เลือกภาษา
Mission 3

ถ้าคุณชอบเต้น เราขอท้าคุณ! แล้วพวกคุณเต้นสเต็ป WE DO กันได้รึยัง?

#WeDODanceChallengeTH
กติกาการร่วมสนุก

1. ผู้ร่วมสนุกต้องมีบัญชีผู้ใช้งาน TikTok ของตนเอง กดติดตาม TikTok Account: PrudentialTH และกดครีเอทวิดีโอ ที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 30 วินาที โดยใช้เพลง “WE DO” และใช้ท่าเต้นที่กำหนดในท่อนฮุค ส่วนท่อนอื่นสามารถครีเอทได้ในแบบของคุณ โพสต์ลงในบัญชีผู้ใช้งาน TikTok ของตนเอง พร้อมใส่ #WeDODanceChallengeTH

2. ตั้งค่าโพสต์วีดิโอเป็นสาธารณะ ร่วมโพสต์เพื่อร่วมสนุกชิงรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00 น.

3. ผู้ร่วมสนุก จำนวน 65 คนที่สามารถเต้นได้ถูกใจคณะกรรมการ และทำถูกต้องตามกติกา มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเป็น

  • SuperM Reaction VDO พร้อมรับ ตั๋ว SuperM Virtual Concert จำนวน 25 รางวัล (สำหรับผู้ร่วมสนุกตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. – 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 23.59 น.)
  • ตั๋ว SuperM Virtual Concert จำนวน 40 รางวัล (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 00.00 น. – 29 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00 น.)

 

4. ผู้ร่วมสนุก จำนวน 40 คน (10 คนจากแต่ละรอบ 2 สัปดาห์) ที่ได้ยอดกดไลค์วิดิโอสูงสุดในแต่ละรอบ 2 สัปดาห์ จะได้รับรางวัลเป็นเซ็ตพรีเมียมจาก SuperM จำนวน 1 รางวัล/คน

5. ผู้ร่วมสนุกสามารถโพสต์วีดิโอกี่คลิปก็ได้เพื่อร่วมสนุกชิงรางวัล ทั้งนี้ ผู้จัดกิจกรรมสงวนสิทธิพิจารณาให้เพียงรางวัลเดียวต่อ 1 คน (SuperM Reaction VDO และตั๋ว SuperM Virtual Concert) โดยพิจารณาตัวตนที่แท้จริงของผู้ร่วมสนุกเท่านั้น (ไม่ว่าจะใช้บัญชี TikTok กี่บัญชีก็ตาม)

6. ขอบเขตและเนื้อหาในคลิปวิดิโอต้องไม่พาดพิงเรื่องการเมืองหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งใดๆ และต้องไม่เข้าข่ายหมิ่นต่อบุคคลหรือสถาบันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ท่าทางหรือถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี หรือก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม หรือความเชื่อของศาสนาใดๆ

7. ผู้ร่วมสนุกรับทราบและตกลงว่า ผู้ร่วมสนุก รวมถึงคลิปวิดิโอที่ได้รับการจัดทำ เผยแพร่ และส่งเข้าประกวดได้ปฎิบัติตามตามข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms of Services) และนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของ TikTok ทุกประการ

8. ผู้ร่วมสนุกตกลงมอบสิทธิ์ในการใช้และเผยแพร่คลิปวิดิโอที่ส่งเข้าประกวดให้แก่บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เพื่อใช้สำหรับการทำการตลาด รวมถึงการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

9. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม
ประชาชนทั่วไปที่พำนักอาศัยและมีที่อยู่ในประเทศไทย และไม่จำกัดว่าต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น มีบัญชีผู้ใช้งาน TikTok เป็นของตัวเอง ทั้งนี้พิจารณาจากตัวตนที่แท้จริง ไม่คำนึงว่าจะมีบัญชีผู้ใช้งาน TikTok กี่บัญชีก็ตาม
รายละเอียดระยะเวลา ของรางวัล และการประกาศผลรางวัล
กิจกรรมนี้มีกำหนดประกาศรางวัล จำนวน 6 ผ่านทาง Facebook Prudential Thailand โดยมีรายละเอียดดังนี้

การประกาศผลรางวัลที่ 1 : รางวัลเซ็ตของพรีเมียมจาก Super M จำนวน 10 รางวัล สำหรับ VDO ที่มียอด Like สูงสุด สำหรับการเข้าร่วมรายการ (พิจารณาวันที่ส่งข้อมูลเข้าร่วมกิจกรรม) ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 น. และประกาศผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

การประกาศผลรางวัลที่ 2 : รางวัลเซ็ตของพรีเมียมจาก Super M จำนวน 10 รางวัล สำหรับ VDO ที่มียอด Like สูงสุด สำหรับการเข้าร่วมรายการ (พิจารณาวันที่ส่งข้อมูลเข้าร่วมกิจกรรม) ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.01 น. ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 น. และประกาศผลในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

การประกาศผลรางวัลที่ 3 : SuperM Reaction VDO พร้อมรับ ตั๋ว SuperM Virtual Concert จำนวน 25 รางวัล สำหรับ VDO ที่ถูกใจคณะกรรมการ สำหรับการเข้าร่วมรายการ (พิจารณาวันที่ส่งข้อมูลเข้าร่วมกิจกรรม) ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 23.59 น. และประกาศผลในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

การประกาศผลรางวัลที่ 4 : รางวัลเซ็ตของพรีเมียมจาก Super M จำนวน 10 รางวัล สำหรับ VDO ที่มียอด Like สูงสุด สำหรับการเข้าร่วมรายการ (พิจารณาวันที่ส่งข้อมูลเข้าร่วมกิจกรรม) ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.01 น. ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00 น. และประกาศผลในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

การประกาศผลรางวัลที่ 5 : รางวัลเซ็ตของพรีเมียมจาก Super M จำนวน 10 รางวัล สำหรับ VDO ที่มียอด Like สูงสุด สำหรับการเข้าร่วมรายการ (พิจารณาวันที่ส่งข้อมูลเข้าร่วมกิจกรรม) ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 18.01 น. ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00 น. และประกาศผลในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

การประกาศผลรางวัลที่ 6 : ตั๋ว SuperM Virtual Concert จำนวน 40 รางวัล สำหรับ VDO ที่ถูกใจคณะกรรมการ สำหรับการเข้าร่วมรายการ (พิจารณาวันที่ส่งข้อมูลเข้าร่วมกิจกรรม) ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่  29 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00 น. และประกาศผลในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

การยืนยันตัวตนและรับของรางวัล

1. ในการติดต่อรับรางวัล ผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลในแต่ละสัปดาห์ ต้องยืนยันสิทธิ์ ในวันประกาศผลรางวัลในสัปดาห์นั้นๆ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. จนถึง 18.00 น. ของวันถัดไป ผ่านทาง Inbox Facebook Prudential Thailand ด้วยตนเอง เท่านั้น (โดยบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลให้ผู้โชคดีรับทราบไม่ว่ากรณีใดๆ)  โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์และรับของรางวัล และเอกสารขอความยินยอมก่อนยืนยันข้อมูล (ตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนด) เพื่อวัตถุประสงค์ในการที่บริษัทฯ จะได้ตรวจสอบ ยืนยันตัวตนผู้โชคดี และเพื่อการจัดส่งของรางวัลไปให้ผู้โชคดี

2. หากผู้โชคดีไม่ยืนยันสิทธิ์การรับรางวัลพร้อมทั้งแสดงหลักฐานตามที่บริษัทฯ ร้องขอได้ครบถ้วน เข้ามาตามวิธีการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่ว่าโดยเหตุใดๆก็ตาม จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลดังกล่าว ให้แก่ผู้โชคดีสำรองถัดไป และถือว่าผู้โชคดีได้สละสิทธิ์การแลกรางวัลโดยไม่ต้องบอกกล่าวใดๆอีก

3. ผู้โชคดีที่ได้ยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล ทางบริษัทฯ หรือตัวแทนของบริษัทฯ จะส่งมอบของรางวัล (ให้ท่านตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ตอนยืนยันรับสิทธิ์ ต่อไป โดยจะดำเนินการจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ได้รับการยืนยันจากผู้โชคดี ภายใน 45 วันทำการ นับจากการวันที่จับรางวัลครั้งสุดท้าย และหลังจากที่การตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนเสร็จสิ้น โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใดๆ จากเหตุที่สถานที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นใดที่ทางผู้ชนะรางวัลได้ให้ข้อมูลไว้ไม่ถูกต้อง

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลเฉพาะแก่ผู้โชคดี/ผู้ร่วมรายการ/ผู้รับรางวัล ที่มีคุณสมบัติและยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขของบริษัท และสามารถรับโอนกรรมสิทธิ์ในของรางวัลได้ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

5. บริษัทมีสิทธิ์ที่จะระงับหรือเรียกคืนรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หรือไม่สามารถรับโอนของรางวัลได้ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด บริษัทจะทำการติดต่อผู้โชคดีสำรองถัดไป และ/หรือ บริจาคให้องค์กรสาธารณกุศลต่อไป

ข้อตกลงอื่นๆ

1. กำหนดประกาศผู้โชคดีทุกสัปดาห์ ผ่านทาง Facebook Prudential Thailand เท่านั้น โดยผู้จัดกิจกรรมไม่มีหน้าที่แจ้งผลไปยังผู้โชคดีแต่ละรายแต่อย่างใด

2. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาให้รางวัลกับผู้ร่วมกิจกรรมที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยซึ่งปฏิบัติตามกติกาครบทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องเท่านั้น

3. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ และไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้ การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมให้ความยินยอมและความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และลงนามในเอกสารใดๆ ตามกฎหมายในรูปแบบที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงบัญชีผู้ใช้งาน TikTok รายชื่อ รูปถ่าย หรือข้อมูลใดๆ ที่ใช้ในการร่วมกิจกรรมเพื่อการประกาศผลผู้ได้รับรางวัลการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ กิจกรรมทางการตลาด และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. ผู้ร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทน ค่าเสียหายหรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญา

5. หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฎิบัติตาม กฎ กติกา และข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไปและมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา ตามความเหมาะสม

6. พนักงานของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือ บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการดำเนินรายการไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมครั้งนี้

7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพของรางวัล และความสูญหาย หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับของรางวัล ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด รวมถึงความสูญหายและเสียหายจากการขนส่งหรือส่งมอบ โดยผู้ร่วมรายการหรือผู้ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น

8. คำตัดสิน และดุลยพินิจใดๆ ของคณะกรรมการ และ/หรือ ของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดในทุกกรณี