เลือกภาษา
close

บริการเคลมออนไลน์​

ผ่าน PRUConnect
PRUConnect eClaims

ข้อมูลเพิ่มเติม และคำถามที่พบบ่อย

เอกสารสำหรับการเคลมสินไหมทดแทนออนไลน์ผ่าน PRUConnect

กรณีค่ารักษาพยาบาลและอุบัติเหตุ

 • ใบรับรองแพทย์

 • ใบรายละเอียดค่ารักษาพยาบาล

 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ*

 

หมายเหตุ:

 • สําหรับใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ ให้ลูกค้าเขียนรับรองว่า "ใช้สําหรับเบิกค่ารักษาพยาบาลกับ บมจ. พรูเด็นเชียล เท่านั้น"

  ตัวอย่าง

 • กรณีบริษัทฯ ขอเอกสารต้นฉบับ และยังไม่ได้รับเอกสารดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาจ่ายค่าสินไหม จนกว่าจะได้รับเอกสารต้นฉบับเท่านั้น

 • ท่านต้องเก็บเอกสารต้นฉบับไว้อย่างน้อย 90 วัน และต้องส่งเอกสารตัวจริงเมื่อบริษัทฯ ร้องขอ

 

กรณีเรียกร้องค่าชดเชยรายวัน และค่าชดเชยอุบัติเหตุ

 • ใบรับรองแพทย์

 • สําเนาใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบรายละเอียด ค่ารักษาพยาบาล

 

กรณีโรคร้ายแรงและทุพพลภาพ

 • ใบรับรองแพทย์

 • ผลการตรวจชิ้นเนื้อ ผลเอ็กซเรย์ ผล CT

ระยะเวลาพิจารณาการเคลมออนไลน์

บริษัทฯ จะใช้เวลาพิจารณาจ่ายค่าสินไหมภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการเคลมได้ด้วยตนเองผ่าน PRUConnect คลิก https://lin.ee/wqA4fyH

ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งาน PRUConnect

ขั้นตอนการสมัคร PRUConnect

1. เพิ่มเพื่อนในไลน์ LINE Official Account ‘Prudential Thailand’

2. คลิก ‘PRUconnect’ และ เข้าสู่ระบบ

3. กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง

4. ยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้งาน PRUConnect

5. เลือกหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อรับรหัสผ่าน คลิก ต่อไป

6. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับและยืนยัน

7. กรอกอีเมล เพื่อใช้ในการติดต่อ

เป็นเพื่อนกับเรา คลิก https://lin.ee/wqA4fyH

ทำรายการอื่นๆ ผ่าน PRUConnect