เลือกภาษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

การแยกกิจการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

กลุ่มพรูเด็นเชียลได้ดำเนินการแยกกิจการเอ็มแอนด์จี พรูเด็นเชียล (M&G Prudential) ธุรกิจในสหราชอาณาจักรและยุโรป เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยธุรกิจดังกล่าวได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนภายใต้ชื่อ M&G plc ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแยกกิจการ ซึ่งเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ได้ที่ www.prudentialplc.com/news/mandgprudential-demerg

 

ทั้งนี้ พรูเด็นเชียลยังดำเนินธุรกิจไปตามปกติโดยคงสถานะบริษัทสัญชาติอังกฤษ และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอน รวมถึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน บริษัทฯ ใคร่ขอให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าทุกรายว่าพรูเด็นเชียลยังคงมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อสิทธิ และผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่ท่านจะได้รับจากบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ และมุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการอันเป็นเลิศเพื่อสนองตอบต่อทุกความต้องการของลูกค้าของเรา

 

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า พรูเด็นเชียล ประเทศไทย โทร. 1621