เลือกภาษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล (Prudential plc)
แถลงผลการดำเนินงานปี 2564

9 มีนาคม 2565

กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล (Prudential plc) แถลงผลการดำเนินงานปี 2564

โดยมีผลการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการวางตำแหน่งทางกลยุทธ์ใหม่เสร็จสมบูรณ์

 

ผลการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ1 ของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล โดยคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง2

  • เบี้ยประกันภัยรับปีแรกแบบคำนวณรายปี (APE) เติบโตร้อยละ 8 สู่ระดับ 4,194 ล้านเหรียญสหรัฐ

  • กำไรธุจากธุรกิจใหม่ (NBP) เติบโตร้อยละ 13 สู่ระดับ 2,526 ล้านเหรียญสหรัฐ

  • การวางตำแหน่งทางกลยุทธ์ในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกาเสร็จสมบูรณ์

  • กำไรจากการดำเนินงานหลังการปรับปรุง5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 สู่ระดับ 3,233 ล้านเหรียญสหรัฐ

  • เงินปันผลสามัญระหว่างกาลครั้งที่สองมีมูลค่า 86 เซนต์สหรัฐต่อหุ้น และมีมูลค่ารวม 17.23 เซนต์สหรัฐต่อหุ้น ในปี 2564

 

ผลการดำเนินงานในประเทศไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งผ่านการขยายผลิตภัณฑ์และบริการ และการขายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางธนาคาร (แบงก์แอสชัวรันส์)

  • อันดับส่วนแบ่งทางการตลาดขึ้นจากอันดับ 8 เป็นอันดับ 6

  • เบี้ยประกันภัยรับปีแรกแบบคำนวณรายปี (APE) เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของธุรกิจ ซึ่งสะท้อนความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจร่วมกับธนาคารพันธมิตร

  • กำไรจากธุรกิจใหม่เติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ร้อยละ 129 จากปัจจัยการเติบโตของยอดขาย ทั้งจากผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความคุ้มครอง และประกันชีวิตควบการลงทุน รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

  • ส่วนแบ่งทางการตลาดในช่องทางการขายผ่านธนาคารเติบโตจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 14 ส่งผลให้พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ขึ้นมาอยู่ในอันดับ 3 สำหรับช่องทางการขายผ่านธนาคาร

  • ยอดขายธุรกิจประกันชีวิตกลุ่มสวัสดิการพนักงานเติบโตถึงร้อยละ 76

 

นายไมค์ เว็ลส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล กล่าวว่า “กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลมีการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นผลมาจากการวางตำแหน่งทางกลยุทธ์ใหม่ในธุรกิจของเรา ที่มุ่งเน้นการทำธุรกิจในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกาเป็นหลัก โดยเราได้ให้บริการลูกค้าของเราในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างดีที่สุด และผมต้องขอขอบคุณพนักงานและตัวแทนของเราทุกคนเป็นอย่างสูง สำหรับความทุ่มเทในการทำงานอย่างหนักตลอดมา ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลได้มีการประกาศไปก่อนหน้านี้ว่าผมจะเกษียณจากตำแหน่งปัจจุบันในปลายเดือนมีนาคม 2565 นี้ ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับพนักงานและคณะกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ และจะหมั่นติดตามความก้าวหน้าและความสำเร็จของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลในอนาคตต่อไป”

 

“ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย กระจายกันไปในหลายภูมิภาค ผนวกกับการปรับเปลี่ยนไปสู่รูปแบบดิจิทัลของเราเป็นปัจจัยให้ยอดเบี้ยประกันภัยรับปีแรกแบบคำนวณรายปี (APE)3 เติบโตร้อยละ 86 และส่งผลให้ธุรกิจของเราเติบโต 10 ใน 14 ประเทศ7 ถึงแม้ว่าต้องเผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ธุรกิจใหม่ในฮ่องกงยังคงได้รับผลกระทบจากการปิดชายแดนของสาธารณรัฐประชาชนจีน หากไม่นับรวมฮ่องกง เบี้ยประกันภัยรับปีแรกแบบคำนวณรายปี (APE) มีการเติบโตร้อยละ 166 จากการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ของเราในสาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย โดยมีกำไรจากธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 136 จากการผสมผสานผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีขึ้น ซึ่งส่งผลต่ออัตรากำไร และการเติบโตของยอดขายจากธุรกิจใหม่

 

“ธุรกิจที่มีศักยภาพสูงของกลุ่มพรูเด็นเชียล เมื่อพิจารณาจากรายได้จากเบี้ยประกันภัยรายงวด การมุ่งเน้นด้านสุขภาพและความคุ้มครอง อัตราการคงอยู่ของลูกค้าที่สูง เป็นแรงขับที่ทำให้เกิดการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจประกันชีวิตต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลสามารถเพิ่มผลกำไรจากการดำเนินงานหลังการปรับปรุง5 ร้อยละ 86 แม้ว่าจะมีการเรียกร้องสินไหมที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 เป็นจำนวนมากก็ตาม โดย 7 ใน 14 ประเทศ มีการเติบโตในส่วนของกำไรจากการดำเนินงานหลังปรับปรุง5 เป็นตัวเลขถึงสองหลัก6 นอกจากนี้ กำไรจากการดำเนินงานหลังการปรับปรุงของอีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ มีการเติบโตถึงร้อยละ 106 โดยมีทรัพย์สินภายใต้การบริหารกว่า 258 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีเงินลงทุนไหลเข้าจากธุรกิจประกันชีวิตต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลอย่างต่อเนื่อง หากนับรวมทั้งธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจบริหารสินทรัพย์ กำไรจากการดำเนินงานหลังปรับปรุง5 เติบโตขึ้นร้อยละ 86  และเติบโตร้อยละ 76 สำหรับส่วนเกินทุนจากการดำเนินงาน โดยหลังจากการดำเนินการตามแผนการประหยัดต้นทุนส่วนกลาง กำไรจากการดำเนินงานหลังการปรับปรุงสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ มีการเติบโตถึงร้อยละ 166

 

“กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลจะยังคงให้ความสำคัญกับการลงทุนระยะยาวในผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ การขยายศักยภาพด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และการเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัล เพื่อสร้างจุดยืนในฐานะผู้นำด้านช่องทางตัวแทนและการขายผ่านช่องทางธนาคาร และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ ๆ ความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นปัจจัยที่ดึงดูดลูกค้าใหม่ที่ไม่ได้เป็นลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ของพรูเด็นเชียลแต่เดิมกว่า 2.5 ล้านรายในปี 2564 และเป็นปัจจัยที่เพิ่มฐานลูกค้าของเราเป็น 18.6 ล้านราย (จาก 17.4 ล้านรายในปี 2563 โดยไม่นับรวมแจ็คสัน) โดยจำนวนกรมธรรม์ของธุรกิจใหม่ที่ขายให้แก่ทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ มีจำนวนเพิ่มขึ้น 3.9 ล้านกรมธรรม์ คิดเป็นร้อยละ 16 และอีก 109,000 กรมธรรม์ซึ่งขายให้แก่ลูกค้าโดยตรงผ่านช่องทางดิจิทัล รวมถึง Pulse ในจำนวนนี้ กว่า 2.2 ล้านกรมธรรม์เป็นกรมธรรม์ประกันสุขภาพและความคุ้มครอง ซึ่งสะท้อนถึงความเอาใจใส่ในสุขภาพที่มากยิ่งขึ้นของลูกค้าในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาด

 

“นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลยังได้ดำเนินการวางตำแหน่งทางกลยุทธ์ใหม่เสร็จสมบูรณ์ เพื่อมุ่งเน้นการทำธุรกิจเฉพาะในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา โดยในไตรมาสที่ 4 เราประสบความสำเร็จในการระดมทุนผ่านการขายหุ้นสามัญในฮ่องกงเป็นจำนวน 2.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ และในเดือนธันวาคม 2564 และมกราคม 2565 กระแสเงินสดที่ได้จากออกหุ้นสามัญนี้ได้นำมาใช้ในกระบวนการลดภาระหนี้จำนวน 2.25 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งการดำเนินการเหล่านี้ บวกกับภาระดอกเบี้ยที่ลดลง เป็นปัจจัยที่ยกระดับความคล่องตัวทางการเงินของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล ส่งผลให้สามารถขยายโอกาสการลงทุนเพื่อการเจริญเติบโตทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกาได้มากยิ่งขึ้น

 

“เราก้าวเข้าสู่ปี 2565 ด้วยงบดุลการเงินและสถานะเงินทุนที่ยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตาม การเปิดชายแดนฮ่องกงยังคงไม่มีกำหนดที่แน่นอนและโรคโควิด-19 จะยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อไป นอกจากนี้ ปัญหาความขัดแย้งในยูเครนอาจจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อสภาพเศรษฐกิจและตลาดโลก รวมไปถึงความสัมพันธ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่ากลยุทธ์การดำเนินธุรกิจแบบหลากหลายช่องทาง และการมุ่งเน้นด้านธุรกิจที่มีคุณภาพและความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติการทางธุรกิจ จะเป็นหัวใจสำคัญในการรับมือกับปัจจัยผันผวนภายนอกที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ เรามีความมั่นใจว่าการลงทุนในธุรกิจใหม่ของเรา รวมถึงการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะยังคงตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเรา และสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว”

 

 

สรุปผลการดำเนินงาน

2564 ล้านเหรียญฯ

2563 ล้านเหรียญฯ

Change on AER basis3

Change on CER basis3

กำไรจากธุรกิจใหม่ จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง1,4

2,526

2,201

15%

13%

เงินส่วนที่ปลอดจากภาระผูกพันจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง1,8

2,071

1,888

10%

7%

กำไรจากการดำเนินงานที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง1,5

3,233

2,757

17%

16%

กำไรตามมาตรฐานบัญชี IFRS หลังหักภาษี จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง1

2,214

2,468

(10)%

(12)%

กำไร (ขาดทุน) ตามมาตรฐานบัญชี IFRS ในช่วงระยะเวลาภายหลังการลดค่าของแจ็คสันสู่มูลค่ายุติธรรม

(2,813)

2,185

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

31 ธ.ค. 2564

31 ธ.ค. 2563*

 

สุทธิ

ต่อหุ้น

สุทธิ

ต่อหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ตามมาตรฐานบัญชียุโรป

$47.4bn

1,725¢

$54.0bn

2,070¢

ส่วนของผู้ถือหุ้น ตามมาตรฐานบัญชี IFRS

$17.1bn

622¢

$20.9bn

800¢

 

*    นับรวมแจ็คสัน แต่หากไม่รวมในส่วนของผู้ถือหุ้น ตามมาตรฐานบัญชียุโรปจะมีมูลค่า 41.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ (1,607 เซนต์ต่อหุ้น) และส่วนของผู้ถือหุ้น ตามมาตรฐานบัญชี IFRS คิดเป็น 12.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Change on AER basis – เปลี่ยนแปลงในด้านอัตราเทียบเท่ารายปี

Change on CER basis – เปลี่ยนแปลงในด้านอัตราเทียบเท่าคูปอง

 

นายโรบิน สเปนเซอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย กล่าวว่า “กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลเล็งเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทย และให้ความสำคัญกับประเทศไทยในฐานะตลาดหลักที่มีการเติบโตสูง โดยมีการลงทุนต่อเนื่องในระบบเศรษฐกิจไทยอย่างมีนัยยะสำคัญ เป้าหมายของเราในการส่งมอบผลิตภัณฑ์การออมและสุขภาพ เป็นปัจจัยในการเติบโตแบบก้าวกระโดดของพรูเด็นเชียล ประเทศไทย ซึ่งผมมีความภูมิใจเป็นอย่างมาก

เป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่สามารถเข้าถึงได้และมีความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการทำให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ และในราคาที่ย่อมเยา เป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโตของธุรกิจในปี 2564 และเราให้คำมั่นว่าจะทำตามเจตนารมณ์ที่เราตั้งไว้ให้มากยิ่งกว่าเดิมในปี 2565 นี้

การลงทุนเพื่ออนาคตในแพลตฟอร์มสุขภาพด้านดิจิทัลของเราอย่างแอปพลิเคชัน “Pulse by Prudential” คือข้อพิสูจน์ในคำมั่นสัญญาของเรา เพราะแอปฯ สามารถใช้งานได้ฟรี และได้รับการดาวน์โหลดแล้วมากกว่า 3.1 ล้านครั้งในประเทศไทย โดยในปีนี้ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จะเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ๆ เพื่อการดูแลสุขภาพของผู้หญิง ซึ่งจะสอดคล้องกับการการวางจุดยืนของแบรนด์ในการเสริมสร้างพลังให้แก่ผู้หญิงในสังคมไทย”

 

หมายเหตุ

1. การดำเนินงานอันต่อเนื่องหมายถึงการดำเนินงานในภูมิภาคเอเชีย แอฟริกา และสำนักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล หลังจากการแยกกิจการกับแจ็คสัน

2. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงและคงที่มีระบุไว้ในหมายเหตุ A1 ของงบการเงิน IFRS

3. เบี้ยประกันภัยรับปีแรกแบบคำนวณรายปี (APE) เป็นหน่วยวัดของกิจกรรมธุรกิจรายใหม่ที่ประกอบด้วยยอดรวมของเบี้ยประกันภัยปกติรายปี และหนึ่งในสิบของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียวสำหรับธุรกิจรายใหม่ซึ่งผลิตได้ระหว่างปี ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ประกันภัยทั้งหมด รวมถึงเบี้ยประกันภัยสำหรับสัญญาที่กำหนดเป็นสัญญาประเภทลงทุนภายใต้ IFRS 4 ซึ่งมิได้แสดงถึงรายได้เบี้ยประกันภัยที่บันทึกไว้ในงบการเงิน IFRS โปรดดูหมายเหตุ II ของข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมที่ยังไม่ได้ตรวจสอบสำหรับคำอธิบายเพิ่มเติม

4. กำไรจากธุรกิจใหม่หลังหักภาษีของธุรกิจที่ขายในช่วงเวลานั้น คำนวณตามหลักการของ EEV

5. ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ 'กำไรจากการดำเนินงานหลังการปรับปรุง' หมายถึงกำไรจากการดำเนินงานตามมาตรฐานบัญชี IFRS ที่ปรับปรุงแล้วโดยอิงจากผลตอบแทนการลงทุนระยะยาวจากการดำเนินงานต่อเนื่อง การวัดผลการดำเนินงานทางเลือกนี้จะกระทบยอดกับกำไรตามมาตรฐานบัญชี IFRS สำหรับงวด ในหมายเหตุ B1 ของงบการเงิน IFRS

6. บนพื้นฐานอัตราแลกเปลี่ยนคงที่

7. 13 ประเทศในเอเชีย รวมถึงแอฟริกา

8. ส่วนเกินทุนจากการดำเนินงานที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจประกันภัยและการจัดการสินทรัพย์ก่อนการปรับโครงสร้างต้นทุน สำหรับการดำเนินงานธุรกิจประกันภัย ส่วนเกินทุนจากการดำเนินงานหมายถึงจำนวนเงินที่เกิดขึ้นจากธุรกิจที่ยังมีผลบังคับในระหว่างปีคิดสุทธิจากจำนวนเงินที่นำกลับมาลงทุนใหม่ในการขายธุรกิจรายใหม่ และไม่รวมรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน สำหรับธุรกิจบริหารสินทรัพย์ จะเท่ากับกำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษีสำหรับปี ต้นทุนการปรับโครงสร้างจะแสดงแยกต่างหากจากจำนวนหน่วยธุรกิจ ข้อมูลเพิ่มเติมระบุไว้ใน 'ความเคลื่อนไหวของส่วนเกินทุนของกลุ่มบริษัทฯ' ที่ได้รายงานไว้ตามมาตรฐานของ EEV

9. หลังจากหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนแล้ว

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล

พรูเด็นเชียลดำเนินธุรกิจด้านการประกันชีวิตและประกันสุขภาพในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา พรูเด็นเชียลช่วยให้ผู้คนไปให้ถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดด้วยการทำให้บริการด้านสุขภาพเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ในราคาที่เป็นธรรม รวมถึงความพยายามในการลดความเหลื่อมล้ำทางการเงิน พรูเด็นเชียลทำหน้าที่ปกป้องความมั่นคั่งของผู้คน ช่วยให้ทรัพย์สินเติบโต และสนับสนุนให้ผู้คนเก็บออมเพื่อเป้าหมายในชีวิตของพวกเรา พรูเด็นเชียลให้บริการลูกค้ากว่า 18 ล้านราย และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (PRU) ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (2378) ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (K6S) และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (PUK) กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลมิได้มีนิติสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องใด ๆ กับ Prudential Financial, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่มีสถานประกอบธุรกิจหลักในสหรัฐอเมริกา หรือ Prudential Assurance Company ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ M&G plc ที่จดทะเบียนดำเนินธุรกิจในสหราชอาณาจักร

 

เกี่ยวกับพรูเด็นเชียล ประเทศไทย

พรูเด็นเชียลได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเป็นระยะเวลากว่า 26 ปี ภายใต้ชื่อ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้บริการแก่ลูกค้ามากกว่า 1.8 ล้านราย ในประเทศไทย และบริหารสินทรัพย์ให้แก่ลูกค้ามูลค่ากว่า 116 พันล้านบาท ในปีพ.ศ. 2564 พรูเด็นเชียล ประเทศไทย มีผลกำไรจากการดำเนินงานตามมาตรฐานบัญชี IFRS และเบี้ยประกันภัยรับปีแรกแบบคำนวณรายปี (APE) เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 สู่ระดับ 236 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 218 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลำดับ (ตัวเลข ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)