เลือกภาษา
We Do Virtual Concert and Fan Meet

พรูชวนคุณลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ตกว่า 2,000 ใบ กับกิจกรรมพิเศษที่นี่!

กติกาการร่วมสนุกกิจกรรมลุ้นบัตร Prudential X SuperM We DO Virtual Concert & Fan Meet

1. ผู้ร่วมสนุกแอดไลน์ Prudential Thailand ร่วมสนุกกิจกรรม โดยตอบคำถาม พร้อมลงทะเบียนที่กำหนดในไลน์ด้วยข้อมูลจริงเพื่อประโยชน์ในการติดต่อและยืนยันตัวตนกรณีได้รับรางวัล

2. กติกาจะแบ่งเป็น 2 ส่วนในการลุ้นบัตร Prudential X SuperM We DO Virtual Concert & Fan Meet

  • ส่วนแรกคือ ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนที่ลงทะเบียนเสร็จสิ้นเข้ามาในระบบตามลำดับที่กำหนดไว้จำนวน 2,000 คนจะได้รับตั๋วคนละ 1 ใบ
  • ส่วนที่สองคือ ผู้ร่วมกิจกรรมที่ลงทะเบียนเสร็จสิ้นและตอบคำถามพิเศษที่กำหนดไว้โดนใจกรรมการที่สุดจำนวน 75 คนจะได้รับตั๋วพร้อมสิทธิ์ขึ้นจอคอนเสิร์ตกับ SuperM คนละ 1 ใบ

 

3. ลำดับของผู้ร่วมสนุกยึดตามเวลาที่ขั้นตอนทุกอย่างเสร็จสิ้นและได้รับข้อมูลเข้าระบบของบริษัทเรียบร้อย และผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์พิจารณาให้เพียงรางวัลเดียวต่อ 1 คน ยึดตามรายละเอียดชื่อและนามสกุล เบอร์มือถือ และอีเมลที่ลงทะเบียนตามกติกา

ส่วนลำดับที่จะได้รางวัล กิจกรรมนี้ได้มีการกำหนดลำดับผู้โชคดีอย่างชัดเจนก่อนแคมเปญจะเริ่ม และมีการส่งเป็นหลักฐานยืนยันถึงฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถตรวจสอบเวลาได้ว่าจัดทำเรียบร้อยก่อนขึ้นแคมเปญ

การจัดอันดับเพื่อรับรางวัลของผู้ร่วมกิจกรรมจะนับจากวันเวลาที่ส่งเข้ามาเรียบร้อยในระบบ เมื่อจบแคมเปญจะดึงข้อมูลทั้งหมดตามลำดับเวลา และตัดผู้ที่ทำไม่ถูกกติกาและผู้ที่ส่งข้อมูลซ้ำ (ไม่ว่าจะเป็นชื่อ นามสกุล เบอร์มือถือ หรืออีเมล) ออกทั้งหมด และลำดับของผู้ร่วมกิจกรรมที่ถูกต้องตามกติกาที่ใช่ตามที่กำหนดจะเป็นผู้โชคดี

รายละเอียดคำถามพิเศษ: เหตุผลใด ที่ทำให้คุณอยากชวนทุกคนลุกขึ้นมาเต้นเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีไปด้วยกันกับ SuperM
เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินว่าถูกใจกรรมการจะประกอบด้วย 1) ความสร้างสรรค์ของเนื้อหา 2) แสดงออกถึงความเป็นแฟน SuperM 3) แสดงเหตุผลการเต้นและสุขภาพที่ดีในแบบของคุณ และ 4) ไม่เกิน 500 ตัวอักษร

โดยผู้ร่วมสนุกที่มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลตั๋วพิเศษนี้ ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้โชคดีในลำดับที่ใช่ถึงจะมีสิทธิ์ แต่เป็นทุกคนที่ส่งเข้ามาและกรอกข้อมูลถูกต้องตามกติกาจะมีสิทธิ์ได้ร่วมลุ้นตั๋วพิเศษนี้ อย่างไรก็ตาม หากผู้ได้รับตั๋วพิเศษมีรายชื่อซ้ำกับผู้โชคดีลำดับที่ใช่จะได้รับเพียงตั๋วพิเศษรางวัลเดียว

4. ระยะเวลาร่วมสนุกคือตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

5. ข้อมูลหรือรายละเอียดที่ใช้จะต้องไม่พาดพิงเรื่องการเมืองหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งใดๆ และต้องไม่เข้าข่ายหมิ่นต่อบุคคลหรือสถาบันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ท่าทางหรือถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี หรือก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม หรือความเชื่อของศาสนาใดๆ

6. ผู้ร่วมสนุกตกลงมอบสิทธิ์ในการใช้และเผยแพร่ภาพและข้อมูลที่ส่งเข้าร่วมสนุกให้แก่บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เพื่อใช้สำหรับการทำการตลาด รวมถึงการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม
ประชาชนทั่วไปที่พำนักอาศัยและมีที่อยู่ในประเทศไทย และไม่จำกัดว่าต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น มีการลงทะเบียนในแอปไลน์ รวมถึงแอดไลน์ของ Prudential Thailand และร่วมกิจกรรมด้วยข้อมูลที่สามารถพิจารณาตัวตนที่แท้จริง
รายละเอียดรางวัล การประกาศผลรางวัล

1. กิจกรรมนี้จะประกาศผลรางวัลทาง www.prudential.co.th ในวันที่ 8 ก.ค. 2564

2. ผู้โชคดีจำนวน 2,000 คน ที่ลงทะเบียนเสร็จสิ้นและได้รับข้อมูลเข้ามาในระบบตามลำดับที่กำหนดไว้จะได้รับตั๋วคนละ 1 ใบ

ผู้โชคดีจำนวน 75 คน ที่ลงทะเบียนเสร็จสิ้นและตอบคำถามพิเศษที่กำหนดไว้โดนใจกรรมการที่สุด จะได้รับตั๋วพร้อมสิทธิ์ขึ้นจอคอนเสิร์ตกับ SuperM คนละ 1 ใบ

3. ทางบริษัทจะใช้ข้อมูลที่ผู้ร่วมสนุกเพื่อให้ทีมที่ดูแลเกี่ยวกับคอนเสิร์ตของ SuperM ติดต่อเพื่อส่งรายละเอียดสิทธิ์การเข้าร่วมดู Prudential X SuperM We DO Virtual Concert & Fan Meet อย่างไรก็ตาม หากผู้โชคดีที่ได้รางวัลให้รายละเอียดในการลงทะเบียนไม่ถูกต้อง ไม่ตอบกลับเมื่อได้รับการติดต่อไม่ว่าทางอีเมลหรือช่องทางต่างๆ ในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าดูคอนเสิร์ตได้ด้วยเหตุใดก็ตาม จะถือว่าสละสิทธิ์โดยปริยาย

และสำหรับผู้โชคดีที่ได้รับบัตรพร้อมสิทธิ์ขึ้นจอคอนเสิร์ตกับ SuperM ทางค่ายและผู้จัดคอนเสิร์ตกำหนดให้มีการนัดซ้อมสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ขึ้นจอช่วงหนึ่งสัปดาห์ก่อนคอนเสิร์ต เป็นจำนวน 2 ครั้ง โดยทางทีมผู้จัดจะติดต่อแจ้งรายละเอียด ข้อกำหนดการซ้อมและเวลาผ่านทางอีเมลโดยตรงถึง 75 ผู้โชคดีนี้ อย่างไรก็ตาม หากผู้โชคดีไม่สามารถเข้าร่วมซ้อมด้วยเหตุใดก็ตามจะถือว่าสละสิทธิ์โดยปริยาย จะไม่มีสิทธิ์ขึ้นจอแต่ยังร่วมดูคอนเสิร์ตได้ และบริษัทจะไม่มีการประกาศผู้โชคดีในลำดับสำรองเนื่องด้วยขั้นตอนการเตรียมตัวเพื่อดูคอนเสิร์ตของทางทีมผู้จัด

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลเฉพาะแก่ผู้โชคดี/ผู้ร่วมรายการ/ผู้รับรางวัล ที่มีคุณสมบัติและยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขของบริษัท และสามารถรับโอนกรรมสิทธิ์ในของรางวัลได้ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

5. บริษัทมีสิทธิ์ที่จะระงับหรือเรียกคืนรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หรือไม่สามารถรับโอนของรางวัลได้ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

ข้อตกลงอื่นๆ

1. กำหนดประกาศผู้โชคดีที่ www.prudential.co.th เท่านั้น

2. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาให้รางวัลกับผู้ร่วมกิจกรรมที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยซึ่งปฏิบัติตามกติกาครบทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องเท่านั้น

3. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ และไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้ การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมให้ความยินยอมและความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และลงนามในเอกสารใดๆ ตามกฎหมายในรูปแบบที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง รูปถ่าย หรือข้อมูลใดๆ ที่ใช้ในการร่วมกิจกรรมเพื่อการประกาศผลผู้ได้รับรางวัลการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ กิจกรรมทางการตลาด และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. ผู้ร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทน ค่าเสียหายหรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญา

5. หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฎิบัติตาม กฎ กติกา และข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไปและมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา ตามความเหมาะสม

6. พนักงานของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือ บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการดำเนินรายการไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมครั้งนี้

7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพของรางวัล และความสูญหาย หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับของรางวัล หรือการถูกยกเลิกด้วยเหตุสุดวิสัย ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด รวมถึงความสูญหายและเสียหายจากการส่งมอบ โดยผู้ร่วมรายการหรือผู้ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น

8. คำตัดสิน และดุลยพินิจใดๆ ของคณะกรรมการ และ/หรือ ของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดในทุกกรณี

คำถามที่พบบ่อยจากกิจกรรมนี้

คำถาม: คนที่จะลุ้นตั๋วพิเศษ 75 ใบ จำเป็นต้องเป็นผู้โชคดีที่ได้สิทธิ์ลำดับที่ใช่ก่อนหรือไม่?

คำตอบ: ไม่จำเป็นค่ะ เพราะกิจกรรมนี้แยกชัดเจนคือคนที่ส่งเข้ามาในลำดับที่ใช่จะได้ลุ้นตั๋ว 2,000 ใบค่ะ ส่วนการเลือกผู้โชคดีสำหรับตั๋วพิเศษจะให้สิทธิ์ทุกคนที่ส่งคำตอบเข้ามาและกรอกข้อมูลถูกต้องตามกติกานะคะ

คำถาม: ทำไมในเงื่อนไขต้องให้ยินยอมเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลด้วยคะ ทำไมถึงต้องกำหนดเป็นข้อบังคับ?

คำตอบ: เนื่องจากกิจกรรมนี้จำเป็นต้องมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสิทธิ์ในการรับรางวัลและติดต่อกลับในกรณีได้รางวัล ดังนั้นด้วยข้อกำหนดด้านกฎหมายเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่อนุญาติให้ติดต่อกลับ จำเป็นต้องแจ้งเรื่องนี้และได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมกิจกรรมเท่านั้น จึงได้จัดทำเงื่อนไขและให้ผู้ร่วมสนุกทุกคนได้รับทราบอย่างชัดเจนก่อนการร่วมกิจกรรมนะคะ
นอกจากนี้หากเป็นผู้ได้รับรางวัล ทางทีมจัดคอนเสิร์ตเองจะต้องติดต่อเพื่อส่งรายละเอียดเกี่ยวกับการดูคอนเสิร์ตให้ด้วยจึงมีความจำเป็นต้องกำหนดเป็นข้อบังคับเพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมกิจกรรม
หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสามารถดูได้ที่นี่นะคะ https://www.prudential.co.th/corp/prudential-th/th/privacy-notice/

คำถาม: ถ้าเปลี่ยนใจอยากขอถอนความยินยอมหลังจากร่วมสนุกทำได้หรือไม่ และจะมีผลอย่างไรบ้าง?

คำตอบ: ได้ค่ะ สามารถขอถอนความยินยอมได้ อย่างไรก็ตาม ต้องขอแจ้งให้ชัดเจนว่าหากคุณขอถอนความยินยอมในการร่วมกิจกรรมก่อนจะประกาศผล จะถือว่าสละสิทธิ์จากการได้รับรางวัลด้วย เนื่องจากกิจกรรมนี้จำเป็นต้องมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสิทธิ์ในการรับรางวัล และติดต่อกลับในกรณีได้รางวัล ดังนั้นด้วยข้อกำหนดด้านกฎหมายเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่อนุญาติให้ติดต่อกลับ จำเป็นต้องแจ้งเรื่องนี้และได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมกิจกรรมเท่านั้น  จึงได้จัดทำเงื่อนไขและให้ผู้ร่วมสนุกทุกคนได้รับทราบอย่างชัดเจนก่อนการร่วมกิจกรรมนะคะ

(คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับคนที่อยากขอถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สามารถส่งรายละเอียดข้อมูลตามที่คุณได้ลงทะเบียนและส่งคำยืนยันที่นี่ได้เลยค่ะ https://bit.ly/3vsneli และที่ต้องกำหนดว่าต้องเป็นข้อมูลเดียวกับที่ลงทะเบียนเพื่อสามารถตรวจสอบความถูกต้องในการยืนยันตัวตนได้ค่ะ)

คำถาม: ถ้าได้เป็นผู้โชคดีตั๋วพิเศษ 75 คน จะต้องทำอะไรบ้าง

คำตอบ: สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับบัตรพร้อมสิทธิ์ขึ้นจอคอนเสิร์ตกับ SuperM ทางค่ายและผู้จัดคอนเสิร์ตกำหนดให้มีการนัดซ้อมสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ขึ้นจอช่วงหนึ่งสัปดาห์ก่อนคอนเสิร์ต เป็นจำนวน 2 ครั้ง โดยทางทีมผู้จัดจะติดต่อแจ้งรายละเอียด ข้อกำหนดการซ้อมและเวลาผ่านทางอีเมลโดยตรงถึง 75 ผู้โชคดีนี้ อย่างไรก็ตาม หากผู้โชคดีไม่สามารถเข้าร่วมซ้อมด้วยเหตุใดก็ตามจะถือว่าสละสิทธิ์โดยปริยาย จะไม่มีสิทธิ์ขึ้นจอแต่ยังร่วมดูคอนเสิร์ตได้นะคะ ใครที่ลุ้นบัตรพิเศษนี้อยู่ก็อย่าลืมเคลียร์คิวรอซ้อมกันด้วยนะคะ

คำถาม: พี่น้องนามสกุลเดียวกันเล่นได้มั้ย ตรวจสอบข้อมูลซ้ำจากอะไรบ้าง?

คำตอบ: ทีมจะตรวจข้อมูลซ้ำจาก ชื่อนามสกุล เบอร์มือถือและอีเมล ดังนั้นหากเป็นพี่น้อง หรือคนนามสกุลเดียวกันสามารถเล่นได้ แต่จะต้องมีชื่อ เบอร์มือถือ และอีเมลที่ไม่ซ้ำกัน

คำถาม: คอนเสิร์ตจัดวันไหน ใครขึ้นคอนเสิร์ตบ้าง และมีวิธีการเข้าชมอย่างไร?

คำตอบ: คอนเสิร์ตจะจัดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2564 สำหรับรายละเอียดวิธีการเข้าชม ทางทีมผู้จัดจะติดต่อเพื่อแจ้งสิทธิ์ผ่านทางอีเมลและข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ โดยจะเป็นข้อมูลเฉพาะสำหรับแต่ละบุคคลที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าชม ส่วนเรื่องว่าใครจะมาในคอนเสิร์ตนี้บ้างจะต้องไปรอดูเซอร์ไพร์สกันเองนะคะ

คำถาม: ถ้ากรอกข้อมูล เช่น Email / เบอร์โทรศัพท์ผิด แล้วส่งไปแล้วสามารถแก้ไขได้หรือไม่

คำตอบ: ถ้าส่งเข้าระบบแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ค่ะ และทีมงานเองก็เข้าไปแก้ไขไม่ได้เพื่อเป็นความโปร่งใสของการกิจกรรม นอกจากนี้ ไลน์ไอดีแต่ละไอดีจะร่วมกิจกรรมได้แค่ครั้งเดียว ดังนั้นทางผู้ร่วมสนุกจะต้องตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องก่อนส่งข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการติดต่อและยืนยันตัวตนกรณีได้รับรางวัลนะคะ

คำถาม: ประกาศผลเมื่อไหร่ ทางไหน และจะมีอะไรยืนยันว่าได้รับสิทธิ์?

คำตอบ: ประกาศผลวันที่ 8 ก.ค. 2564 ทาง www.prudential.co.th โดยทางทีมจะส่งข้อมูลผู้โชคดีทั้งหมดที่ได้รับสิทธิ์เพื่อให้ทางทีมจัดคอนเสิร์ตส่งรายละเอียดสิทธิ์และขั้นตอนการเข้าชมคอนเสิร์ต โดยช่องทางหลักคือทางอีเมล ซึ่งจะยึดจากข้อมูลที่ผู้โชคดีกรอกรายละเอียดให้จากการร่วมกิจกรรมนี้

คำถาม: การจัดลำดับที่ใช่จำนวน 2,000 ใบ คือลำดับที่เท่าไหร่บ้าง เวลาส่งข้อมูลเพื่อจัดลำดับยึดจากอะไร และหากลำดับหลักผิดกติกาจะคัดเลือกอย่างไรให้ครบ 2,000 สิทธิ์ที่ได้รางวัล?

คำตอบ: ลำดับที่ใช่จำนวน 2,000 ใบมีการกำหนดเรียบร้อยดูได้จากรายละเอียดด้านล่าง และสำหรับลำดับผู้ร่วมกิจกรรมจะชัดเจนเพราะระบบที่ใช้ในการส่งข้อมูลร่วมกิจรรมในไลน์เมื่อเสร็จสิ้นจะมีเวลาที่ได้รับข้อมูลบันทึกเข้าระบบเป็นลำดับ เราจะยึดจากเวลาที่ได้รับคำตอบเข้าระบบเรียบร้อยและเมื่อดึงข้อมูลออกมาสามารถตรวจสอบลำดับจากเวลาที่ระบุได้อย่างชัดเจนค่ะ โดยจะยึดลำดับเวลาที่ดึงจากระบบตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันที่ 11 มิ.ย. จนถึงเที่ยงคืนของวันที่ 30 มิ.ย. 2564 เป็นการกำหนดเลขลำดับ ดังนั้นจะสามารถตรวจสอบว่าใครเป็นผู้โชคดี นอกจากนี้ จะมีการตรวจสอบอีกขั้นโดยนำข้อมูลของคนที่ได้ลำดับที่ใช่มาตรวจสอบว่าถูกต้องครบถ้วนตามกติกา หากไม่ถูกต้อง มีข้อมูลซ้ำกับตั๋วพิเศษมีการขอเพิกถอนความยินยอมไม่เข้าร่วม หรือจำนวนผู้ร่วมสนุกไม่ถึงจำนวนลำดับหลักที่กำหนดไว้ จะใช้เลขสำรองที่ได้จัดทำไว้ในการแจกแทนสิทธิ์ดังกล่าวโดยทางทีมได้เตรียมอันดับสำรองไว้เรียบร้อยในกิจกรรมนี้เพื่อสามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน

รายละเอียด "หมายเลขหลัก" ของลำดับที่ใช่จำนวน 2,000 อันดับ

รายละเอียด "หมายเลขสำรอง" ของลำดับจำนวน 1,500 อันดับ