การให้บริการด้านกรมธรรม์

ให้คุณเข้าถึงงานบริการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลและการขอใช้สิทธิ์ตามกรมธรรม์ได้สะดวก รวดเร็ว

individual

กรมธรรม์ประกันชีวิต

ตรวจสอบขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือขอใช้สิทธิตามกรมธรรม์ประกันชีวิต

เพิ่มเติม
mrta

กรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

ตรวจสอบขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือขอใช้สิทธิตามกรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

เพิ่มเติม

ช่องทางการขอเอกสารแบบฟอร์ม การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์ คลิกที่นี่
 2. ติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต โทร. 1621
 3. ติดต่อ ณ สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัทฯ
 4. ติดต่อตัวแทนผู้ให้บริการ

ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์ และวิธีการจัดส่งเอกสาร

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์ คลิกที่นี่
 2. กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
 3. เตรียมเอกสารแนบตามรายการด้านบน
 4. เลือกส่งเอกสารตามรายละเอียดดังนี้
  • ยื่นผ่านเคาน์เตอร์บริการ ณ สำนักงานใหญ่ ชั้น 24 หรือสาขาของบริษัทฯ ทุกสาขา
  • ไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) แผนกบริการกรมธรรม์ เลขที่ 9/9 อาคารแอทสาทรชั้น 20-27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ ฯ 10120
  • ผ่านตัวแทนผู้ให้บริการ
Back to Top