เลือกภาษา

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ขอมอบฟรี! ประกันพรูคุ้มครองชีวิตและโรคไข้เลือดออก ให้กับลูกค้าพรูเด็นเชียล ผ่านทางแอปพลิเคชัน Pulse by Prudential

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวน

ลูกค้าพรูเด็นเชียล ลงทะเบียนฟรี! ผ่านแอปฯ Pulse by Prudential

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564
คลิกเลย! https://onepulse.page.link/ThGiveBackCampaign

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ยืนหนึ่งตอกย้ำภาพความเป็นผู้นำในการเคียงข้างสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่คนไทย

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ในฐานะบริษัทประกันชีวิตชั้นนำ มีความตระหนักถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องประชาชนคนไทยต่อสถานการณ์ที่ท้าทายในปัจจุบันนี้ รวมถึงความจำเป็นในการช่วยเหลือและสนับสนุนที่ทันท่วงที

ดังนั้น เพื่อเป็นการขอบคุณและดูแลลูกค้าพรูเด็นเชียลให้ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดตัวแคมเปญ ‘We DO More For Customers’ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ ‘We DO Well Together’ เพื่อมอบความคุ้มครองเพิ่มเติมแก่ลูกค้าพรูเด็นเชียล ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากโรคโควิด-19 แต่บริษัทฯ ยังคำนึงถึงโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆ เช่น โรคไข้เลือดออก พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จึงได้มอบประกันชีวิตพรูคุ้มครองชีวิตและโรคไข้เลือดออกที่ให้ผลประโยชน์ความคุ้มครองที่ครอบคลุม ดังต่อไปนี้

 • 20,000 บาท เมื่อได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออก

 • 50,000 บาท ในกรณีเสียชีวิตทุกกรณี1 2

 • 50,000 บาท หากการเสียชีวิตมีสาเหตุมาจากโรคไข้เลือดออก3

 

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • มีอายุระหว่าง 7 – 60 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร

 • มีกรมธรรม์ของพรูเด็นเชียลอย่างน้อย 1 ฉบับ ณ วันที่สมัคร

 • จำกัดจำนวนท่านละ 1 สิทธิ์ ลงทะเบียนฟรีผ่านแอปพลิเคชัน Pulse by Prudential โดยไม่มีค่าใช้จ่าย คลิก! https://onepulse.page.link/ThGiveBackCampaign

 • ระยะเวลาลงทะเบียนตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

 • จำกัดจำนวน 30,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาของโครงการ

 

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 1621 หรือทางอีเมล์ hotline@prudential.co.th

 

1 ยกเว้นความคุ้มครองในกรณีฆ่าตัวตายโดยเจตนาภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง

2 ยกเว้นความคุ้มครองในกรณีถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าโดยเจตนา

3 มีระยะเวลารอคอย 14 วัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการฯ

1. "We Do More For Customers" ("โครงการฯ") สำหรับมอบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต พรูคุ้มครองชีวิตและโรคไข้เลือดออก (ให้ความคุ้มครองโดยไม่คิดเบี้ยประกันภัย) รับประกันโดย บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ประเทศไทย (“บริษัทฯ”)

2. แบบประกันชีวิต พรูคุ้มครองชีวิตและโรคไข้เลือดออก (ให้ความคุ้มครองโดยไม่คิดเบี้ยประกันภัย)

ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี แผน 1 เบี้ยประกันภัย 249 บาท

รายละเอียดความคุ้มครองและผลประโยชน์

 • ความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี 50,000 บาท
 • ความคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก 50,000 บาท
 • เจอ จ่าย แบบเงินก้อนเมื่อวินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออก 20,000 บาท

 

3. ผู้มีสิทธิ์ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้

 • สำหรับลูกค้าปัจจุบันของบริษัทฯ ที่เคยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรายบุคคล ผ่านช่องทางตัวแทน, ช่องทางธนาคารหรือการขายทางโทรศัพท์ และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับกับบริษัทฯ อย่างน้อย 1 กรมธรรม์
  ณ วันที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ
 • ลูกค้าจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ถึง 60 ปี ณ วันที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์และสมัครเอาประกันภัย
 • ลูกค้าจะต้องดาวน์โหลดและลงทะเบียนผู้ใช้งานบนแอปพลิเคชัน Pulse

 

*หมายเหตุ ลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ และต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งานบนแอปพลิเคชัน Pulse

 

4. วิธีการรับสิทธิ์

เช็คสิทธิ์เพื่อรับบัตรกำนัลสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต พรูคุ้มครองชีวิตและโรคไข้เลือดออก (ให้ความคุ้มครองโดยไม่คิดเบี้ยประกันภัย) ผ่านแอปพลิเคชั่น Pulse

5. ขั้นตอนการทำรายการ

 • กรอกรายละเอียดเพื่อสมัครประกันชีวิต พรูคุ้มครองชีวิตและโรคไข้เลือดออก (ให้ความคุ้มครองโดยไม่คิดเบี้ย ประกันภัย)
 • ลูกค้าสามารถกดใช้สิทธิ์ โดยกดเลือกบัตรกำนัล ทั้งนี้ ระบบจะดำเนินการข้ามขั้นตอนการชำระเงินให้ท่าน
 • กดยืนยันเพื่อรับฟรีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต พรูคุ้มครองชีวิตและโรคไข้เลือดออก (ให้ความคุ้มครองโดยไม่คิดเบี้ยประกันภัย)
 • สามารถดูวิธีการรับสิทธิ คลิก https://bit.ly/3nCGwDy

 

6. เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • ระยะเวลาของโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนการเข้ารับสิทธิ์
 • จำกัดจำนวนการเข้ารับสิทธิ์สูงสุด 30,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาของโครงการฯสำหรับทุกช่องทาง (ช่องทางตัวแทน, ช่องทางธนาคารหรือการขายทางโทรศัพท์) โดยบริษัทฯจะพิจารณาให้สิทธิ์แก่ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จก่อนเป็นหลัก
 • โครงการฯนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในแอปพลิเคชัน Pulse

 

7. บริษัทฯ จะแจ้งความคุ้มครองสำหรับลูกค้าที่ได้รับความคุ้มครอง พรูคุ้มครองชีวิตและโรคไข้เลือดออก (ให้ความคุ้มครองโดยไม่คิดเบี้ยประกันภัย) ผ่านทางอีเมลที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน Pulse ภายใน 1 วันทำการ นับแต่วันที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์และสมัครเอาประกันภัย

8. ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 • ฆ่าตัวตายโดยเจตนาภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง
 • ถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 • บริษัทฯ จะไม่จ่ายผลประโยชน์ระยะเวลาไม่คุ้มครองการป่วยจากโรคไข้เลือดออก 14 วัน นับแต่วันที่เริ่มมีผลความคุ้มครอง

 

9. เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยและความคุ้มครองเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

10. โปรดศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ เพื่อประโยชน์ของท่าน

11. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)

E-mail: hotline@prudential.co.th

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด