เลือกภาษา
close
TRIA
สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก PRULegacy

รับส่วนลด 20%
สำหรับการทำ IV Therapy
8 สูตรเฉพาะที่ TRIA

รายละเอียด

พิเศษสำหรับสมาชิก PRULegacy รับส่วนลด 20% สำหรับการทำ IV Therapy 8 สูตรเฉพาะที่ TRIA

สูตร IV ที่ร่วมรายการ:

 1. Immune Booster - ราคาปกติ 4500 เหลือ 3600 บาท

 2. Fat Burn - ราคาปกติ 4500 เหลือ 3600 บาท

 3. Ultimate Radiance Skin - ราคาปกติ 4500 เหลือ 3600 บาท

 4. Liver Detox - ราคาปกติ 4500 เหลือ 3600 บาท

 5. Brain Booster - ราคาปกติ 5000 เหลือ 4000 บาท

 6. Myer Cocktails - ราคาปกติ 4000 เหลือ 3200

 7. Magadose Vit C - ราคาปกติ 4500 เหลือ 3600 บาท

 8. Chelation - ราคาปกติ 5500 เหลือ 4400 บาท

 

(1 สิทธิ์/ ท่าน ตลอดรายการ)

24 ส.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67

 

รับสิทธิ์ผ่าน PRUConnect

 

ขั้นตอนการรับสิทธิ์

 • กดรับสิทธิ์

 • แสดงคูปอง และกดใช้คูปองเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ก่อนเข้ารับบริการ

 

เงื่อนไข

 1. จำกัด 300 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

 2. เมื่อกดรับสิทธิ์แล้ว บริษัทฯ จะส่ง e code เพื่อการใช้สิทธิพิเศษนั้น ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด และให้ถือว่าท่านได้รับสิทธิ์จากบริษัทฯ แล้วโดยสมบูรณ์

 3. เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้บริการ โปรดติดต่อนัดหมายกับผู้ให้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเข้าใช้สิทธิ์ โทร 0 2129 5500

 4. ค่าบริการที่นอกเหนือจากสิทธิพิเศษที่บริษัทฯ จัดให้ ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการเป็นการส่วนตัว

 5. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายรายการอื่นได้

 6. ระยะเวลาในการใช้สิทธิพิเศษ ระหว่างวันที่ 24 ส.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67

 7. สงวนสิทธิ์การใช้บัตรกำนัลหรือสิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับใช้อยู่ ณ วันที่เข้าใช้บริการนั้นๆ

 8. เงื่อนไขการใช้สิทธิ์สำหรับบัตรกำนัลหรือส่วนลดเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด

 9. เงื่อนไขการรับสิทธิ์เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้า

 10. กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสิทธิพิเศษ กรุณาติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้าหมายเลข 1621
  (จ. - ศ. 8.30 น. - 19.00 น. และ ส. 8.30 น. - 16.00 น.)

 11. บริษัทฯ เป็นเพียงผู้แนะนำและประสานงานกับผู้ให้บริการเพื่อการใช้สิทธิประโยชน์ของสมาชิก PRULegacy เท่านั้น บริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียหรือส่วนมีเกี่ยวข้องกับการให้บริการของผู้ให้บริการ