เลือกภาษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาระดับโลก Chevening Scholarship ประจำปี 2564

เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพคนรุ่นใหม่ และช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยผ่านการพัฒนาการศึกษา

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 28 กันยายน 2564 - บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (พรูเด็นเชียล ประเทศไทย) มอบทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทย ผ่านโครงการทุนการศึกษาระดับโลก Chevening Scholarship จากรัฐบาลสหราชอาณาจักร ซึ่งได้ร่วมสนับสนุนมาตั้งแต่ปี 2558 โดยการมอบทุนครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในการต่อยอดความมุ่งมั่นของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นของประเทศไทยสู่อนาคต ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ และความปลอดภัย ซึ่งบริษัทฯ ไม่เพียงแต่นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดเท่านั้น แต่ยังร่วมผลักดันศักยภาพของผู้คนที่มีความสามารถ พร้อมก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทิศทางของโลกเพื่ออนาคตที่ดีกว่า สอดคล้องกับความตั้งใจและเป้าหมายหลักของ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ในการปกป้องชีวิตของผู้คนและช่วยปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ในปีนี้ ทางพรูเด็นเชียล ประเทศไทย มีความยินดีที่มอบทุนการศึกษาให้แก่นายแพทย์ อิมรอน หะนิมะ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดนราธิวาส เพื่อเดินทางไปศึกษาระดับปริญญาโทต่อในสาขาประสาทวิทยาทางคลินิก ณ สหราชอาณาจักร

นายแพทย์ อิมรอน กล่าวว่า "ผมขอขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยและพรูเด็นเชียล ประเทศไทย อย่างมากที่ทำให้ฝันของผมเป็นจริง นับว่าทุนการศึกษานี้ช่วยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้คนที่สนใจด้านการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะด้านประสาทวิทยาหรือโรคทางเดินประสาท ซึ่งประเทศไทยยังขาดแคลนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ ผมสัญญาว่าจะตั้งใจศึกษาเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากสหราชอาณาจักร มายกระดับการศึกษาด้านสุขภาพและการแพทย์โดยรวมของประเทศไทย เพื่อให้เราสามารถบริการประชาชนในระดับท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าผมจะเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ในการเดินหน้าผลักดันให้การแพทย์ในประเทศไทยนั้นดียิ่งขึ้น”

คุณเปสลารี ธีระสาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานลูกค้า พรูเด็นเชียล ประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับคนรุ่นใหม่ในครั้งนี้ รวมถึงผลกระทบเชิงบวกที่จะเกิดขึ้นในสังคมไทยว่า “บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบทุน Chevening Scholarship ประจำปีนี้ให้กับนายแพทย์ อิมรอน เพื่อเปิดโอกาสให้คุณหมอได้ไปศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตด้านประสาทวิทยาทางคลินิก ซึ่งนับเป็นหนึ่งในสาขาที่ยังมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นจำนวนน้อย และเป็นที่ต้องการมากที่สุดในประเทศไทยในปัจจุบัน โดยหนึ่งในเหตุผลหลักที่คุณหมอได้รับเลือกให้เป็นผู้รับทุนในปีนี้ คือเป้าหมายอันแรงกล้าที่อยากจะกลับมาเป็นแพทย์ที่พร้อมช่วยเหลือสังคมไทยด้วยการทำงานในโรงพยาบาลระดับชุมชน รวมถึงกลับมาทำงานด้านการวิจัยในฐานะอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป”

“นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคุณชนิดาภา แย้มยิ้ม ผู้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากพรูเด็นเชียล ประเทศไทย เมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการเงิน จากมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน (University College London) ณ สหราชอาณาจักร และพร้อมกลับมาพัฒนาสังคมด้วยการทำงานในธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย หรือ Asian Development Bank (ABD) ที่เป็นองค์กรส่งเสริมการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคเอเชียต่อไป ทางบริษัทฯ เชื่อว่าคุณชนิดาภา จะใช้ความรู้ผลักดันการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างคุณูปการให้กับประเทศไทย ตลอดจนประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างแน่นอน” คุณเปสลารี กล่าวเสริม

นายมาร์ค กูดดิ้ง เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย กล่าวว่า “ขอขอบคุณ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย สำหรับการสนับสนุนทุนการศึกษา Chevening Scholarship ของเรา ซึ่งถือเป็นทุนสนับสนุนเต็มจำนวนที่มอบให้กับผู้คนที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของโลกสู่อนาคต ให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในรั้วมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร อันจะมีส่วนช่วยให้พวกเขาสามารถเข้าถึงประสบการณ์ด้านวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และเรียนรู้วัฒนธรรมต่าง ๆ จากหนึ่งในสังคมที่มีบริบททางความหลากหลายที่มากที่สุดในโลก นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายศิษย์เก่าที่แข็งแกร่งกว่า 50,000 คนทั่วโลก ที่จะเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้พวกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงสังคมได้ง่ายมากขึ้น”

“ในโอกาสนี้ เราขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุน ซึ่งทุกคนล้วนมีความสามารถและศักยภาพโดดเด่นท่ามกลางการแข่งขันที่มีจำนวนผู้สมัครกว่า 1,000 คน โดยในปีนี้ มีผู้รับทุน Chevening Scholarship จากหลายสาขาที่แตกต่างกันมากมาย แสดงถึงความหลากหลายของสังคมไทย ที่ไม่ให้ความสำคัญเพียงความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น” นายมาร์ค กูดดิ้ง กล่าวเสริม

Chevening Scholarship เป็นหนึ่งในทุนการศึกษาที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในโลก ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศและเครือจักรภพ (British Foreign and Commonwealth Office) โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติความเป็นผู้นำได้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ซึ่งจะมีการคัดเลือกและมอบทุนทุกปีให้แก่บุคคลรุ่นใหม่ที่มีความกระตือรือร้นและศักยภาพ รวมถึงทัศนคติที่พร้อมอุทิศตนเพื่อการพัฒนาประเทศของตนเองและประโยชน์ต่อสาธารณชนในวงกว้าง โดยคาดว่าพวกเขาจะสามารถต่อยอดและผลักดันผลกระทบเชิงบวกต่อประเด็นที่หลากหลายทางสังคมตามสาขาวิชาที่ได้รับทุนและศึกษาต่อในต่างประเทศต่อไป

เกี่ยวกับ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

พรูเด็นเชียลได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี ภายใต้ชื่อ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้บริการแก่ลูกค้ามากกว่า 1.6 ล้านราย ในประเทศไทย และบริหารสินทรัพย์ให้แก่ลูกค้ามูลค่ากว่า 115 พันล้านบาท ในปีพ.ศ. 2564 พรูเด็นเชียล ประเทศไทย มีผลกำไรจากการดำเนินงานตามมาตรฐานบัญชี IFRS เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 สู่ระดับ 101 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีเบี้ยประกันภัยรับแบบถ่วงน้ำหนัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 สู่ระดับ 343 ล้านเหรียญสหรัฐ (ข้อมูลเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564)