เลือกภาษา
close
Sindhorn Kempinski Wellness Hotel
สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก PRULegacy

รับฟรี One-Day Pass ณ Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok

รายละเอียด

พิเศษสำหรับสมาชิก PRULegacy รับฟรี One-Day Pass - Thermal Journey with complimentary Rasul and Fitness access มูลค่า 5,827 บาท 

 

(1 สิทธิ์/ ท่าน ตลอดรายการ)

24 ส.ค. 66 - 31 ก.ค. 67

 

รับสิทธิ์ผ่าน PRUConnect

 

ขั้นตอนการรับสิทธิ์ 

 • กดรับสิทธิ์

 • แสดงคูปอง และกดใช้คูปองเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ก่อนเข้ารับบริการ

 

เงื่อนไข

 1. เมื่อกดรับสิทธิ์แล้ว บริษัทฯ จะส่ง e code เพื่อการใช้สิทธิพิเศษนั้น ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด และให้ถือว่าท่านได้รับสิทธิ์จากบริษัทฯ แล้วโดยสมบูรณ์

 2. เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้บริการ โปรดติดต่อนัดหมายกับผู้ให้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการเข้าใช้สิทธิ์ โทร 0 2095 9933

 3. ค่าบริการที่นอกเหนือจากสิทธิพิเศษที่บริษัทฯ จัดให้ ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการเป็นการส่วนตัว

 4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายรายการอื่นได้

 5. ระยะเวลาในการใช้สิทธิพิเศษ ระหว่างวันที่ 24 ส.ค. 66 - 31 ก.ค. 67

 6. สงวนสิทธิ์การใช้บัตรกำนัลหรือสิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับใช้อยู่ ณ วันที่เข้าใช้บริการนั้นๆ

 7. เงื่อนไขการใช้สิทธิ์สำหรับบัตรกำนัลหรือส่วนลดเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด

 8. เงื่อนไขการรับสิทธิ์เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้า

 9. กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสิทธิพิเศษ กรุณาติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้าหมายเลข 1621 (จ. - ศ. 8.30 น. - 19.00 น. และ ส. 8.30 น. - 16.00 น.)

 10. บริษัทฯ เป็นเพียงผู้แนะนำและประสานงานกับผู้ให้บริการเพื่อการใช้สิทธิประโยชน์ของสมาชิก PRULegacy เท่านั้น บริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียหรือส่วนมีเกี่ยวข้องกับการให้บริการของผู้ให้บริการ