รู้จักทีมผู้บริหาร

Robin Spencer CEO
นายโรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
Saipin-C.
นางสายพิณ โชคนำกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานรัฐกิจสัมพันธ์
Aman-Kapoor -CCMO
นายอามัน คาพัว
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่าย
Martin Berry CFO
นายมาร์ติน สตีเว่น แบร์รี่
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
Jennifer Villalobos CDTO
นางเจนนิเฟอร์ วิลลาโลโบส
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีและดิจิทัล
Rosanun Chankasame CHRO
นางสาวรสนันท์ จันเกษม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานทรัพยากรบุคคล
Chui Mei Siew CRO
นางสาวชุย เม เซียว
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
Pasalaree Theerasas COO
นางสาวเปสลารี ธีระสาสน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานลูกค้า
Itt Apiraktivong CPSO
นายอิฎฐ์ อภิรักษ์ติวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์
Susan Fanning CHWO
นางสาวซูซาน แฟนนิง
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจสุขภาพ
Back to Top