เลือกภาษา
close
ร่วมแชร์ไอเดียเพื่อลุ้นรับของรางวัล

ร่วมแชร์ไอเดีย
เพื่อลุ้นรับของรางวัล

 

พรูเด็นเชียลเชิญชวนมาร่วมกันเติมคำในช่องว่างกับ ชีวิตมี “……..” กัน ทุกวันดีกว่า
พร้อมบอกเหตุผล เพื่อลุ้นรับ Starbucks Card มูลค่า 100 บาท จำนวน 50 รางวัล

ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 เมษายน 2567
ที่ลิ้งก์ https://pruthai.life/GwUg6


ประกาศผลวันที่ 23 เมษายน 2567
ผ่านช่องทาง Facebook Prudential Thailand

หมายเหตุ:​​ ​
  • กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ Add LINE @PrudentialThailand ใหม่เท่านั้น

  • คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผู้โชคดีจำนวน 50 ท่าน จากผู้ที่ทำตามกติกาครบถ้วนเท่านั้น​​​

  • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามกติกาและเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด​

  • ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้แก่ผู้อื่นทุกกรณี​​

  • ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้​

  • สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาของกิจกรรม

  • ผู้โชคดีต้องยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 27 เม.ย 2567 โดยแจ้งยืนยันสิทธิ์ผ่านแบบฟอร์มที่ Line @PrudentialThailand เพื่อกรอกข้อมูลสำหรับจัดส่งของรางวัล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

  • หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกฎ เงื่อนไข และข้อตกลงที่กำหนด หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป และมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา เงื่อนไข และการให้รางวัลตามความเหมาะสม

  • การตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดในทุกกรณี