เลือกภาษา
close
Bangkok Airways
สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก PRULegacy

รับส่วนลด 500 บาท
สำหรับตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways

รายละเอียด

พิเศษสำหรับสมาชิก PRULegacy รับฟรีส่วนลด 500 บาท
สำหรับตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways  เส้นทางภายในประเทศและต่างประเทศ

ระยะเวลาการจอง และระยะเวลาการเดินทาง 24 ส.ค. 66 - 31 ก.ค. 67

สำรองที่นั่ง: www.bangkokair.com/prudential เท่านั้น

 

(1 สิทธิ์/ ท่าน ตลอดรายการ)

 

รับสิทธิ์ผ่าน PRUConnect

 

ขั้นตอนการรับสิทธิ์

 • กดรับสิทธิ์

 • นำรหัสการรับสิทธิ์ไประบุที่หน้า website: www.bangkokair.com/prudential เพื่อรับส่วนลดเที่ยวบิน สำหรับตั๋วเครื่องบิน เส้นทางภายในประเทศ และต่างประเทศ

 

เงื่อนไข

 1. เมื่อกดรับสิทธิ์แล้ว บริษัทฯ จะส่ง e code เพื่อการใช้สิทธิพิเศษนั้น ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด และให้ถือว่าท่านได้รับสิทธิ์จากบริษัทฯ แล้วโดยสมบูรณ์

 2. ค่าบริการที่นอกเหนือจากสิทธิพิเศษที่บริษัทฯ จัดให้ ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการเป็นการส่วนตัว

 3. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายรายการอื่นได้

 4. ระยะเวลาในการใช้สิทธิพิเศษ ระหว่างวันที่ 24 ส.ค. 66 - 31 ก.ค. 67

 5. สงวนสิทธิ์การใช้บัตรกำนัลหรือสิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับใช้อยู่ ณ วันที่เข้าใช้บริการนั้นๆ

 6. เงื่อนไขการใช้สิทธิ์สำหรับบัตรกำนัลหรือส่วนลดเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด

 7. เงื่อนไขการรับสิทธิ์เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้า

 8. กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสิทธิพิเศษ กรุณาติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้าหมายเลข 1621 (จ. - ศ. 8.30 น. - 19.00 น. และ ส. 8.30 น. - 16.00 น.)

 9. บริษัทฯ เป็นเพียงผู้แนะนำและประสานงานกับผู้ให้บริการเพื่อการใช้สิทธิประโยชน์ของสมาชิก PRULegacy เท่านั้น บริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียหรือส่วนมีเกี่ยวข้องกับการให้บริการของผู้ให้บริการ