เลือกภาษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต และธนาคารธนชาต เปิดตัวผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตใหม่ "แฮปปี้ ไลฟ์ โพรเทค"

เพิ่มความสุขให้ชีวิตคุณทุกวัน กับอนาคตที่คุณวางแผนได้

กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 14 กันยายน 2563 – บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย”) จับมือธนาคารธนชาต (“ธนชาต”) เปิดตัวผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตใหม่ – “แฮปปี้ ไลฟ์ โพรเทค” (Happy Life Protect) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าในยุคชีวิตวิถีใหม่ “แฮปปี้ ไลฟ์ โพรเทค” (Happy Life Protect) เป็นแผนประกันชีวิตที่ช่วยเตรียมความพร้อมสร้างสุขให้ชีวิตหลังเกษียณอายุ โดยมอบความคุ้มครองชีวิตยาวนานถึง 99 ปีและครอบคลุมความคุ้มครอง 5 โรคร้ายแรง เบอร์ต้นที่คร่าชีวิตคนไทย

การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงการร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของพรูเด็นเชียลกับธนชาตในเดือนพฤศจิกายน 2555 และธนาคารทหารไทย (TMB) ในเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตชั้นนำให้แก่ลูกค้ากว่า 10 ล้านคนผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร และตอกย้ำความมุ่งมั่นร่วมกันของพันธมิตรในการสร้างความแตกต่างให้แก่ชีวิตลูกค้า ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตทางการเงินของคนไทย

ปัจจุบัน คนไทยเริ่มตระหนักถึงสุขภาพ และความจำเป็นในการวางแผนรับมือกับเหตุฉุกเฉินด้านสุขภาพกันมากขึ้น เนื่องจากความก้าวหน้าด้านการแพทย์ และเภสัชกรรม ส่งผลให้เรามีอายุยืนยาวมากขึ้น ทั้งนี้ ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบในปี 2564 โดยมีจำนวนผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด1 ในขณะที่การมีอายุยืนเป็นความก้าวหน้าในเชิงบวก ทว่า ความเสี่ยงด้านสุขภาพยังอาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากผู้คนมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น และต้องต่อสู้กับความเจ็บป่วยต่างๆ เช่นโรคเรื้อรัง หรือภาวะที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เช่นโรคมะเร็ง ความดันโลหิตสูง โรคปอดโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น โรคเหล่านี้มักส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของตัวเองและครอบครัว ดังนั้น การมีแผนประกันสุขภาพที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้เรารับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยที่ไม่คาดคิด รวมถึงสามารถจัดการกับภาระทางการเงินในสถานการณ์วิกฤติอีกด้วย “แฮปปี้ ไลฟ์ โพรเทค” (Happy Life Protect) จึงเป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

คุณชวมนต์ วินิจตรงจิตร ผู้อำนวยการอาวุโส - พัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝาก และผลิตภัณฑ์หน่วยลงทุน ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เราตั้งใจที่จะยกระดับธุรกิจแบงก์แอสชัวรันส์ร่วมกันกับพรูเด็นเชียล ประเทศไทยมีด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เป็นนวัตกรรมใหม่ให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศ โดยหัวใจสำคัญของการจับมือร่วมเป็นพันธมิตรในครั้งนี้คือการยกระดับชีวิตทางการเงินของลูกค้าให้ดีขึ้น (Financial Well-being) อย่างแท้จริง เพราะเชื่อว่า นี่คือรากฐานที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้”

นายอามัน คาพัว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานช่องทางการจัดจำหน่าย พรูเด็นเชียล ประเทศไทย กล่าวว่า “ด้วยความร่วมมือกันในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมกันครั้งนี้ เป็นการนำเอาความเข้าใจ และการเข้าถึงลูกค้าในประเทศไทย ของธนชาต ผนวกกับความเชี่ยวชาญระดับโลกด้านประกันชีวิตและสุขภาพของพรูเด็นเชียล เพื่อให้ลูกค้าคนไทยสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการด้านประกันชีวิตที่ดีที่สุด และตอบโจทย์ครอบคลุมการให้ความคุ้มครองครอบครัว และคนที่รัก ทั้งนี้ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับธนชาตในการช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงิน และใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่า”

ประกันชีวิต “แฮปปี้ ไลฟ์ โพรเทค” (Happy Life Protect) เป็นแผนประกันชีวิตที่ช่วยให้ลูกค้าวางแผนเพื่ออนาคตระยะยาวที่มั่นคง โดยจ่ายเบี้ยประกันภัยคงที่ระยะสั้น 10 ปี ให้ความคุ้มครองชีวิต และโรคร้ายแรงยาวนานถึงอายุ 99 ปีเท่านั้น โดยคุ้มครอง 5 โรคร้ายแรงอันดับต้นๆ ที่คร่าชีวิตคนไทย ได้แก่ 1) กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด 2) โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน 3) ไตวายเรื้อรัง 4) โรคมะเร็งระยะลุกลาม และ 5) ภาวะโคม่า รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือนถึง 50 ปี สามารถนำค่าเบี้ยประกันภัยไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ตามที่กรมสรรพากรกำหนด ที่สำคัญแผนนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ถือกรมธรรม์มีความยืดหยุ่นในการถอนเงินปันผลสะสมบางส่วนออกมาเพื่อใช้หลังเกษียณ (ถอนได้ตั้งแต่อายุครบ 60 ปีขึ้นไป) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มเป้าหมายหลักที่เป็นเจ้าของธุรกิจ กลุ่มลูกค้ารายบุคคล หรือครอบครัวที่มั่งคั่ง (Upper Affluent & High Net Worth)

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวพร้อมนำเสนอขายแล้ววันนี้ที่ธนาคารธนชาตทุกสาขา และสาขาร่วมทั้ง 52 สาขาที่เปิดให้บริการแล้วทั่วประเทศ โปรดติดต่อสาขาเหล่านี้เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับ “แฮปปี้ ไลฟ์ โพรเทค” (Happy Life Protect)

 

1https://www.nationthailand.com/business/30333636#:~:text=%E2%80%9CThailand%20will%20become%20a%20full,and%2019.1%20per%20cent%20respectively