เลือกภาษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ความคืบหน้าการแยกกิจการธุรกิจ

พรูเด็นเชียลมีความประสงค์ที่จะดำเนินการแยกกิจการธุรกิจในสหราชอาณาจักรและยุโรป  เอ็มแอนด์จี พรูเด็นเชียล ให้แล้วเสร็จ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

 

การแยกกิจการจะก่อให้เกิดบริษัทจดทะเบียน 2 บริษัทแยกจากกัน ได้แก่ Prudential plc และ M&G plc โดยผู้ถือหุ้นของ Prudential plc ณ เวลาแยกกิจการจะได้รับหุ้นของ M&G plc จำนวน 1 หุ้น ต่อจำนวนแต่ละหุ้นของ Prudential plc ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.prudentialplc.com/news/mandgprudential-demerger

นับเป็นการเริ่มประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของทั้งสองบริษัท เราเชื่อว่าการแยกกิจการจะช่วยให้ทั้งสองธุรกิจสามารถขยายการดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้คณะผู้บริหารสามารถดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ได้วางไว้อย่างเต็มกำลัง และด้วยเป้าหมายการลงทุนที่แตกต่างกัน นั่นทำให้แต่ละธุรกิจสามารถจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ของตนได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ

ภายหลังการแยกกิจการ Prudential plc จะเป็นธุรกิจที่เน้นภูมิภาคเอเชียเป็นหลัก และมุ่งสร้างความเติบโตในตลาดที่มีการเติบโตสูง สำหรับการดำเนินธุรกิจของพรูเด็นเชียล ประเทศไทย จะยังคงเป็นไปตามปกติ ทั้งนี้ พรูเด็นเชียลให้คำมั่นกับลูกค้าของเราว่า ผลประโยชน์ต่างๆ ที่ได้รับตามกรมธรรม์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะเราตระหนักถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน และยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการอันเป็นเลิศ ไปพร้อมกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงต่อความต้องการอันหลากหลายของท่านสืบเนื่องต่อไป


หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 1621 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.00 น. และวันเสาร์ 8.30-16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดประจำปี) หรืออีเมล: hotline@prudential.co.th