เลือกภาษา

ประกาศย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

จะดำเนินการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

 

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่

เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31
ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 0 2352 8000 โทรสาร 0 2352 8999

 

ศูนย์บริการลูกค้า โทร 1621 / 081 815 2011
เวลาทำการศูนย์บริการลูกค้า 08.30 - 19.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์) และ 08.30 - 16.00 น. (วันเสาร์) (ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดประจำปี)