เลือกภาษา
close

สมัครหักเบี้ยประกันอัตโนมัติ

ผ่าน PRUConnect
PRUConnect Apply Auto Payment

ข้อมูลเพิ่มเติม และคำถามที่พบบ่อย

ตรวจสอบสถานะการชำระเบี้ยฯ ได้อย่างไร

หากคุณต้องการทราบสถานะการชําระเงิน คุณสามารถตรวจสอบได้ที่ PRUConnect

โดยเลือกเมนู กรมธรรม์ของฉัน > เลือกกรมธรรม์ที่ต้องการตรวจสอบ

 

หากข้อมูลการชําระเงินมีการอัพเดทเข้าสู่ระบบแล้ว วันครบกําหนดชําระจะแสดงเป็นงวดถัดไป

 

หมายเหตุ:

หลังจากที่บริษัทได้รับเบี้ยฯ เข้าสู่ระบบโดยสมบูรณ์ และจะมี SMS แจ้งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณได้ให้ไว้ และจัดส่งใบเสร็จรับเงินภายใน 7 วันทําการค่ะ

 

กรณีที่ทําการชําระค่าเบี้ยประกันด้วยเช็ค รายการจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินตามเช็คครบถ้วนแล้ว

บัตรเครดิตประเภทใดบ้างที่สามารถใช้ชำระเบี้ยฯ ออนไลน์ได้

การชําระเบี้ยฯ ผ่าน PRUConnect สามารถทําได้ด้วยการชําระผ่านบัตรเครดิตประเภทวีซ่า/มาสเตอร์การ์ดของทุกธนาคาร

หากต้องการยกเลิกการหักค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติต้องทำอย่างไร

กรณีที่คุณต้องการยกเลิกการชําระเบี้ยประกันอัตโนมัติ คุณสามารถส่งสําเนาบัตรประชาชนและแจ้งความประสงค์มาที่อีเมล hotline@prudential.co.th

วิธีการเปลี่ยนหมายเลขบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิตสำหรับหักค่าเบี้ยอัตโนมัติต้องทำอย่างไร

การเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารที่ใช้สําหรับหักค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติ ได้ 2 วิธี ดังนี้

1. เปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝาก สําหรับหักค่าเบี้ยฯ อัตโนมัติ ผ่านช่องทางของธนาคาร

ได้แก่ เอทีเอ็ม (ATM) โมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) หรืออินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง (Internet Banking)

โดยคุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพื่อใช้ในการทํารายการ ผ่านบริการ PRUConnect

เมนู สมัครหักค่าเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติ > หักผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ

2. เปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากโดยกรอกข้อมูลลงเอกสารและแนบเอกสารเพิ่มเติมส่งมาที่บริษัท

โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลลงในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากของคุณ

2. เตรียมสําเนาบัตรประชาชนและหน้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
ขอให้ปิดข้อมูล "หมู่เลือด" และ "ศาสนา" ในเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนนี้

3. ส่งเอกสารมายังบริษัทพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต โดยแนะนําการส่งผ่านช่องทาง ปณ.แบบลงทะเบียน หรือ EMS

 

แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ชําระค่าเบี้ยประกันภัยจากบัญชีเงินฝาก

สําหรับกรมธรรม์ประกันชีวิต ดาวน์โหลด

สําหรับกรมธรรม์ยูนิตลิงค์ ดาวน์โหลด

 

ส่งเอกสารมาที่ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งาน PRUConnect

ขั้นตอนการสมัคร PRUConnect

1. เพิ่มเพื่อนในไลน์ LINE Official Account ‘Prudential Thailand’

2. คลิก ‘PRUconnect’ และ เข้าสู่ระบบ

3. กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง

4. ยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้งาน PRUConnect

5. เลือกหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อรับรหัสผ่าน คลิก ต่อไป

6. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับและยืนยัน

7. กรอกอีเมล เพื่อใช้ในการติดต่อ

เป็นเพื่อนกับเรา คลิก https://lin.ee/wqA4fyH

ทำรายการอื่นๆ ผ่าน PRUConnect