เลือกภาษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เปิดตัว “พรู888” แผนประกันชีวิตใหม่ที่มอบความอุ่นใจให้แก่วัยเกษียณ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย, วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 - เนื่องด้วยจำนวนประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“พรูเด็นเชียล ประเทศไทย”) จึงนำเสนอทางเลือกรูปแบบใหม่ “พรู ทริปเปิ้ล เอท” (พรู888) แผนประกันชีวิตที่จะช่วยวางแผนทางการเงินให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับคนในทุกช่วงชีวิต ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นแผนที่มอบความคุ้มครองพร้อมหลักประกันที่มั่นคงให้แก่ครอบครัวและคนที่คุณรัก ด้วยการรับเงินคืน 8% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นตั้งแต่ปีแรก จนถึงอายุ 87 ปี และผลประโยชน์กรมธรรม์ครบกำหนดสัญญา 888% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 88 ปี

 

รายงานล่าสุดจากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) คาดการณ์ไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบ โดยจำนวนประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปจะมีมากถึง 13.1 ล้านคน คิดเป็น 20% ของจำนวนประชากรไทยทั้งหมด นั่นส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาด้านต่างๆ ทั้งในเรื่องประกันสังคม การควบคุมค่าใช้จ่ายในระบบประกันสุขภาพ และความไม่เท่าเทียมกันระหว่างคนต่างรุ่น ซึ่งเกิดขึ้นในอัตราที่รวดเร็วเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว

นางสาวเปสลารี ธีระสาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานลูกค้า พรูเด็นเชียล ประเทศไทย กล่าวว่า “การวางแผนและการบริหารจัดการทางการเงินที่ดีเป็นพื้นฐานที่นำไปสู่ชีวิตอันมีความสุข สุขภาพดี และช่วยคลายความวิตกกังวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนในกลุ่มวัยหลังเกษียณ ด้วยเหตุนี้พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จึงมุ่งมั่นที่จะช่วยให้คนไทยได้เตรียมพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงวัยที่ใกล้มาถึง ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ล่าสุด ‘พรู888’ แผนความคุ้มครองชีวิตที่ออกแบบเพื่อรองรับต่อความต้องการในอนาคต ที่ไม่ใช่เพียงความมั่นคงทางการเงินเท่านั้น หากแต่ยังเป็นการส่งต่อมรดกให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักด้วยเช่นกัน”

“พรู888” มอบทางเลือกให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ในการเก็บเงินเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต ด้วยเงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 8 ปี แต่ให้ความคุ้มครองจนถึงอายุ 88 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือกรมธรรม์เสียชีวิตจากเหตุธรรมชาติที่มิใช่เนื่องจากอุบัติเหตุ ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินชดเชย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นในปีแรกของกรมธรรม์ และเพิ่มขึ้น 100% ทุกปี สูงสุดเท่ากับ 800% ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 8 เป็นต้นไป ในกรณีที่ผู้ถือกรมธรรม์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินชดเชยจำนวน 800% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นในปีแรกของกรมธรรม์ และเพิ่มขึ้น 800% ทุกปี สูงสุดเท่ากับ 6,400% ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 8 เป็นต้นไป

 

นอกจากนี้ “พรู888” ยังช่วยให้ผู้ถือกรมธรรม์ใช้ชีวิตได้อย่างอุ่นใจไร้กังวล ด้วยผลการรับผลประโยชน์เงินคืนทุกปี 8% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ซึ่งได้รับตั้งแต่ปีแรกจนอายุครบ 88 ปี และทันทีที่กรมธรรม์ครบกำหนดสัญญาเมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุ 88 ปี จะได้รับผลประโยชน์เป็นเงินจำนวน 888% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

นอกจากนี้ ผู้ถือกรมธรรม์สามารถนำเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ที่มีระยะความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป มาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร และต้องเป็นเบี้ยประกันภัยที่ชำระเพื่อการคุ้มครองชีวิตเท่านั้น ไม่นับรวมค่าเบี้ยประกันภัยในส่วนของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ (ADB) โดยผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต้องเป็นเพศชายอายุ 23 ปีขึ้นไป และเพศหญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป

เริ่มต้นวางแผนอนาคตของคุณวันนี้กับแผนประกันชีวิต “พรู888” ผ่านเครือข่ายสาขาธนาคารพันธมิตรของพรูเด็นเชียล ประเทศไทย ทั่วประเทศ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “พรู888” โปรดติดต่อได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า พรูเด็นเชียล ประเทศไทย โทร. 1621 หรือเครือข่ายสาขาธนาคารพันธมิตรของพรูเด็นเชียล ประเทศไทย ทั่วประเทศ

 

[1] ICPD Report final 19 Dec 2017