

 

หมายเหตุ:

  • กรณีทําการชําระเบี้ยฯออนไลน์หลังจากเวลา 18.00 น. จะถือเป็นรายการของวันถัดไป

ตรวจสอบสถานะการชำระเบี้ยฯ ได้อย่างไร

หากคุณต้องการทราบสถานะการชําระเงิน คุณสามารถตรวจสอบได้ที่ PRUConnect

โดยเลือกเมนู กรมธรรม์ของฉัน > เลือกกรมธรรม์ที่ต้องการตรวจสอบ

 

หากข้อมูลการชําระเงินมีการอัพเดทเข้าสู่ระบบแล้ว วันครบกําหนดชําระจะแสดงเป็นงวดถัดไป

 

หมายเหตุ:

กรณีที่ท่านชําระเบี้ยฯ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส แบบ Bill Payment โดยปกติยอดออนไลน์จะเข้าสู่ระบบภายใน 3 วันทําการ หลังจากที่บริษัทได้รับเบี้ยฯ เข้าสู่ระบบโดยสมบูรณ์ และจะมี SMS แจ้งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณได้ให้ไว้ และจัดส่งใบเสร็จรับเงินภายใน 7 วันทําการค่ะ

 

กรณีที่ทําการชําระค่าเบี้ยประกันด้วยเช็ค รายการจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินตามเช็คครบถ้วนแล้ว

บัตรเครดิตประเภทใดบ้างที่สามารถใช้ชำระเบี้ยฯ ออนไลน์ได้

การชําระเบี้ยฯ ผ่าน PRUConnect สามารถทําได้ด้วยการชําระผ่านบัตรเครดิตประเภทวีซ่า/มาสเตอร์การ์ดของทุกธนาคารโดยเข้าบริการ PRUConnect

เมนู ชําระเบี้ยประกัน > เลือกกรมธรรม์ที่ต้องการชําระ และกดปุ่มชําระออนไลน์ทันที

 

หมายเหตุ

  • บริการสําหรับกรมธรรม์ประเภทประกันชีวิตและ ประกันอุบัติเหตุ

  • บริการสําหรับกรมธรรม์ที่อยู่ในช่วงกําหนดชําระเงิน (ก่อนครบกําหนด 30 วัน และหลังครบกําหนดไม่เกิน 30 วัน)

  • บริการสําหรับกรมธรรม์ที่มีสถานะ “มีผลบังคับ” และ “กู้ชําระเบี้ย APL”

  • บริการสําหรับกรมธรรม์ที่ไม่ได้เลือกชําระเบี้ยประกันภัยผ่านระบบอัตโนมัติ

  • กรณีทําการชําระเบี้ยฯ ออนไลน์หลังจากเวลา 18.00 น. จะถือเป็นรายการของวันถัดไป

วิธีการชำระเบี้ยฯ ผ่านช่องทางอื่น

ศึกษาเพิ่มเติม คลิก https://www.prudential.co.th/corp/prudential-th/th/how-to-pay/

ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งาน PRUConnect

ขั้นตอนการสมัคร PRUConnect

1. เพิ่มเพื่อนในไลน์ LINE Official Account ‘Prudential Thailand’

2. คลิก ‘PRUconnect’ และ เข้าสู่ระบบ

3. กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง

4. ยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้งาน PRUConnect

5. เลือกหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อรับรหัสผ่าน คลิก ต่อไป

6. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับและยืนยัน

7. กรอกอีเมล เพื่อใช้ในการติดต่อ

เป็นเพื่อนกับเรา คลิก https://lin.ee/wqA4fyH

ทำรายการอื่นๆ ผ่าน PRUConnect