กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล

กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลก่อตั้งขึ้น ณ กรุงลอนดอน ในปีพ.ศ. 2391 นับเป็นกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการทางด้านการเงินในระดับนานาชาติ ครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน พรูเด็นเชียลให้บริการแก่ลูกค้าราว 25 ล้านคนทั่วโลก และมีกองทุนภายใต้การบริหารจัดการกว่า 505,000 ล้านปอนด์ (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558)และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (PRU.L) ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (2378.HK) ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (K6S.SG) และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (PUK.N)

 

พรูเด็นเชียลส่งมอบโอกาสในการได้รับความคุ้มครองและการออมแก่ลูกค้า สร้างคุณประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจแก่ชุมชนที่พรูเด็นเชียลดำเนินธุรกิจอยู่ สร้างงานและโอกาสในการก้าวหน้าแก่พนักงาน รวมถึงสร้างคุณค่าทางการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น ภารกิจในการส่งมอบความมั่นคง ส่งเสริมการออม และสนับสนุนการลงทุนนี้ นับได้ว่าพรูเด็นเชียลได้มีส่วนขับเคลื่อนวงจรแห่งการเติบโตให้แก่ระบบเศรษฐกิจโดยรวม

หมายเหตุ: กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลมิได้มีความสัมพันธ์ใดๆ กับกลุ่มพรูเด็นเชียล ไฟแนนเชียล (Prudential Financial, Inc.) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีสถานที่ตั้งหลักทางธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา

การบริการภายใต้กลุ่มพรูเด็นเชียลที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับ ได้แก่

Prudential-Africa-logo_640x480

พรูเด็นเชียล แอฟริกา ดำเนินธุรกิจในประเทศกานา เคนยา และอูกันดา โดยมีพันธกิจหลักในการมอบบริการที่ตรงต่อความต้องการด้านการเงินและความคุ้มครองที่เปลี่ยนไปของครอบครัวแอฟริกัน

 

Thumbnail_Pru-World-wild-3

แจ็คสัน เนชั่นแนล ไลฟ์ ส่งมอบผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษียณอายุที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อคนอเมริกันรุ่น “เบบี้ บูมเมอร์” กว่า 78 ล้านคนในประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานกว่า 50 ปี

 

Thumbnail_Pru-World-wild-1

พรูเด็นเชียลแห่งสหราชอาณาจักร ส่งมอบคุณค่าให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ผ่านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและบำนาญที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มุ่งเพิ่มความมั่งคั่งเป็นสำคัญ

 

Thumbnail_Pru-World-wild-2

เอ็มแอนด์จี เติบโตสู่การเป็นหนึ่งในผู้จัดการกองทุนรวมสำหรับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าสถาบันที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป โดยการพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านการลงทุนอย่างไม่หยุดยั้ง

พรูเด็นเชียลในทวีปเอเชีย

พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชีย เป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจใน 13 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน เวียดนาม ลาว และประเทศไทย พรูเด็นเชียลมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการออม การลงทุน หรือความคุ้มครองซึ่งสามารถตอบสนองทุกความต้องการของผู้คนในภูมิภาคเอเชีย

พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชีย ยังดำเนินธุรกิจการบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้ชื่อ อีสท์สปริง อินเวสเมนทส์ โดยให้บริการด้านการลงทุนแก่นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันทั่วภูมิภาค นับเป็นหนึ่งในบริษัทบริหารจัดการกองทุนรวมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค โดยดำเนินธุรกิจใน 10 ประเทศรวมถึงมีสำนักงานในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชียมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ฮ่องกง

พรูเด็นเชียลประเทศไทย

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มธุรกิจขึ้นในปี พ.ศ. 2538 ในชื่อบริษัท พรูเด็นเชียล ทีเอสไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จากความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มพรูเด็นเชียลกับบริษัท ไทยเศรษฐกิจ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และในปี พ.ศ. 2550 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ รวมถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพขององค์กร เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่จะตอบสนองความต้องการของคนไทยให้ดีที่สุด ส่งผลให้บริษัทฯ มีความเจริญเติบโตอย่างโตเนื่องและมั่นคงตลอดระยะเวลา กว่า 20 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน และรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยในปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนกว่า 20,200 ล้านบาท

 

ความสำเร็จของพรูเด็นเชียล ประเทศไทย

  • ในปี พ.ศ. 2549 พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เปิดตัว "พรูคอล" ศูนย์คอลเซ็นเตอร์มาตรฐานระดับโลก
  • ได้รับรางวัล "บริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 ประจำปี 2552" ซึ่งพิจารณาและคัดเลือกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
  • ในปี พ.ศ. 2555 พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ได้เปิดตัวสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ โดยเป็นการรวมศูนย์สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาในกรุงเทพฯ มายังอาคารแอทสาทร ถนนสาทรใต้ แต่เพียงแห่งเดียว

 

Back to Top