เลือกภาษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

พรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชัน เปิดตัวการแข่งขันเพื่อชิงรางวัล SAFE STEPS D-Tech Awards ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการช่วยชีวิตสำหรับการรับมือภัยพิบัติ

ผู้ชนะจะได้รับงบประมาณสนับสนุน การฝึกอบรม และโอกาสในการสร้างเครือข่าย เพื่อการต่อยอดผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 9 ธันวาคม 2563 – พรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชัน (Prudence Foundation) องค์กรการกุศลของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลในภูมิภาคเอเชีย และแอฟริกา ร่วมกับสองพันธมิตรด้านมนุษยธรรม และเทคโนโลยีคือ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ และ เลอโนโว ฟาวน์เดชัน (Lenovo Foundation) เปิดตัวการแข่งขันเพื่อชิงรางวัล SAFE STEPS Disaster Tech (D-Tech) Awards ครั้งที่ 2[1] เพื่อเฟ้นหาและสนับสนุนทั้งด้านการเงินและองค์ความรู้ เพื่อการช่วยชีวิตทั้งก่อน ในระหว่าง และหลังการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ

นับตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา ภัยพิบัติทั่วโลกมากกว่าร้อยละ 40 เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก[2] โดยคร่าชีวิตผู้คนกว่า 800,000 คน และส่งผลกระทบต่อผู้คนมากกว่า 3.2 พันล้านคน[3] นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในปีนี้ทำให้มีผู้ติดเชื้อรวมแล้วมากกว่า 11 ล้านคน[4] และมีการคาดการณ์ว่าจะก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 2.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ[5] อย่างไรก็ตาม มหันตภัยที่เกิดขึ้นนั้น ทำให้เราตระหนักถึงความสำคัญรวมถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการเตรียมพร้อม และการลดผลกระทบจากภัยคุกคามต่างๆ ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

พรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชัน ได้ริเริ่มโครงการ SAFE STEPS D-Tech Awards ด้วยความเชื่อที่ว่า นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาการเตรียมความพร้อมรับมือและการฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติ โดย SAFE STEPS D-Tech Awards เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ SAFE STEPS ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมความรู้ระยะยาวผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ ริเริ่มโดยพรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชัน และได้รับการสนับสนุนจากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ รวมถึงพันธมิตรอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลความรู้ที่เข้าใจง่ายเกี่ยวกับการช่วยชีวิตจากภัยธรรมชาติ ความปลอดภัยทางถนน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

องค์กรที่เข้าร่วมโครงการฯ จะมีโอกาสได้รับทุนสนับสนุนรวมกว่า 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อใช้ในการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลของตน ผู้แข่งขันที่เข้ารอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ จะได้รับโอกาสเข้าถึงการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ และโอกาสในการสร้างเครือข่ายกับตัวแทนด้านมนุษยธรรม ธุรกิจร่วมทุน ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี และผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม โดยผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศจะได้มีโอกาสนำเสนอผลงานแก่คณะกรรมการตัดสินในเดือนมิถุนายน ปี 2564

มร.โดนัลด์ เคแนค ประธานกรรมการ พรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชัน กล่าวว่า “การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ได้สร้างความตระหนักถึงความสำคัญและอิทธิพลของเทคโนโลยีในการเตรียมพร้อม ตอบสนอง และฟื้นฟูต่อมหันตภัยต่าง ๆ เราริเริ่มโครงการ SAFE STEPS D-Tech Awards เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทั่วโลกได้ใช้พลัง และความสามารถในการประดิษฐ์ เพื่อนำเทคโนโลยีของพวกเขามาประยุกต์ใช้ในการลดความเสียหายจากภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้งนี้ เราเชื่อว่าเทคโนโลยีด้านดิจิทัล (D-Tech) นั้นมีศักยภาพที่จะเป็นตัวก่อกำเนิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร และจะมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับสิ่งที่เทคโนโลยีได้สร้างไว้ในด้านอื่นๆ เช่น เทคโนโลยีด้านการศึกษา เทคโนโลยีด้านการเงิน และเทคโนโลยีทางการแพทย์”

มร.อเล็กซานเดอร์ มาเธอู ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สหพันธ์กาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ กล่าวว่า “ปี 2563 ถือเป็นปีที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการฟื้นตัวหลังภัยพิบัติต่าง ๆ อย่างไม่เคยมีมาก่อน สหพันธ์กาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ทำงานร่วมกับพรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชัน อีกครั้งในโครงการ SAFE STEPS D-Tech Awards เพื่อนำผู้ประกอบธุรกิจและชุมชนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีที่ใช้ในการช่วยชีวิต”

ปราติมา ฮาริด หัวหน้าฝ่ายกิจการเพื่อสังคมและการกุศล ของเลอโนโว เอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “เทคโนโลยีเป็นตัวแปรสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาการฟื้นฟูชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและภัยคุกคามอื่นๆ ดังนั้น เลอโนโวจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีระดับโลก มาประยุกต์ใช้กับความคิดสร้างสรรค์ และองค์ความรู้ของผู้ประกอบการท้องถิ่นและองค์กรการกุศล เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม ฟื้นฟู และฟื้นตัวจากภัยพิบัติได้ดียิ่งขึ้น”

โครงการ SAFE STEPS D-Tech Awards ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจหลายราย รวมถึงเครือข่ายนักลงทุนเพื่อสังคมแห่งเอเชีย (AVPN) Antler e27 Hatcher+ Jubilee Capital Management และ National Geographic

ทั้งนี้ โครงการฯ เปิดรับสมัครแก่ผู้สนใจทั้งองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและภาคเอกชน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การรับสมัคร กำหนดการ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าดูได้ที่ https://www.safesteps.com/d-tech   

 

[1] The first edition of the Awards was called Disaster Tech Innovation Programme. https://www.prudentialcorporation-asia.com/corp/prudential-pca/en/media/media-releases/Avpn-and-prudence-foundation-launch-competition-to-foster-greater-disaster-awareness-and-preparedness/.

[2] Center for Research on the Epidemiology of Disasters and the UN Office for Disaster Risk Reduction. (2020). Human cost of disasters: An overview of the last 20 years 2000-2019. Page 9. https://reliefweb.int/report/world/human-cost-disasters-overview-last-20-years-2000-2019.

[3] UNESCAP. (2019). Asia Pacific Disaster Report 2019. https://www.unescap.org/publications/asia-pacific-disaster-report-2019

[4] World Health Organization. (10 November 2020). “Weekly epidemiological update 10 November 2020”. https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---10-november-2020.

[5] S&P Global Ratings. (26 June 2020). “Economic research: Asia-Pacific losses bear $3 trillion as balance sheet recession looms”. https://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/200626-economic-research-asia-pacific-losses-near-3-trillion-as-balance-sheet-recession-looms-1154985

รับชมวิดีโอเกี่ยวกับโครงการ

วิดีโอแนะนำการแข่งขัน SAFE STEPS D-Tech Awards: https://www.youtube.com/watch?v=AyMhUSz5tz8

วิธีการรับสมัคร: https://www.youtube.com/watch?v=OWA8A30N9g0

โครงการ SAFE STEPS เป็นโครงการส่งเสริมความรู้ระยะยาวผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ ให้ข้อมูลความรู้ที่เข้าใจง่ายเกี่ยวกับการรับมือภัยธรรมชาติ ความปลอดภัยทางถนน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น SAFE STEPS สร้างสรรค์และพัฒนาโดยพรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชั่น ร่วมกับสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ National Geographic และสหพันธ์รถยนต์ระหว่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ รวมถึงการให้ข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญ ๆ แก่ผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

สามารถเข้าชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SAFE STEPS

 

เกี่ยวกับพรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชัน

พรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชันเป็นองค์กรการกุศลของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลในภูมิภาคเอเชีย โดยมีพันธกิจในการมุ่งสร้างสรรค์สังคมในด้านการศึกษา สุขภาพ และความปลอดภัย ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงกิจกรรมที่ร่วมมือกับองค์กร NGO หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด พรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชันได้สานต่อแนวคิดของพรูเด็นเชียลที่มุ่งให้สังคมและชุมชนมีความมั่นคง ปลอดภัยอย่างยั่งยืนในทุกพื้นที่ ทั้งนี้ มูลนิธิฯ เป็นหน่วยงานการกุศลที่จดทะเบียนในฮ่องกง

สามารถเข้าชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Prudence Foundation

 

เกี่ยวกับสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

สหพันธ์สภากาชาดป็นเครือข่ายการทำงานด้านมนุษยธรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งทำงานร่วมกับสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงกว่า 192 แห่งทั่วโลก โดยดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมให้มนุษย์เห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน

สามารถเข้าชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ IFRC

 

เกี่ยวกับเลอโนโว

เลอโนโว (HKSE: 092) (ADR: LNGY) เป็นบริษัทมูลค่า 50 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ติดอันดับ Fortune Global 500 ซึ่งดำเนินธุรกิจอยู่ใน 180 ประเทศทั่วโลก และมีพนักงานกว่า 63,000 คน ด้วยวิสัยทัศน์ในการนำเสนอเทคโนโลยีที่ดีกว่าสำหรับทุกคน เลอโนโวมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกที่จะสร้างสังคมดิจิทัลที่น่าไว้วางใจและยั่งยืนสำหรับทุกคน ด้วยการออกแบบ การสร้างวิศวกรรม และพอร์ตโฟลิโออุปกรณ์อัจฉริยะ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลก เลอโนโวจึงเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างชาญฉลาด เพื่อสร้างประสบการณ์และโอกาสที่ดีกว่าแก่ลูกค้าหลายล้านคนทั่วโลก

สามารถเข้าชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.lenovo.com