รายชื่อกองทุน

ตรวจสอบรายชื่อกองทุนและนโยบายการลงทุนของแต่ละบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

Aberdeen

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์
อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น
อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท
อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเดีย โกรท ฟันด์
อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ
อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู
 

krungsri

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี-ปันผล
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล

thanachart

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

ธนชาตบริหารเงิน
ธนชาต Income Plus
ธนชาต Low Beta
ธนชาตเสถียรทรัพย์ปันผล

tisco

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้
ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์
ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดสะสมผลตอบแทนใหม่
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมผลตอบแทนใหม่

TMB

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

ทหารไทย Global Quality Growth
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล

uob

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ
ไทย บาลานซ์ฟันด์
ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์
ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ)
ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ)
ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ)
ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตร้า พลัส ฟันด์
ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ)
ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟัน (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ)
ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แจ๊ส ฟันด์ (ขายผ่านช่องทาง ธนาคารยูโอบี)ใหม่
ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์ (ขายผ่านช่องทาง ธนาคารยูโอบี)ใหม่
ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ร็อค ฟันด์ (ขายผ่านช่องทาง ธนาคารยูโอบี)ใหม่

CPAM Logo

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

พรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ
พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม

Phatra Logo

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

ภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล)
ภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น

scb-logo-400x250_res

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)

ไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

ไทยพาณิชย์โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า)

ไทยพาณิขย์เวิลด์อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า)

ไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)

ไทยพาณิชย์โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

ไทยพาณิชย์ Global Population Trend (ชนิดสะสมมูลค่า)

ไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า)

ไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล

ไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (ชนิดสะสมมูลค่า)

ไทยพาณิชย์ โกลบอลตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

ไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)

ไทยพาณิชย์หุ้นทุนMid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)

ไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)

ไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า)

ไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)

ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

 

Back to Top