บริการข้อมูลผ่านโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ

 

เข้าสู่ข้อมูลง่าย สบายยิ่งขึ้น ด้วยตัวคุณเอง วันนี้คุณสามารถเข้าสู่ข้อมูลของคุณได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ด้วยบริการข้อมูลผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติ เพียงกดหมายเลขศูนย์บริการลูกค้า 1621

 
 

เพียงกดหมายเลขศูนย์บริการลูกค้า : 1621

ศูนย์บริการลูกค้า พรูเด็นเชียล

โทรศัพท์ 1621 และ 08 1815 2011

โทรสาร   0 2353 4888

email : hotline@prudential.co.th

 

วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30-19.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30-16.00 น. (ยกเว้น วันอาทิตย์ และวันหยุดประจำปี)

 

กด 1: สอบถามข้อมูลกรมธรรม์ผ่านระบบอัตโนมัติสำหรับ PRUunit Link

PRUunit Link

สอบถามข้อมูลกรมธรรม์ผ่านระบบอัตโนมัติ

กด 1
 • สอบถามข้อมูลกรมธรรม์
กด 2
 • สอบถามสถานะการเรียกร้องสินไหม
กด 4
 • ขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย
กด 6

รับฟังวิธีการต่างๆผ่านระบบอัตโนมัติ

กด 2
 • เพิ่มเบี้ยประกันภัย               
กด 1
 • เพิ่มเบี้ยประกันภัยพิเศษครั้งเดียว
กด 2
 • สับเปลี่ยนกองทุน
กด 3
 • ถอนเงินประกันบางส่วน
กด 4
 • เวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมด    
กด 5
 • เรียกร้องสินไหมทดแทนกรณีมรณกรรม
กด 6
 • เรียกร้องสินไหมทดแทนทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
กด 7

กด 2: เลือกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตอื่น

สอบถามข้อมูลกรมธรรม์ผ่านระบบอัตโนมัติ

กด 1
 • ตรวจสอบใบสมัคร               
กด 1
 • สอบถามข้อมูลกรมธรรม์
กด 2
 • สอบถามการชำระเบี้ยประกันภัย
กด 3
 • สอบถามสถานะการเรียกร้องสินไหม
กด 4
 • สอบถามการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรมธรรม์
กด 5
 • ขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย
กด 6

รับฟังวิธีการดำเนินการต่างๆ ผ่านระบบอัตโนมัติ

กด 2
 • สอบถามสถานะการเรียกร้องสินไหม
กด 1
 • สอบถามช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัย
กด 2
 • สอบถามวิธีเปลี่ยนแปลงการชำระเบี้ยฯ
กด 3
 • สอบถามกรณีเล่มกรมธรรม์สูญหาย
กด 4
 • สอบถามการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรมธรรม์
กด 5
 • สอบถามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์สาขา              
กด 6
Back to Top