เลือกภาษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จัดงาน
"MDRT Appreciation 2023"

ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทน 26 ท่าน ที่มีผลงานยอดเยี่ยมจากปี 2022

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จัดงาน "MDRT Appreciation 2023" เพื่อร่วมแสดงความยินดี

กับตัวแทน 26 ท่าน ที่มีผลงานยอดเยี่ยมจากปีที่แล้ว และได้รับการติดคุณวุฒิตัวแทนคุณภาพ MDRT ที่มีผลในปี 2566 นี้

 

คุณวุฒิ MDRT (Million Dollar Round Table) หรือสโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลม เป็นสมาคมที่ได้รับการยอมรับด้านมาตรฐานความเป็นเลิศของธุรกิจประกันชีวิตและบริการทางการเงินในระดับสากล ซึ่งมีสมาชิกจากบริษัทประกันและสถาบันทางการเงินชั้นนำระดับโลกกว่า 500 บริษัท ใน 70 ประเทศ

 

คุณวุฒิ MDRT นับว่ามีความสำคัญอย่างมากสำหรับการเป็นตัวแทนประกันชีวิต เพราะเป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพในระดับสากล ที่เป็นส่วนสำคัญในการส่งต่อความคุ้มครองให้แก่ลูกค้าในทุกช่วงเวลาเพื่อที่จะได้มีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาที่ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า สอดคล้องกับเจตนารมณ์และเป้าหมายของพรูเด็นเชียลในการ “ช่วยให้คนไทยไปให้ถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดในชีวิต หรือ To help Thai people get the most out of Life”