เลือกภาษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชีย แต่งตั้ง “โรบิน สเปนเซอร์” ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย

ฮ่องกง, กรุงเทพฯ, วันที่ 29 เมษายน 2653 - พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชีย (“พีซีเอ”) ประกาศแต่งตั้งให้นายโรบิน สเปนเซอร์ ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร สำหรับธุรกิจของพรูเด็นเชียลในประเทศไทย ซึ่งได้แก่ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“พรูเด็นเชียล ประเทศไทย”) โดยมีผลภายใต้การอนุมัติตามระเบียบข้อบังคับจากหน่วยงานกำกับดูแลภาครัฐ

นายโรบิน จะเข้ารับช่วงต่อจากนายอามัน โชวลา ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ซึ่งจะรายงานตรงต่อนายวิลฟ์ แบล็คเบิร์น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารภูมิภาค กลุ่มธุรกิจประกันชีวิตที่มีศักยภาพในการเติบโต โดยจะรายงานต่อนายนิค นิแคนดรู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พีซีเอ

การแต่งตั้งนายโรบินเกิดขึ้นภายหลังจากที่พรูเด็นเชียลได้ลงนามเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางกลยุทธ์ระยะยาวกับธนาคารทหารไทย ในประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เพื่อการออมให้แก่ลูกค้าธนาคารทหารไทยจำนวน 9 ล้านราย การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรช่วยตอกย้ำ และเสริมความสัมพันธ์ที่พรูเด็นเชียลมีอยู่กับธนาคารทหารไทยผ่านธุรกิจร่วมค้าด้านการจัดการกองทุนรวมในประเทศไทย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย อีสท์สปริง และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต อีสท์สปริง[1] ซึ่งพรูเด็นเชียล ครองส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 12 ของตลาดกองทุนรวมในประเทศ

นายนิคกล่าวว่า “ผมมีความยินดีที่จะประกาศให้ทราบว่าคุณโรบินจะเข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ซึ่งการจับมือเป็นพันธมิตรกับธนาคารทหารไทยนับว่ามีความสำคัญเชิงกลยุทธ์กับธุรกิจของเราอย่างยิ่ง โดยเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนที่มีความสำคัญเพื่อขยายธุรกิจในประเทศไทย ที่ถือได้ว่าเป็นตลาดประกันชีวิตที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสอง และตลาดกองทุนรวมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน และด้วยความเชี่ยวชาญพร้อมประสบการณ์ของคุณโรบิน พรูเด็นเชียล ประเทศไทยจะก้าวสู่ความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป”

นายโรบินเข้าร่วมงานกับพีซีเอเมื่อปี 2561 ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการธุรกิจ โดยผ่านประสบการณ์การทำงานกว่า 25 ปี ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง มากด้วยประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต ประกันวินาศภัย และธุรกิจจัดการสินทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ และสหราชอาณาจักร

ในขณะที่ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการธุรกิจ พีซีเอ คุณโรบินมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำโครงการปฏิรูปองค์กรที่สำคัญทั่วภูมิภาค โดยทั้งหมดมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้าของพรูเด็นเชียล ทั้งนี้คุณโรบินจะนำความรู้กับประสบการณ์ที่มีนำมาปรับใช้ในประเทศไทย โดยมุ่งสรรหาแนวทางการทำงานใหม่ๆ รวมถึงนวัตกรรและการดำเนินงานที่รวดเร็ว เพื่อตอบสนองสิ่งที่ลูกค้าต้องการและคาดหวังจากเรา

นายโรบินกล่าวว่า “ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้รับบทบาทหน้าที่ใหม่ในประเทศไทย ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตของพรูเด็นเชียลในภูมิภาคเอเชีย พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ได้ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของคนไทยมาเป็นระยะเวลา 25 ปี  จากความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับธนาคารทหารไทย พรูเด็นเชียล ประเทศไทยอยู่ในสถานะที่พร้อมจะต่อยอดความสำเร็จสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบความคุ้มครองสุขภาพ และเพิ่มพูนความมั่งคั่งให้แก่ลูกค้า โดยผมหวังว่าจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและนำพาพรูเด็นเชียลสู่อนาคตที่สดใส”

[1] ในเดือนธันวาคม 2562 อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ ธุรกิจจัดการสินทรัพย์ของพรูเด็นเชียล เข้าถือหุ้นร้อยละ 1 ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต (ปัจจุบันคือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต อีสท์สปริง) ในเดือนกันยายน 2561 อีสท์สปริง เข้าถือครองหุ้นร้อยละ 65 ในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย (ปัจจุบันคือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย อีสท์สปริง)