เลือกภาษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จับมือ ทีเอ็มบีและธนชาต และ HREasily ร่วมกันเปิดตัวบริการดิจิทัลด้าน HR แก่กลุ่มธุรกิจ SME

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 22 ตุลาคม 2563 – บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“พรูเด็นเชียล ประเทศไทย”) ประกาศเปิดตัวบริการดิจิทัลด้านทรัพยากรบุคคล (HR) ดำเนินการโดยบริษัท เอชอาร์ อีสซิลี จำกัด (“HReasily”) เพื่อนำเสนอแก่ลูกค้ากลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ของทีเอ็มบีและธนชาต โดยการเปิดตัวบริการดิจิทัลด้าน HR ในครั้งนี้นับเป็นก้าวแรกของพรูเด็นเชียล ประเทศไทยในการสร้างระบบนิเวศด้านดิจิทัลแบบครบวงจร สำหรับธุรกิจ SME ในประเทศไทย ทั้งนี้ บริการดิจิทัลใหม่ของ HReasily นี้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Payroll ของทีเอ็มบีและธนชาต ขณะนี้สามารถให้บริการแก่กลุ่มลูกค้า SME ของทีเอ็มบีและธนชาตกว่า 100,000 รายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

HReasily เป็นหนึ่งในบริษัท HR Tech ที่เติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชีย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยนำเสนอบริการดิจิทัลในด้านต่างๆ แก่กลุ่มธุรกิจ SME ทั่วภูมิภาค ซึ่งรวมถึงบริการด้านสวัสดิการและผลประโยชน์สำหรับพนักงานแบบบูรณาการ ได้แก่ การจ่ายเงินเดือน การลางาน การเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล การจัดการเกี่ยวกับเวลาและการเข้างานของพนักงาน ผ่านระบบคลาวด์ (Cloud-based)

ทั้งนี้ พรูเด็นเชียล ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในกลุ่มธุรกิจของพรูเด็นเชียลในเอเชียที่เปิดตัวบริการดิจิทัลด้าน HR เหล่านี้ภายหลังจากการประกาศความร่วมมือทางกลยุทธ์ระหว่างพรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชีย (“พรูเด็นเชียล”) กับ HReasily ในเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ความร่วมมือระหว่างกันในครั้งนี้นับเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัว PRUWorks1 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลแบบครบวงจรที่พัฒนาขึ้นเพื่อธุรกิจ SME ให้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะเปิดให้บริการในประเทศไทยปีหน้า โดยจะนำเสนอฟีเจอร์หลักๆ ของ HReasily รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการด้านการประกันชีวิตกลุ่มจากพรูเด็นเชียล ประเทศไทย ผ่าน PRUWorks และ แอปฯ Pulse by Prudential2 ซึ่งจะมุ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายหลักได้แก่ กลุ่มเจ้าของธุรกิจ SME และพนักงานในสังกัด นอกจากนี้ ยังอยู่ในระหว่างเตรียมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มนี้ในอนาคตอีกด้วย

นายอามัน คาพัว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานช่องทางการจัดจำหน่าย พรูเด็นเชียล ประเทศไทย กล่าวว่า “พรูเด็นเชียล ประเทศไทย มีความมุ่งมั่น ที่จะมีส่วนช่วยให้เจ้าของธุรกิจ SME สร้างความเติบโตให้แก่ธุรกิจที่พวกเขารัก ความร่วมมือระหว่างกันกับพันธมิตร ไม่ว่าจะเป็นทีเอ็มบีและธนชาต หรือ HReasily แสดงให้เห็นถึงปณิธานอันแน่วแน่ของเราในการพัฒนาระบบนิเวศด้านดิจิทัลที่ครบวงจร เพื่อช่วยให้เจ้าของธุรกิจ SME สร้างธุรกิจให้เติบโต สามารถดูแลพนักงานได้เป็นอย่างดี รวมถึงช่วยปกป้องการลงทุน ทั้งนี้ เรายังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุรกิจ SME อย่างต่อเนื่องต่อไป”

นายเสนธิป ศรีไพพรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี หรือธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “SME ถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศ ดังนั้น ธนาคารจึงมีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนขับเคลื่อนการเติบโตของลูกค้ากลุ่มนี้อย่างเต็มกำลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการจัดการด้านบุคลากร ซึ่งธนาคารได้พัฒนาโซลูชันภายใต้ชื่อ Payroll Plus ต่อยอดจากบริการจ่ายเงินเดือนพนักงานทั่วไป (Payroll) โดยมีการนำเสนอบริการประกันสุขภาพกลุ่ม บริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพิ่มเติม รวมถึงบริการใหม่ผ่านความร่วมมือกับพรูเด็นเชียล ประเทศไทย และ HReasily ได้แก่ ระบบช่วยบริหารจัดการงานบุคคลแบบดิจิทัลครบทุกฟีเจอร์ ที่ครอบคลุมการใช้งานทั้งบริษัทและพนักงาน ช่วยให้ SME สามารถจัดการงานด้านบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น ความร่วมมือระหว่างกัน ในครั้งนี้ จึงเป็นก้าวที่สำคัญในการสร้าง Digital Ecosystem ที่ครบวงจรเพื่อผู้ประกอบการและพนักงานได้มีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น และธุรกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน”

นายปาสคาล เฮนรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท HReasily กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรกับพรูเด็นเชียล ประเทศไทย ทีเอ็มบีและธนชาต ในการนำเสนอนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ความร่วมมือระหว่างกันในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงปณิธานอันแน่วแน่ของเราในการช่วยสนับสนุนให้กลุ่มธุรกิจ SME พัฒนากระบวนการทำงานไปสู่รูปแบบดิจิทัล ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดสำหรับธุรกิจในขณะนี้”

เยี่ยมชมแพลตฟอร์ม บริการดิจิทัลด้าน HR ได้ที่ www.hreasily.com/th/tmb-thanachart

สนใจบริการ Payroll Plus ติดต่อได้ที่ TMB Corporate Call Center 0 2643 7000

 

 

PRUWorks นำเสนอประสบการณ์ด้านดิจิทัลครบวงจรแก่เจ้าของธุรกิจ ทีมงานทรัพยากรบุคคล รวมถึงพนักงาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการด้านการประกันชีวิตได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ หรือผ่านเว็บไซต์ PRUWorks ขณะนี้ให้บริการแก่ลูกค้ากว่า 50,000 ราย ในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และอินโดนีเซีย

2 Pulse by Prudential เป็นแอปพลิเคชันด้านสุขภาพรูปแบบดิจิทัลและเป็นบริการแรกในภูมิภาคที่ให้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแก่ผู้บริโภค ด้วยเครื่องมือประเมินผลในตัวผ่านระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ AI และนำเสนอข้อมูลแบบเรียลไทม์  แอปฯ จึงทำหน้าที่เสมือนเพื่อนคู่ใจในด้านการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้ใช้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถปกป้อง ชะลอ และป้องกันตัวเองจากการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ Pulse เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทั่วทั้งภูมิภาคของพรูเด็นเชียล เพื่อให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่ทุกคนทั่วเอเชียสามารถเข้าถึงได้ ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลชั้นแนวหน้า และการร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำต่างๆ

Pulse by Prudential เปิดตัวครั้งแรกที่ประเทศมาเลเซียในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 และขณะนี้ให้บริการใน 11 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย พร้อมส่งมอบบริการมูลค่าเพิ่มต่างๆ ซึ่งกำลังเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ อาทิ เครื่องมือตรวจสอบอาการ และการประเมินสุขภาพ บริการเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์ส่วนบุคคล และบริการขอรับคำปรึกษาทางไกลผ่านแพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบอนุญาตทั้งนี้ Pulse เป็นแพลตฟอร์มที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง และกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ เพื่อรองรับกลุ่มธุรกิจ SME ในอนาคต

นับแต่เริ่มเปิดตัว Pulse ได้รับการดาวน์โหลดมากกว่า 9 ล้านครั้ง ในเอเชียนับถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด Pulse ได้จาก Apple App Store และ Google Play Store ในกัมพูชา ฮ่องกง อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดแอปฯ Pulse ได้ที่เว็บไซต์ www.wedopulse.com

เกี่ยวกับ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

พรูเด็นเชียลได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเป็นระยะเวลากว่า 24 ปี ภายใต้ชื่อ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้บริการแก่ลูกค้ามากกว่า 1.6 ล้านราย ในประเทศไทย และบริหารสินทรัพย์ให้แก่ลูกค้ามูลค่ากว่า 112 พันล้านบาท ในปีพ.ศ. 2562 พรูเด็นเชียล ประเทศไทย มีผลกำไรจากการดำเนินงานตามมาตรฐานบัญชี IFRS เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 สู่ระดับ 170 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีเบี้ยประกันภัยรับแบบถ่วงน้ำหนัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 สู่ระดับ 619 ล้านเหรียญสหรัฐ (ข้อมูล ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2562)

 

เกี่ยวกับ ทีเอ็มบีและธนชาต

ทีเอ็มบีเป็นธนาคารผู้นำตลาดด้านเงินฝากและบริการธนาคารดิจิทัล ในขณะที่ธนาคารธนชาตเป็นธนาคารผู้นำตลาดด้านสินเชื่อรายย่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ ซึ่งมีส่วนแบ่งอันดับหนึ่งในตลาด ภายหลังการรวมกิจการสู่เป้าหมายเป็นหนึ่งเดียวระหว่างทีเอ็มบีและธนชาต จะมีขนาดธุรกิจเพิ่มขึ้นเท่าตัวโดยมีสินทรัพย์รวม 1.9 ล้านล้านบาท เป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย มีสาขาบริการรวมกันกว่า 900 สาขาทั่วประเทศ และมีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ขึ้น แตะระดับ 10 ล้านราย ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์อื่นทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียน รวมทั้งสามารถสร้างสรรค์สินค้าและบริการด้านการเงินใหม่ๆ ให้ลูกค้าได้มีชีวิตทางการเงินที่ดี

 

เกี่ยวกับ HR Easily Private Limited

HReasily ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 ในประเทศสิงคโปร์เป็น บริษัท เทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคล (HR Tech) ชั้นนำในเอเชียที่มุ่งมั่นที่จะส่งมอบแพลตฟอร์มด้าน HR ที่ดีที่สุด

HReasily ตระหนักดีว่า เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น การจัดการทรัพยากรบุคคลก็มีความซับซ้อนมากขึ้น ที่ HReasily เรามุ่งเน้นไปที่ทรัพยากรเดียวที่มีความสำคัญ นั่นคือ ทรัพยากรบุุคคลและมุ่งมั่นที่จะทำให้ทุกวันดีขึ้นสำหรับพวกเขา HReasily นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยการพัฒนาการดำเนินธุรกิจในแต่ละวันโดยการทำให้กระบวนการทางธุรกิจต่างๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติเช่นการจ่ายเงินเดือน การจัดการพนักงาน การเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล การลางาน การบริหารเวลา และการเข้างาน  ปัจจุบันมีลูกค้า SMEs กว่า 50,000 รายที่ใช้บริการแพลตฟอร์มของ HReasily ทั่วเอเชีย