เลือกภาษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

พรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชัน จัดประชุม
‘Cha-Ching Global Summit’ ที่กรุงเทพฯ
เน้นย้ำความสำคัญของการสร้างความรอบรู้ทางการเงินแก่เยาวชน

พรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชัน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มุ่งดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม และชุมชนของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล จัดประชุม ‘Cha-Ching Global Summit’ ที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการสร้างความรอบรู้ทางการเงินแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยมีตัวแทนจากมูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ เอเชียแปซิฟิก มูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย พรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชัน และพรูเด็นเชียลในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงพรูเด็นเชียล ประเทศไทย มาร่วมหารือเกี่ยวกับอนาคตของความรู้ทางการเงินสำหรับเด็ก

ที่พรูเด็นเชียล เรามีพันธกิจในการสร้างอนาคตที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ชุมชน และสังคม เราเชื่อว่าความรู้ทางการเงินเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน เราจึงมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตที่มั่งคั่งและปลอดภัยทางการเงินสำหรับทุกคน โดยการมุ่งลงทุนส่งเสริมการศึกษาในเรื่องการเงินของเยาวชน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยเหลือผู้คน รวมถึงเหล่าเยาวชน ไปให้ถึงจุดหมายสูงสุดของชีวิต