เลือกภาษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เพิ่มความอุ่นใจให้ลูกค้า ขยายความคุ้มครองครอบคลุมผลกระทบหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี!

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย (31 พฤษภาคม 2564) - บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“พรูเด็นเชียล ประเทศไทย”) มอบความอุ่นใจในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับลูกค้าทุกท่าน ด้วยการขยายความคุ้มครองผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพียงลูกค้ามีสัญญาสุขภาพเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ กำหนด* ซึ่งยังมีผลคุ้มครองอยู่ ก็จะได้รับความคุ้มครองนี้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การขยายความคุ้มครองดังกล่าวนับเป็นการตอกย้ำการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ช่วยสนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd immunity) ผ่านการฉีดวัคซีนฯ ให้กับประชาชนตามแผนงานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงของพรูเด็นเชียล ประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “We DO Health” หรือพวกเราคือคนที่ลงมือทำเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกค้าและคนไทยทุกคน

โดยผู้เอาประกันที่อยู่ในเกณฑ์พิจารณาและมีอาการแพ้หรือผลกระทบข้างเคียงจากการได้รับการฉีดวัคซีนฯ สามารถใช้สิทธิความคุ้มครองได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2564 โดยครอบคลุมสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้

  • สิทธิประโยชน์ในกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะคนไข้ในของโรงพยาบาล (IPD) ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

  • สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในกรณีได้รับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก** (OPD) โดยลูกค้าจะได้รับการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามจริงไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท (สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้ง)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใส่ใจในดูแลทุกการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นกรณีพิเศษอีกด้วย

 

หมายเหตุ

* การคุ้มครองตามสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ไม่รวมถึงผู้เอาประกันที่มีสัญญาเพิ่มเติมประกันภัย 18 โรคร้ายแรง (CI) ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเคหะ (Group MRTA) และประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (Credit Life) โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

**การรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD)ไม่รวมถึงประกันสุขภาพกลุ่ม

เกี่ยวกับ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

พรูเด็นเชียลได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี ภายใต้ชื่อ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้บริการแก่ลูกค้ามากกว่า 1.6 ล้านราย ในประเทศไทย และบริหารสินทรัพย์ให้แก่ลูกค้ามูลค่ากว่า 112 พันล้านบาท ในปีพ.ศ. 2563 พรูเด็นเชียล ประเทศไทย มีผลกำไรจากการดำเนินงานตามมาตรฐานบัญชี IFRS เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 สู่ระดับ 203 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีเบี้ยประกันภัยรับแบบถ่วงน้ำหนัก เพิ่มขึ้นร้อยละแปด สู่ระดับ 667 ล้านเหรียญสหรัฐ (ข้อมูลเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563)