เลือกภาษา

แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ​

ผ่าน PRUConnect
PRUConnect Tax Deduction

pruconnect tax deduction step

คำถามที่พบบ่อย

วิธีขอหนังสือรับรองการชําระเบี้ยฯ กรมธรรม์

คุณสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยฯ ได้ด้วยตนเองผ่าน PRUConnect โดยเลือกที่เมนู "PRUConnect " > เลือก "ดาวน์โหลดเอกสารรับรองการชำระเบี้ยฯ"

ไม่พบเอกสารรับรองการชําระเบี้ยฯ ต้องทําอย่างไร

ระบบจะแสดงเฉพาะรายการที่มีการชําระเบี้ยประกันเรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจสอบว่ามีการชําระเบี้ยประกันในปีภาษีนั้นๆ แล้วหรือไม่

ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งาน PRUConnect

ขั้นตอนการสมัคร PRUConnect

1. เพิ่มเพื่อนในไลน์ LINE Official Account ‘Prudential Thailand’

2. คลิก ‘PRUconnect’ และ เข้าสู่ระบบ

3. กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง

4. ยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้งาน PRUConnect

5. เลือกหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อรับรหัสผ่าน คลิก ต่อไป

6. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับและยืนยัน

7. กรอกอีเมล เพื่อใช้ในการติดต่อ

เป็นเพื่อนกับเรา คลิก https://lin.ee/wqA4fyH

ทำรายการอื่นๆ ผ่าน PRUConnect