เลือกภาษา
PDPA คืออะไร?

PDPA คืออะไร?
ชวนมาทำความรู้จักกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Personal Data Protection Act

PDPA คือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(Personal Data Protection Act)

 

กฏหมายฉบับใหม่ ไม่อนุญาตให้ผู้ใดเก็บ ใช้ เปิดเผย และถ่ายโอน

ข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

( มีผลบังคับใช้ตามกฏหมาย ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 )

 

พรูเด็นเชียล คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของคุณ ผ่านการให้สิทธิ์การคุ้มครอง

“ข้อมูลส่วนบุคคล” มาโดยตลอด ทั้งช่องทาง Online และ Offline